سایر خدمات برای اشخاص با مهارت محدود زبان انگلیسی

دولت استرالیا انواع وسیعی از خدمات را برای حمایت از مهاجران برای اسکان در استرالیا ارائه می دهد. این خدمات انسجام اجتماعی را از طریق مشارکت در اشتغال، آموزش و مشارکت جامعه تقویت می کنند.

خدمات ترجمه کتبی رایگان

این خدمات ترجمه کتبی رایگان را برای اشخاصی که به طور دائم در استرالیا مستقر شده اند، جهت حمایت از مشارکت در اشتغال، آموزش و مشارکت جامعه ارائه می دهد.

ساکنان دائم و دارندگان انواع خاصی از ویزای موقتی یا مشروطه می توانند در دو سال اول از تاریخ اعطای ویزای واجد شرایط خود، حداکثر ده سند واجد شرایط شان را به انگلیسی ترجمه کنند.

 معلومات بیشتر در وب سایت ترجمه کتبی رایگان یا با تماس گرفتن به میز کمکی ترجمه کتبی رایگان در دسترس است.

ایمیل: fts@migrationtranslators.com.au

تلفون: 1800962100

پروگرام انگلیسی مهاجر کلانسال

پروگرام انگلیسی مهاجر کلانسال (AMEP) آموزش رایگان زبان انگلیسی را ارائه می دهد. اگر مهاجر یا ورودی بشردوستانه هستید، امکان دارد واجد شرایط پروگرام AMEP باشید. یادگیری زبان انگلیسی می تواند به شما کمک کند تا در زندگی جدید خود در استرالیا ساکن شوید.

اشخاصی که در کلاسهای حضوری شرکت میکنند، میتوانند به خدمات مراقبت از اطفال رایگان برای اطفال زیر سن مکتب دسترسی داشته باشند.

پروگرام AMEP بیشتر از 70 سال است که به مهاجران زبان انگلیسی آموزش می دهد و هر ساله به حدود 50,000 تا 60,000 مهاجر واجد شرایط و واردین بشردوستانه کمک می کند. معلومات بیشتر در مورد AMEP در وب سایت وزارت امور داخله موجود است.

پروگرام مهارت برای آموزش و اشتغال (SEE).

پروگرام مهارت برای آموزش و اشتغال (SEE) به جویندگان کار واجد شرایط کمک می کند تا با بهبود مهارت های زبان، خواندن، نوشتن، ریاضیات و محاسبات، مهارت های مورد نیاز خود را برای دستیابی به شغل مورد نظر خود یا ادامه تحصیل بیشتر بیاموزند.

آموزش SEE متناسب با توانایی ها و اهداف شما ایجاد شده است و به صورت انعطاف پذیر در سرتاسر استرالیا، هم به صورت پاره وقت و هم تمام وقت، از مناطق شهری و منطقه ای تا جوامع دوردست ارائه می شود.

معلومات بیشتر در مورد پروگرام SEE از طریق وب سایت وزارت اشتغال و روابط محل کار، از جمله ویدیوها و تجربه های موفق در مورد اینکه چگونه این پروگرام به افراد واقعی کمک کرده است تا به اهداف خود برسند، در دسترس است.