اطلاعیه حفظ حریم خصوصی

قانون حفظ حریم خصوصی 1988 (Cth) (Privacy Act) وزارت امور کشور (وزارت) را ملزم می کند تا به هنگام جمع آوری اطلاعات شخصی افراد آنها را از موارد خاصی مطلع کند. این اطلاع به شما درباره آن موارد است.

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی

قانون حفظ حریم خصوصی) 1988 (Cth) (قانون حفظ حریم خصوصیPrivacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) وزارت امور داخلی (Department of Home Affairs) (وزارت) را ملزم می کند که در موقع جمع آوری اطلاعات شخصی در مورد یک فرد، موضوعات خاصی را به اطلاع آن فرد برساند. این اطلاع به شما در در آن موارد است.

خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی Translating and Interpreting Service (TIS National) چه کار می کند؟

 TIS National یک خدمات ترجمه شفاهی است که توسط وزارت ارائه می شود TIS National.خدمات زبانی را برای افرادی که انگلیسی صحبت نمی کنند و برای سازمان ها و کسب و کارهایی که نیاز به برقراری ارتباط با مراجعین غیر انگلیسی زبان شان دارند، ارائه می دهد.

TIS National خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • ترجمه شفاهی تلفنی فوری (Automated Telephone Interpreting Service - ATIS)
 • خدمات ترجمه شفاهی تلفنی فوری خودکار 
 • خدمات ترجمه شفاهی تلفنی از قبل رزرو شده
 • ترجمه شفاهی در محل
 • ترجمه شفاهی از راه دور ویدیویی
 • مجموعه ای از نشریات آموزنده و موضوعات تبلیغاتی در مورد خدمات ما

چه چیزی بعنوان "اطلاعات شخصی" در نظر گرفته می شود؟

اطلاعات شخصی اطلاعات یا نظری، خواه صحیح باشد یا نباشد، درباره فردی است که به طور منطقی قابل شناسایی می باشد.

اطلاعات شخصی همچنین شامل "اطلاعات حساس" است که در قانون حریم خصوصی (Privacy Act) به‌عنوان اطلاعاتی در مورد منشاء نژادی یا قومی، گرایش جنسی یا اعمال جنسی، سوابق جنایی، عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای یا تجاری یا اتحادیه‌های کارگری، عقاید یا وابستگی‌های مذهبی، عقاید فلسفی، عقاید سیاسی، عضویت در انجمن های سیاسی و اطلاعات بهداشتی، ژنتیکی و بیومتریک تعریف شده است.

TIS National چه موقعی و چطور اطلاعات شخصی شما را جمع آوری می کند؟

TIS National اطلاعات شخصی همه طرف‌های سهیم در خدمات ما را جمع‌آوری می‌کند، از جمله مترجمان شفاهی، افراد غیر انگلیسی زبان و مراجعین سازمانی که مایل به برقراری ارتباط با مراجعین غیر انگلیسی زبان شان هستند. ما همچنین اطلاعات تماس نزدیکان/اضطراری مترجمان را جمع آوری می کنیم.

عموما، TIS National اطلاعات شخصی را مستقیماً از شما جمع آوری می کند. ما این اطلاعات را زمانی جمع‌آوری می‌کنیم که شما اطلاعاتی را از طریق تلفن یا اینترنت، از جمله از طریق ایمیل، به ما ارائه می‌کنید. برای مثال، شما می‌توانید از طریق تلفن یا اینترنت با ما تماس بگیرید تا سوالی بپرسید، نظری ارائه دهید، ایمیلی برای ما ارسال کنید، رزرو کنید یا از خدمات ترجمه شفاهی ما استفاده کنید. اگر شما تصمیم بگیرید که اطلاعات شخصی تان را ارائه نکنید، این ممکن است بر توانایی ما برای ارائه خدمات به شما تأثیر بگذارد.

ما همچنین ممکن است اطلاعات شخصی را از سازمان های دیگر (از جمله سازمان های دولتی و ارائه دهندگان خدمات قراردادی) به منظور ارائه خدمات ترجمه شفاهی جمع آوری کنیم. ما مشخصات فرد نزدیک را مستقیماً از مترجمان شفاهی برای استفاده در مدیریت کردن موقعیت‌های اضطراری مربوط به مترجمان شفاهی جمع آوری می کنیم

ما همچنین ممکن است تماس های ترجمه شفاهی را برای اهداف تضمین کیفیت و یکپارچگی ضبط کنیم. مراجعین سازمانی که از خدمات مترجم شفاهی TIS National برای برقراری ارتباط با مراجعین غیر انگلیسی زبان شان استفاده می کنند، همچنین می توانند تماس های مترجم شفاهی را ضبط کنند. اطلاعات شخصی مترجمان شفاهی و دیگر افراد سهیم در این خدمات در هر نوعی از این ضبط ها جمع آوری خواهد شد.

چرا TIS National اطلاعات شخصی شما را جمع آوری و استفاده می کند؟

TIS National اطلاعات شخصی شما را در مواردی که بطور منطقی برای ارائه خدمات ترجمه شفاهی و پردازش پرداخت‌های مربوط به آن ضروری است و مستقیماً با آن مرتبط است جمع‌آوری می‌کند. ما همچنین ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای اهداف مربوط به تضمین کیفیت، امنیت و یکپارچگی خدمات ترجمه شفاهی مان استفاده کنیم.

اگر بعضی یا همه اطلاعات توسط وزارت جمع آوری نشده باشد، ما ممکن است نتوانیم خدمات ترجمه شفاهی را به شما ارائه دهیم یا پرداخت های مربوطه را پردازش کنیم.

TIS National چه نوعی از اطلاعات شخصی را جمع آوری می کند؟

وقتی که شما از خدمات ترجمه شفاهی ما استفاده می کنید، ما ممکن است اطلاعاتی در مورد هویت شما بخواهیم. این اطلاعات می تواند شامل نام، آدرس، شماره تلفن، تاریخ تولد، شماره حساب، شماره بیمه نامه یا شماره شناسایی دیگر باشد.

قانون حریم خصوصی (Privacy Act)  شرایط سختگیرانه ای را برای جمع آوری اطلاعات حساس تعیین می کند. این شامل مجموعه ای از اطلاعات بهداشتی یا بیومتریکی است.  اطلاعات مربوط به وضعیت واکسیناسیون شما نوعی از اطلاعات بهداشتی و ضبط صدای شما نوعی از اطلاعات بیومتریک است.

TIS National ممکن است خدمات ترجمه شفاهی ارائه شده را ضبط کند. این ضبط‌ها ممکن است اطلاعات شخصی همه طرف‌هایی را که در تماس ترجمه شفاهی‌ شرکت می‌کنند، ضبط کند. اگر ما تماس‌ها را ضبط کنیم، این اطلاعات را برای اهداف تضمین کیفیت و اطمینان از یکپارچگی خدمات ترجمه شفاهی‌ که ارائه می‌دهیم جمع‌آوری می‌کنیم.

اگر شما یک مترجم شفاهی هستید که خدمات ترجمه شفاهی را برای TIS National ارائه می‌کند، یا یک مراجع سازمانی هستید، ممکن است ضبطی از صدای شما را برای ایجاد رمز عبور صوتی (vocal password) یا چاپ صوتی ("voiceprint") جمع‌آوری کنیم.  این ضبط ها به طور ایمن در پایگاه داده چاپ صوتی ("voiceprint") ارائه دهنده خدمات قراردادی ما ذخیره می شوند. ما همچنین ممکن است اطلاعات مربوط به وضعیت واکسیناسیون را از مترجمان شفاهی مان جمع آوری کنیم. مترجمان شفاهی می‌توانند اطلاعات مربوط به جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات واکسیناسیون کووید توسط TIS National را در اطلاعیه حریم خصوصی (Privacy notice) ما بیابند - مجموعه اطلاعات وضعیت واکسیناسیون COVID-19، که در پورتال مترجم شفاهی در تیس آنلاین (TIS Online) موجود است.

ما اطلاعات حساس را از شما فقط با رضایت خودتان جمع آوری می کنیم.  ما از شما خواهیم خواست در مواردی که جمع آوری اطلاعات حساس شما برای ارائه خدمات مان ضروری باشد یا مستقیماً با آن مرتبط باشد، رضایت تان را اعلام کنید. شما می‌توانید انتخاب کنید که رضایت تان را ندهید، اما این ممکن است بر توانایی ما در ارائه خدمات مان به شما یا، اگر شما یک مترجم شفاهی TIS National هستید، ارائه انواع خاصی از کارها به شما تأثیر بگذارد.

TIS National ممکن است اطلاعات شخصی شما را فاش کند

TIS National اطلاعات شخصی را با هدف تسهیل خدمات ترجمه شفاهی، اطمینان از کیفیت، امنیت و یکپارچگی خدمات ما و درخواست پرداخت برای آن خدمات افشا می کند. ما ممکن است اطلاعات شخصی را برای مترجمان شفاهی و مراجعین سازمانی، از جمله دولت، سازمان‌های بخش خصوصی و بخش خصوصی و نهادهای تأمین کننده مالی ای افشا کنیم که از طرف سازمان‌های دیگری که از خدمات ما استفاده می‌کنند، برای ترجمه شفاهی پرداخت می کنند.

اطلاعات شخصی فاش شده ممکن است شامل نام، آدرس، شماره تلفن، تاریخ تولد، عکس، شماره حساب، شماره بیمه نامه، شماره شناسایی دیگر، یا عنوان شغلی و اطلاعات تماس کاری مراجعین سازمانی باشد.

TIS National همچنین ممکن است اطلاعات شخصی را در مواردی که افشای آن توسط قانون استرالیا، از جمله قانون یک ایالت یا تریتوری، مجاز یا مورد نیاز است، افشا کند. طبق قانون، TIS National همچنین ممکن است اطلاعات شخصی شما را به وزارت، سازمان های دولتی دیگر یا اشخاص ثالث (از جمله شخصی که از وی شکایت شده است) به منظور پاسخ به یک شکایت یا ارائه نظرات برای بهبود خدمات ما فاش کند.

به جز مواردی که در این اطلاعیه حریم خصوصی (Privacy Notice) ذکر شده است، TIS National معمولاً اطلاعات شخصی را برای گیرندگان خارج از کشور فاش نمی کند.

داده های وب سایت

TIS National این وب سایت را با کمک فنی برون سپاری اداره می کند.

موقع بازدید از این سایت، یک سابقه ای از بازدید شما ثبت می شود. اطلاعات برای اهداف آماری ثبت می شود و در موارد زیر استفاده می گردد:

 • نظارت بر دسترسی به سایت
 • کشف اینکه به چه اطلاعاتی بیشترین/کمترین دفعات دسترسی وجود دارد
 • بهبود بخشیدن به تجربه کاربری سایت.

اطلاعاتی که ما در موقع دسترسی به این وب سایت ثبت می کنیم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • آدرس ارائه کننده اینترنت یا سرور شما
 • تاریخ و زمان بازدید شما از سایت
 • صفحات بازدید شده
 • اینکه آیا شما قبلاً از وب سایت ما بازدید کرده اید و اگر چنین است، چند وقت یکبار و چه زمانی
 • • سیستم عامل شما) برای مثال، Windows 8, Mac OS X، و غیره(
 • نسخه و نوع مرورگر وب شما (به عنوان مثال،Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chromeو غیره)
 • مارک و مدل دستگاه تلفن همراه شما (در صورت استفاده)
 • زمان صرف شده برای انتقال اطلاعات به شما
 • آدرس اینترنتی قبلی که از آن مستقیماً به این وب سایت آمدید
 • سن، جنسیت، زبان و محل شما (شهر/شهرک)
 • علائق شما.

این اطلاعات برای کمک به ما در موارد زیر تجزیه و تحلیل می شود:

 • درک بهتر کاربران از خدمات ما
 • نشان دادن پیوندهای شکسته و تنگناها (bottlenecks) در وب سایت ما و مشکلات دیگر سایت
 • حفظ سایت ما را برای استفاده کارآمد شما.

هیچ تلاشی برای شناسایی شما از طریق فعالیت‌های مرور تان انجام نمی‌شود، مگر در صورت تحقیق در مورد استفاده نادرست از امکانات اینترنتی ما، یا در جایی که یک سازمان مجری قانون حکمی را برای بازرسی گزارش‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعمال می‌کند.

کوکی ها (Cookies)

ما از "کوکی‌ها" برای حفظ ارتباط با کاربر از طریق جلسه وب‌سایت استفاده می‌کنیم. یک کوکی فایل کوچکی است که توسط ما ارائه می شود و در موقع دسترسی به سایت ما توسط نرم افزار مرورگر وب در رایانه شما ذخیره می شود. توضیحی در مورد اینکه کوکی ها چیست و چگونه کار می کنند، را می توان در سایت کمیسیونر حریم خصوصی (Privacy Commissioner) یافت. کوکی ها به ما این امکان را می دهند که وقتی شما وب سایت ما را مرور می کنید، شما را به عنوان یک کاربر وب شناسایی کنیم.

دو نوع کوکی ممکن است توسط این وب سایت استفاده شود:

کوکی های جلسه

این کوکی ها فقط برای مدت یک جلسه مرورگر وب با یک وب سایت خاص وجود دارند. همه کوکی ها با پایان دادن به جلسه اینترنت یا خاموش کردن رایانه، بلافاصله از بین می روند. نسخه ما از اطلاعات شما به طور خودکار بیست دقیقه پس از آخرین استفاده تان از سیستم حذف خواهد شد. این اطلاعات فقط برای کمک به شما در استفاده موثرتر از سیستم های وب سایت ما استفاده می شود، نه برای ردیابی حرکات شما در اینترنت، یا برای ثبت اطلاعات خصوصی در مورد شما.

کوکی های مقاوم

این کوکی ها برای یک دوره زمانی مشخص (معمولاً فراتر از پایان جلسه جاری) قبل از انقضایشان وجود دارند.

هیچ اطلاعات قابل شناسایی شخصی در کوکی های استفاده شده توسط این وب سایت ذخیره نمی شود. هیچ تلاشی برای شناسایی کاربران ناشناس یا فعالیت‌های مرورگری آنها انجام نخواهد شد، مگر اینکه از نظر قانونی مجبور به انجام این کار باشیم، مثلا در صورت انجام یک تحقیق، که یک سازمان مجری قانون ممکن است حکمی را برای بازرسی گزارش‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعمال کند.

تجزیه و تحلیل گوگل (Google Analytics)

ما همچنین از Google Analytics، که یک خدمات تجزیه و تحلیل وب است، برای به دست آوردن گزارش هایی استفاده می کنیم که به بهبود تجربه شما در موقع استفاده از وب سایت ما کمک می کند.

Google Analytics ممکن است کوکی‌هایی را در مرورگر شما تنظیم کند یا کوکی‌هایی را بخواند که از قبل وجود دارند تا به تجزیه و تحلیل نحوه استفاده کاربران از وب‌سایت کمک کنند. اطلاعات ایجاد شده توسط کوکی در مورد استفاده شما از وب سایت (از جمله آدرس ارائه کننده اینترنت شما) به Google در سرور هایی که ممکن است در خارج از استرالیا قرار داشته باشند، منتقل و ذخیره می شود.

Google از این اطلاعات برای ارزیابی استفاده شما از وب‌سایت ما، گردآوری گزارش‌های مربوط به فعالیت وب‌سایت برای اپراتورهای وب‌سایت و ارائه خدمات دیگر در رابطه با فعالیت وب‌سایت و استفاده از اینترنت استفاده می‌کند. در اینجا می‌توانید در مورد اینکهGoogle چطور داده های بازدید از سایت را پردازش می کند، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بیشتر مرورگرها به شما این امکان را می دهند که انتخاب کنید کوکی ها را بپذیرید یا نه. اگر شما نمی‌خواهید کوکی‌ها روی رایانه شما قرار داده شود، لطفاً ترجیحات مرورگر تان را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی به وب‌سایت ما، همه کوکی‌ها را رد کند. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت انجام این کار ممکن است نتوانید از قابلیت عملکرد کامل این وب سایت استفاده کنید.

از طرف دیگر، بیشتر مرورگرها به شما اجازه می‌دهند چگونگی تنظیم و استفاده از کوکی‌ها را در موقعی که مرور می کنید، مدیریت نمائید و کوکی‌ها و داده‌های مرورگری را پاک کنید. همچنین، ممکن است مرورگر شما تنظیماتی داشته باشد که به شما امکان می دهد کوکی ها را به صورت سایت به سایت مدیریت کنید. برای مثال، تنظیمات Google Chrome به شما امکان می‌دهد کوکی‌های موجود را حذف کنید، همه کوکی‌ها را مجاز یا مسدود کنید، و ترجیحات کوکی را برای وب‌سایت‌ها تنظیم کنید. Google Chrome حالت ناشناس Incognito mode) (نیز دارد، که پس از اینکه شما همه پنجره‌های ناشناس را می بندید، سابقه سایت‌های بازدید شده یا کوکی‌های Chrome شما را در دستگاه شما ذخیره نمی‌کند.

نقشه های گوگل (Google Maps)

ما از رابط برنامه نویسی برنامه نقشه های گوگل  (Google Map IPA)استفاده می کنیم که مشمول حریم خصوصی (Privacy Notice) Google است که در خط مشی حریم خصوصی - حریم خصوصی و شرایط - گوگل (Privacy Policy – Privacy & Terms – Google) در دسترس است.

چطور به اطلاعات شخصی تان دسترسی داشته باشید یا آنرا تصحیح کنید یا یک شکایت حریم خصوصی را مطرح کنید

شما می توانید به دنبال دسترسی به اطلاعات مربوط به خودتان در سوابق TIS National (به غیر از سوابق معاف) تحت قانون حریم خصوصی (Privacy Act) یا قانون آزادی اطلاعات 1982 (قانون Freedom of Information Act 1982 (FOI Act) باشید.

شما می توانید از ما بخواهید که اطلاعات شخصی را که ما در مورد شما نگهداری می کنیم اصلاح کنیم، اگر فکر می کنید که این اطلاعات:

 • ناقص، نادرست، قدیمی یا گمراه کننده است
 • برای استفاده بمنظور اهداف اداری موجود بوده است، موجود است، و
 • هیچ سوالی در مورد هویت شخص مطرح نمی کند

بهترین راه برای دسترسی به اطلاعات شخصی شما یا تلاش برای اصلاح یا حاشیه نویسی یک سابقه بسته به شرایط دارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام این کار یا انجام شکایت در صورتی که فکر می کنید TIS National اطلاعات شما را به اشتباه جمع آوری یا مدیریت کرده است، لطفاً با استفاده از اطلاعات تماس زیر با ما تماس بگیرید.

اگر شما نگرانی‌هایی در رابطه با شیوه‌های حفظ حریم خصوصی یک سازمان دارید که ما خدمات ترجمه شفاهی را برای آن ارائه می‌کنیم، به شما توصیه می‌کنیم خط‌مشی حریم خصوصی (privacy policy) آنها را بخوانید. این باید حاوی اطلاعاتی در مورد اینکه شما چطور باید شکایت کنید یا در مورد شیوه های حفظ حریم خصوصی آنها سئوال کنید، باشد.

چطور با ما تماس بگیرید

شما می توانید با تکمیل کردن فرم نظرات آنلاین online feedback form) (وزارت با ما تماس بگیرید.

یا می توانید به ما به آدرس زیر نامه بنویسید:

TIS National
Privacy Matters
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
Australia

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره، استفاده و افشای اطلاعات شخصی (از جمله اطلاعات حساس)، و همچنین اطلاعات مربوط به دسترسی و شکایات توسط وزارت، را می‌توانید در فرم 1442i - اطلاعیه حریم خصوصی (Form 1442i – Privacy Notice) ما، در http://www.homeaffairs.gov.au/privacyپیدا کنید.