کمک برای استفاده از TIS National

اگر مترجم شفاهی را که TIS National به من وصل می کند، می شناسم، چه باید بکنم؟

اگر متوجه شوید که مترجم شفاهی اختصاص داده شده را می شناسید، ادامه جلسه ترجمه شفاهی بستگی به نظر شما دارد. اگر
نمی خواهید که با همان مترجم ادامه بدهید، به اپراتور TIS National یا سازمان بگویید و به تماس تلفنی پایان بدهید.

آیا می توانم درخواست برای مترجم شفاهی مرد یا زن بدهم؟

بله. اگر مترجم شفاهی با جنسیت خاصی را ترجیح می دهید، هرچه زودتر به اپراتور تلفن TIS National یا سازمانی که با آن تماس می گیرید بگویید.  TIS National کوشش خواهد کرد مترجم شفاهی از جنسیت مورد درخواست تان در اختیارتان بگذارد.

از طریق TIS National با چه کسی می توانم تماس بگیرم؟

TIS National خدمات ترجمه شفاهی در اختیار طیف گسترده ای از سازمان ها و کسب و کارها در سراسر استرالیا قرار می دهد.

بیش از 90,000 سازمان، از جمله وزارت کشور، نزد TIS National حساب ثبت شده دارند.

برخی از مشتریان ما عبارتند از:

  • وزارت های دولت فدرال و ایالتی
  • شوراهای محلی
  • متخصصین بهداشتی و سلامتی
  • داروخانه ها
  • شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی
  • شرکت های مخابراتی
  • خدمات اورژانس
  • خدمات حقوقی
  • ارائه دهندگان خدمات اسکان و جامعه محلی
  • آژانس های معاملات املاک.

آیا سازمان ها باید مترجم شفاهی ترتیب بدهند؟

ادارات و سازمان های دولت استرالیا متعهد هستند که نسبت به نیازهای مراجعه کنندگان خود طبق خط مشی دسترسی چند فرهنگی و برابری (Multicultural Access and Equity) نسبت به نیازهای مراجعه کنندگان خود با مهارت های زبان انگلیسی محدود پاسخگو باشند.

برخی سازمان های خصوصی ممکن است تماس های  TIS Nationalرا قبول نکنند، اما اگر شما به طور مستقیم با آن سازمان تماس بگیرید، آنها ممکن است بتوانند با یک مترجم شفاهی به شما دوباره زنگ بزنند.

اگر می خواهید با سازمانی تماس بگیرید که مشتری TIS National نمی باشد و آن سازمان مایل به قبول هزینه خدمات نمی باشد، می توانید یک حساب شخصی نزد TIS National باز کنید و خودتان هزینه خدمات را پرداخت کنید. ببینید چطور می توانید یک حساب شخصی نزد TIS National ثبت کنید.

در موارد خشونت خانگی و خانوادگی به چه پشتیبانی هایی می توان دسترسی داشت؟

دولت استرالیا یک "بسته امنیت خانواده" (Family Safety Pack) با اطلاعاتی درباره قوانین استرالیا درمورد خشونت خانگی و خانوادگی، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری، و حق امنیت برای زنان ایجاد کرده است.   این بسته شامل چهار برگه اطلاعاتی و یک صفحۀ داستانی است که به 46 زبان موجود است.  بسته امنیت خانواده از وب سایت وزارت خدمات اجتماعی (Department of Social Services) قابل دسترسی است.

TIS National همچنین می تواند شما را به یک سری خدمات خانواده با استفاده از یک مترجم شفاهی مرتبط کند.