Gizlilik Bildirimi

1988 Gizlilik Kanunu (Federal) (Gizlilik Kanunu) İç İşleri Bakanlığının (Bakanlık), kişiler hakkında kişisel bilgiler topladığında ilgili kişiyi bazı konularda bilgilendirmesini zorunlu kılar. Bu, söz konusu konularda size yapılan bilgilendirme olarak sayılır.

Gizlilik Bildirimi

1988 Gizlilik Yasası (Privacy Act 1988) (Cth) (Gizlilik Yasası - Privacy Act), İçişleri Bakanlığı'nın (Department of Home Affairs) (Bakanlık), bir kişi hakkında kişisel bilgi topladığı zaman, o kişilere belirli konuları bildirmesini gerektirir. Bu belge, bu konulardaki bildiriminizdir.

Mütercimlik ve Tercümanlık Servisi (Translating and Interpreting Services -TIS National) ne yapar?

TIS National, Bakanlık tarafından sağlanan bir tercümanlık hizmetidir. TIS National, İngilizce bilmeyen kişiler ve İngilizce konuşamayan müşterileri ile iletişim kurması gereken kuruluş ve işletmelere dil hizmetleri sunmaktadır.

TIS National aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Anında telefon tercümanlığı
 • Telefonla Otomatik Tercümanlık Hizmeti (Automated Telephone Interpreting Service - ATIS)
 • Önceden rezervasyonlu telefon tercümanlığı
 • Sahada tercümanlık
 • Uzaktan video tercümanlığı
 • Hizmetlerimiz hakkında bir dizi bilgilendirici yayın ve tanıtım materyali

Hangi bilgiler "kişisel bilgi" olarak kabul edilir?

Kişisel bilgi, makul bir şekilde tanımlanabilir bir birey hakkında doğru olan veya olmayan bir bilgi veya görüştür.

Kişisel bilgiler ayrıca, "hassas bilgileri" içerir. Bu bilgiler, Gizlilik Yasasında (Privacy Act) bir bireyin ırk veya etnik kökeni, cinsel yönelimi veya görüşleri, sabıka kayıtları, mesleki veya ticari dernek veya sendika üyeliği, dini inançları veya yakınlıkları, felsefi düşünceler, siyasi görüşler, siyasi derneklere üyelik ve sağlık, genetik ve biyometrik bilgileri hakkındaki bilgiler olarak tanımlanmıştır.

TIS National kişisel bilgilerinizi ne zaman ve nasıl toplar?

TIS National, hizmetlerimizde yer alan tüm tarafların kişisel bilgilerini toplar. Bunlara; tercümanlar, İngilizce konuşamayan kişiler ve İngilizce konuşamayan müşterileri ile iletişim kurmak isteyen kuruluş kullanıcıları da dahildir. Ayrıca tercümanların yakın akraba/acil durumlarda iletişim kurulacak kişinin bilgilerini de toplarız.

Genel olarak, TIS National kişisel bilgilerinizi doğrudan sizden alır. Bu bilgileri, telefon veya e-posta da dahil olmak üzere internet vasıtasıyla bize bilgi verdiğinizde toplarız. Örneğin; bilgi talebinde bulunmak, geri bildirimde bulunmak, bize e-posta göndermek, rezervasyon yaptırmak veya tercümanlık hizmetlerimizden yararlanmak için telefon veya internet üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi vermemeyi tercih ederseniz bu, size hizmet sunma imkanımızı etkileyebilir.

Tercümanlık hizmetleri sağlamak amacıyla diğer kuruluşlardan da (devlet kurumları ve sözleşmeli hizmet sağlayıcılar dahil) kişisel bilgiler toplayabiliriz. Tercümanlarla ilgili acil durumların yönetiminde kullanılmak üzere en yakın akraba ayrıntılarını doğrudan tercümanlardan topluyoruz.

Ayrıca kalite güvencesi ve dürüstlük amaçlarıyla sözlü tercüme çağrılarını da kaydedebiliriz. İngilizce konuşamayan müşterileri ile iletişim kurmak için TIS National tercümanlık hizmetlerini kullanan kurumsal müşteriler de tercümanlık görüşmelerini kayıt altına alabilir. Bu tür kayıtlarda tercümanların ve hizmete dahil olan diğer şahısların kişisel bilgileri toplanacaktır.

TIS National neden kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanır?

TIS National, tercümanlık hizmetlerinin sağlanması ve ilgili ödemelerin yapılması için kişisel bilgilerin makul ölçüde gerekli olduğu ve doğrudan bununla ilgili olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizi toplar. Kişisel bilgilerinizi, tercüme hizmetlerimizin kalite güvencesi, güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili amaçlar için de kullanabiliriz.

Bilgilerin bir kısmı veya tamamı Bakanlık tarafından toplanmadığında, size tercümanlık hizmetleri sağlayamayabilir veya ilgili ödemeleri yapamayabiliriz.

TIS National hangi tür kişisel bilgileri toplar?

Tercümanlık hizmetlerimizi kullandığınızda, sizden kimlik bilgilerinizi isteyebiliriz. Bu bilgiler; adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, hesap numaranızı, poliçe numaranızı veya diğer kimlik numaranızı kapsayabilir.

Gizlilik Yasası (Privacy Act), hassas bilgilerin toplanması konusunda katı koşullar getirmektedir. Sağlık veya biyometrik bilgilerin toplanması da buna dahildir. Aşı durumunuzla ilgili bilgiler sağlık bilgileridir ve sesinizin kaydı biyometrik bilgidir.

TIS National, verilen tercümanlık hizmetlerini kaydedebilir. Bu kayıtlar, tercüme edilen görüşmeye katılan tüm tarafların kişisel bilgilerini yakalayabilir. Görüşmeleri kaydedersek bu bilgileri, kalite güvencesi amacıyla ve sunduğumuz tercümanlık hizmetinin doğruluğundan emin olmak için toplarız.

TIS National için sözlü tercümanlık hizmetleri sağlayan bir tercümansanız veya bir kurumsal müşteriyseniz, bir sesli şifre (vocal password) veya “ses izi” (voiceprint) oluşturmak için de sesinizin kaydını alabiliriz. Bu kayıtlar, anlaşmalı hizmet sağlayıcımızın ses izi (voiceprint) veritabanında güvenli bir şekilde saklanır. Aynı zamanda tercümanlarımızdan aşı durumu hakkında bilgi toplayabiliriz. Tercümanlar, TIS National'ın COVID aşısı bilgilerini toplaması ve kullanmasına ilişkin bilgileri, TIS Online internet sitesimizdeki tercüman portalında bulunan Gizlilik bildirimi (Privacy notice) – COVID-19 aşı durumu bilgilerinin toplanması bölümünde bulabilir.

Hakkınızdaki hassas bilgileri, sadece sizin onayınızla topluyoruz. Hassas bilgilerinizin toplanmasının hizmetlerimizin sağlanmasında gerekli olduğu veya doğrudan ilgili olduğu durumlarda sizden onayınızı isteyeceğiz. Onay vermemeyi tercih edebilirsiniz, ancak bu, size hizmetlerimizi sunma imkanımızı veya bir TIS National tercümanıysanız size belirli tür işleri teklif etmemizi etkileyebilir.

TIS National, kişisel bilgilerinizi ifşa edebilir

TIS National, tercüme hizmetlerini kolaylaştırmak, hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden ve doğruluğundan emin olmak ve bu hizmetler için ödeme talep etmek amaçlarıyla kişisel bilgileri ifşa eder. Kişisel bilgileri, tercüme hizmetlerimizi kullanan diğer kurumlar adına bu hizmetlerin ödemesini yapan devlet, toplum ve özel sektör kuruluşları ve fon kuruluşları dahil olmak üzere tercümanlara ve kurumsal müşterilere ifşa edebiliriz.

İfşa edilen kişisel bilgiler; adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, fotoğrafınızı, hesap numaranızı, poliçe numaranızı, diğer kimlik numaranızı veya kurumsal müşterilerin iş unvanını ve iş iletişim bilgilerini kapsayabilir.

TIS National ayrıca, bir Eyalet veya Bölge kanunu dahil olmak üzere, bir Avustralya kanununun ifşaya yetki verdiği veya gerektirdiği durumlarda kişisel bilgileri ifşa edebilir. Kanun gereğince TIS National, bir şikayete cevap vermek veya hizmetlerimizi iyileştirmek için geri bildirim sağlamak amacıyla kişisel bilgilerinizi Bakanlığa, diğer devlet kurumlarına veya üçüncü taraflara (bir şikayete maruz kalan kişi dahil olmak üzere) ifşa edebilir.

Bu Gizlilik Bildiriminde (Privacy Notice) aksi belirtilmediği sürece, TIS National genellikle kişisel bilgileri ülke dışındaki hizmet alıcılara ifşa etmez.

İnternet sitesi verileri

TIS National, bu internet sitesini dışarıdan alınan teknik destekle işletmektedir.

Bu siteyi ziyaret ettiğinizde, ziyaretinizin bir kaydının günlüğü tutulur. Bilgiler istatistiksel amaçlar için kaydedilir ve kullanım amaçları şunladır:

 • siteye erişimi takip etmek,
 • en çok/en az hangi bilgilere erişildiğini anlamak,
 • sitenin kullanıcı deneyimini geliştirmek.

Bu internet sitesini kullandığınızda aşağıdaki bilgileri kaydedebiliriz:

 • IP adresinizi veya sunucunuzun adresini,
 • site ziyaretinizin tarihi ve saatini,
 • erişilen sayfaları,
 • internet sitemizi daha önce ziyaret edip etmediğinizi ve ziyaret ettiyseniz bunların hangi sıklıkta ve ne zaman olduğunu,
 • işletim sisteminizin detaylarını (örneğin, Windows 8, Mac OS X, vb.)
 • internet tarayıcınızın sürüm ve tür bilgilerini, (örneğin, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, vb.)
 • mobil cihazınızın markası ve modelini, (kullanılmışsa)
 • size bilgi ulaştırmak için geçen süreyi,
 • doğrudan bu internet sitesine geldiğiniz önceki internet adresini,
 • yaş, cinsiyet, dil ve konum (şehir/kasaba) bilgilerinizi,
 • ilgi alanlarınızı.

Analiz edilen bilgiler, aşağıdaki konular için bize yardımcı olur:

 • hizmetlerimizin kullanıcılarını daha iyi anlamamız için,
 • internet sitemizdeki bozuk bağlantıları, tıkanıklıkları ve diğer site sorunlarını ortaya çıkarmak için,
 • kullanımınızın randımanlı olması için sitemizin bakımı için.

İnternet servisimizin uygunsuz kullanımına ilişkin bir soruşturmanın olduğu veya İnternet Hizmet Sağlayıcısının günlüklerini incelemek için bir kolluk kuvvetinin bir yetkiyi kullandığı durumlar dışında, internet tarama faaliyetleriniz üzerinden kimliğinizi belirlemeye yönelik hiçbir girişimde bulunulmaz.

Çerezler (Cookies)

Bir kullanıcıyla bir internet sitesi oturumu aracılığıyla iletişim sürdürmek için "çerezler" kullanırız. Çerez, tarafımızca sağlanan ve sitemize kullandığınızda bilgisayarınızdaki internet tarayıcı yazılımı tarafından saklanan, küçük bir dosyadır. Çerezlerin ne olduğuna ve nasıl çalıştıklarına ilişkin bir açıklama, Gizlilik Yetkilisinin internet sitesinde bulunabilir. Çerezler, internet sitemizde gezindikçe sizi bireysel bir ağ kullanıcısı olarak tanımamızı sağlar.

Bu internet sitesi tarafından aşağıdaki iki çerez türü kullanılabilir:

Oturum çerezleri

Bunlar, belirli bir internet sitesinde yalnızca bir internet tarayıcısı oturumu süresince kalırlar. İnternet oturumunuzu sonlandırdığınızda veya bilgisayarınızı kapattığınızda, tüm çerezler anında kaybolur. Bilgilerinizin bizdeki kopyası, sistemi en son kullanmanızdan yirmi dakika sonrasında otomatik olarak silinir. Bu bilgiler, sadece internet sitesi sistemlerimizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olmak için kullanılır, internet üzerinden hareketlerinizi takip etmek veya sizinle ilgili özel bilgileri kaydetmek için kullanılmaz.

Kalıcı çerezler

Bunlar, kaybolmadan önce belirli bir süre boyunca (genellikle mevcut oturumun sona ermesinden daha uzun bir süre boyunca) kalırlar.

Bu internet sitesi tarafından kullanılan çerezler dahilinde, kişiyi tanımlamak için kullanılan hiçbir bilgi saklanmaz. İnternet Hizmet Sağlayıcısının günlüklerini incelemek için bir kolluk kuvvetinin bir yetkiyi kullanabileceği bir soruşturma durumunda olduğu gibi yasal olarak zorunlu olmadıkça, anonim kullanıcıları tanımlamak veya tarama faaliyetlerini belirlemek için hiçbir girişimde bulunulmayacaktır.

Google Analitikler (Google Analytics)

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olan raporlar almak için bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics'i de kullanıyoruz.

Google Analytics, kullanıcıların bu internet sitesini nasıl kullandığını analiz etmeye yardımcı olmak için tarayıcınıza çerezler yerleştirebilir veya orada zaten bulunan çerezleri okuyabilir. İnternet sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil olmak üzere) çerez tarafından oluşturulan bilgiler Google'a gönderilir ve Avustralya dışında olabilen sunucularda saklanır.

Google, bu bilgileri internet sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi operatörleri için site etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve site etkinliği ile internet kullanımına dair başka hizmetler sağlamak üzere kullanacaktır. Google'ın site ziyareti verilerini işlemesi hakkında daha fazla bilgiyi burada edinebilirsiniz.

Çoğu tarayıcı, çerezleri kabul edip etmemeyi seçmenize izin verir. Bilgisayarınıza çerez yerleştirilmesini istemiyorsanız lütfen, internet sitemize girmeden önce tarayıcı tercihlerinizi tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayın. Bunu yaptığınızda, bu sitenin tüm işlevlerini kullanmanızın mümkün olmayacağını lütfen unutmayın.

Bunun yerine, çoğu tarayıcı, çerezlerin nasıl ayarlandığını ve siz gezinirken nasıl kullanıldığını yönetmenize ve çerezlerle tarama verilerini temizlemenize imkan verir. Ayrıca tarayıcınız, çerezleri site bazında yönetmenize izin veren ayarlara sahip olabilir. Örneğin, Google Chrome'un ayarları, mevcut çerezleri silmenize, tüm çerezlere izin vermenize veya onları engellemenize ve internet siteleri için çerez tercihlerini belirlemenize olanak tanır. Google Chrome ayrıca, Gizli moda (Incognito mode) sahiptir. Bu mod, tüm Gizli pencereleri kapattıktan sonra, ziyaret ettiğiniz sitelerin Chrome'daki geçmişini veya çerezleri cihazınızda depolamaz.

Google Haritalar (Google Maps)

Biz, Google Haritalar Uygulama Programlama Arayüzü'nü (Google Maps Application Interface - API) kullanırız ve bu, Gizlilik Politikası (Privacy Policy) – Gizlilik ve Şartlar (Privacy&Terms) –Google'da bulunan Google Gizlilik Politikasına (Privacy Policy) tabidir.

Kişisel bilgilerinize nasıl erişir veya düzeltme yapar ya da gizlilik şikayetinde bulunursunuz

Gizlilik Yasası (Privacy Act) veya 1982 Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (Freedom of Information Act 1982) (FOI Act) kapsamında, TIS National kayıtlarındaki (muaf tutulan kayıtlar dışında) kendinizle ilgili bilgilere erişim isteyebilirsiniz.

Sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri aşağıdakiler gibiyse değiştirmemizi isteyebilirsiniz:

 • eksik, yanlış, güncelliğini yitirmiş veya yanıltıcı ise
 • idari bir amaç için kullanılmış, kullanılmakta olan veya kullanıma hazır ise ve
 • kişinin kimliğiyle ilgili herhangi bir soruya yol açmıyorsa.  

Kişisel bilgilerinize erişmenin veya bir kaydı değiştirmenin veya kayda açıklama eklemenin en iyi yolunu koşullar belirler.

Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi almak veya TIS National'ın bilgilerinizi hatalı bir şekilde topladığını veya kullandığını düşünüyorsanız, şikayette bulunmak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Tercümanlık hizmeti verdiğimiz bir kuruluşun gizlilik uygulamalarıyla ilgili endişeleriniz varsa onların gizlilik politikalarını (privacy policy) okumanızı öneririz. Bu belgede, gizlilik uygulamalarıyla ilgili bir şikayeti veya soruşturmayı nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgi bulunur.

Bizimle nasıl iletişime geçilir

Bakanlığın çevrimiçi geri bildirim formunu (online feedback form) doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alternatif olarak, bize aşağıdaki adresten yazabilirsiniz:

TIS National
Privacy Matters
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
Australia

Daha fazla bilgi için

Bakanlığın kişisel bilgileri (hassas bilgiler dahil) nasıl topladığı, sakladığı, kullandığı ve ifşa ettiği hakkında daha fazla bilgi ve erişim ile şikayetlerle ilgili bilgileri, http://www.homeaffairs.gov.au/privacy adresinde bulunan Form 1442i – Gizlilik Bildiriminde (Privacy Notice) ve Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz.