شما نسخه وب سایت TIS National را به زبان دیگری مشاهده می کنید. این تمامی اطلاعات ترجمه شده موجود در حال حاضر است. برای مشاهده وب سایت به طور کامل، انتخاب زبان را به انگلیسی (English) تغییر بدهید.
 

کمک به استفاده از TIS National

شما در حال مشاهده نسخه زبان وب سایت TIS National هستید. این تمام اطلاعات ترجمه شده در حال حاضر موجود است. برای مشاهده کامل وب سایت، انتخاب زبان را به انگلیسی تغییر دهید.

کمک به استفاده از TIS National

طیف وسیعی از خدمات ملی TIS در دسترس است، و هر کسی با مهارت محدود زبان انگلیسی می‌تواند درخواست مترجم را برای ارتباط با شرکت‌ها و سازمان‌ها آغاز کند.

سؤالاتی کھ اغلب پرسیده میشود

سؤالاتی کھ اغلب پرسیده میشود

خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS National) یک سری سوالات متداول برای پاسخگویی به بعضی از سوالات معمول برای افراد غیر انگلیسی زبان به زبان خودشان ارائه کرده است. اگر نمی توانید در وب سایت ما آنچه را که بدنبالش هستید پیدا کنید، لطفا با ما تماس بگیرید و یکی از کارکنان TIS National در مورد سوال تان به شما کمک خواهد کرد.

نظرات تان را ارائه کنید

نظرات تان را ارائه کنید

TIS National تلاش می کند خدماتی با کیفیت بالا را برای همه مشتریان خود فراهم کند. لطفاً تعاریف، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق تماس با مرکز ارتباطات ما به شماره 131 450 و درخواست یک مترجم همزمان به ما ارائه دهید. ما تنها در زمانی در ارتباط با نظرات شما تماس خواهیم گرفت که مشخص کرده باشید مایل هستید از TIS National پاسخی دریافت کنید.