Ogoysiiska Asturan

Ogoysiiska Asturan

Privacy Notice (Ogeysiiska Asturnaanta) The Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) (Xeerka Asturnaanta ee 1988 (Cth) (Sharciga Asturnaanta) wuxuu u baahan yahay Waaxda Arrimaha Gudaha (Waaxda) inay ogeysiiso shakhsiga arrimaha qaarkood marka ay ururiso macluumaadka shakhsiyeed ee iyaga ku saabsan. Tani waa ogeysiiskaaga arrimahaa khuseeya.

Maxay qabtaa Adeegga Turjumaada iyo Af-celinta (TIS National)?

TIS National waa adeeg tarjumaan oo ay bixiso Waaxda. TIS National waxay siisaa adeegyo luqadeed dadka aan ku hadlin Af-Ingiriisiga iyo wakaaladaha iyo ganacsiyada u baahan inay la xiriiraan macaamiishooda aan Ingiriisiga ku hadlin.

TIS National waxay bixisaa adeegyadan soo socda:

 • Turjumaada telefoonka degdega ah Adeegga
 • Turjubaanka Taleefanka Toos ah (Automated Telephone Interpreting Service – ATIS) 
 • Turjumaada taleefanka ee horay loo sii ballansaday
 • Turjumaada goobta
 • Fiidiyowga turjumaada fog
 • Qoraalo xog badan leh iyo agab xayaysiis ah oo ku saabsan adeegyadeena

Maxaa loo tixgaliyaa 'xogga gaarka ah'?

Macluumaadka shakhsiyeed waa macluumaad ama ra'yi, ha ahaato mid sax ah ama aan sax ahayn, oo ku saabsan shakhsi si macquul ah loo aqoonsan karo.

Macluumaadka shakhsiyeed waxa kale oo ka mid ah 'xog xasaasi ah', kaas oo lagu qeexay Xeerka Asturnaanta (Privacy Act) sida macluumaadka ku saabsan qofka asalkiisa jinsiyadeed ama qowmiyadeed, dhaqankiisa galmada ama dhaqamada, diiwaanada dembiyada, xubinnimada ururada xirfadlayaasha ama ganacsiga ama ururada shaqaalaha, aaminsanaanta caqiidada diimeey ama xidhiidhka, falsafada. caqiidooyinka, fikradaha siyaasadeed, xubinnimada ururada siyaasada iyo caafimaadka, hiddaha iyo macluumaadka noolaha.

Goorma iyo sidee ayay TIS National u ururisaa macluumaadkaaga shakhsiyeed?

TIS National waxay ururisaa macluumaadka shakhsiyeed ee dhammaan dhinacyada ku lug leh adeegyadayada, oo ay ku jiraan turjubaano, dadka aan Af-Ingiriisiga ku hadlin iyo macaamiisha wakaaladda ee dooneya inay la xidhidhaan macaamiishooda aan Af-Ingiriisiga ku hadlin. Waxa kale oo aanu ururinnaa faahfaahinta xidhiidhka qaraabada/xaalad degdeg ah.

Guud ahaan, TIS National waxay si toos ah kaaga ururisaa macluumaadka shakhsiyeed. Waxaan uruurineynaa macluumaadkan marka aad macluumaadka nagu siisid taleefanka ama internetka, oo ay ku jirto iimaylka. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad nagala soo xidhiidhid taleefoonka ama internetka si aad wax uga waydiisid, u bixisid jawaab celin, iimayl noogu soo didhiidid, u qabsatid ama u isticmaashid adeegyadayada turjubaanka. Haddii aad dooratid inaadan bixin macluumaadkaaga khaaska ah, tani waxay saamayn kartaa awoodayada inaanu ku siino adeegyada.

Waxa kale oo laga yaabaa inaan ka ururinno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee hay'adaha kale (ay ku jiraan hay'adaha dawladda iyo bixiyeyaasha adeegga qandaraaska haysta) ujeedada bixinta adeegyada turjubaanka. Waxaan si toos ah uga ururinnaa faahfaahinta qaraabada si toos ah loogu isticmaalo maaraynta xaaladaha degdegga ah ee la xidhiidha turjumaanada.

Waxa kale oo laga yaabaa in aanu duubno wicitaanada tarjumaada ee hubinta tayada iyo ujeedooyinka daacadnimada. Macaamiisha wakaalada ee isticmaala adeegyada turjumaada qaranka TIS National si ay ula xidhiidhaan macaamiishooda aan Ingiriisiga ku hadlin waxay sidoo kale duubi karaan wicitaanada tarjumaada. Macluumaadka shakhsiyeed ee turjubaanka iyo kuwa kale ee ku lug leh adeegga ayaa lagu soo ururin doonaa duubab kasta oo noocaas ah.

Maxay TIS National u ururisaa oo u isticmaashaa macluumaadkaaga shakhsiyeed?

TIS National waxay ururisaa macluumaadkaaga khaaska ah halka ay lagama maarmaan u tahay oo si toos ah ula xidhiidha bixinta adeegyada turjumaada iyo habaynta lacagaha la xidhiidha. Waxa kale oo laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga khaaska ah ujeedooyinka la xidhiidha hubinta tayada, amniga iyo hufnaanta adeegyadayada turjubaanka.

Haddii qaar ama dhammaan macluumaadka aan soo uruurin waaxdu, waxaa laga yaabaa inaanan awoodin inaan ku siino adeegyada turjumaanka ama lacag bixinta nidaamka la xidhiidha.

Waa maxay noocyada macluumaadka shakhsiyeed ee TIS National ay ururiso?

Markaad isticmaasho adeegyadayada turjubaanka, waxa laga yaabaa inaan ku waydiino macluumaadka ku saabsan aqoonsigaaga. Tan waxaa ku jiri kara magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, taariikhda dhalashada, lambarka xisaabtaada, lambarka aslaanta u ah adeega ama lambarkaaga aqoonsiga kale.

Xeerka Asturaada (Privacy Act) wuxuu dhigayaa shuruudo adag ururinta macluumaadka xasaasiga ah. Tan waxaa ku jira ururinta macluumaadka caafimaadka ama biometric. Macluumaadka ku saabsan heerkaaga tallaalka waa macluumaadka caafimaadka iyo duubista codkaaga waa macluumaadka biometric.

TIS National waxa laga yaabaa inay diiwaangeliso adeegyada turjubaanka ee la bixiyo. Duubabkan ayaa laga yaabaa inay qabtaan macluumaadka shakhsiyeed ee dhammaan dhinacyada ka qayb qaadanaya wicitaanka tarjumaada. Haddii aan duubno wicitaannada, waxaan u ururinnaa macluumaadkan ujeeddooyin ah hubinta tayada ah iyo si aan u hubinno daacadnimada adeegga tarjumaada ee aan bixinno.

Haddii aad tahay turjubaan bixiya adeegyada turjumaada TIS National, ama macmiil wakaalad, waxa laga yaabaa in aanu ururino diiwaanka baasweedhka codkaaga (vocal password) si aanu u abuurno erayga sirta ah ee codka ah ama ‘voiceprint’. Diiwaanadaan waxaa si ammaan ah loogu kaydiyaa xogta voiceprint ee adeega cod bixiyaha (voiceprint) qandaraaska adeega haysta. Waxa kale oo laga yaabaa inaan ka ururinno macluumaadka ku saabsan heerka tallaalka turjubaannadayada. Turjubaanadu waxay ka heli karaan macluumaadka ku saabsan ururinta TIS National iyo isticmaalka macluumaadka tallaalka COVID Ogeysiiskeena Asturnaanta (Privacy notice) - ururinta xogta heerka tallaalka COVID-19, oo laga heli karo bogga turjubaanka ee TIS Online.

Waxa kaliya oo aanu kaa ururinay macluumaadka xasaasiga ah ee aad ogolaatey. Waxaan ku weydiin doonaa inaad bixisid oggolaanshahaaga halka ururinta macluumaadkaaga xasaasiga ah ay lagama maarmaan u tahay, ama si toos ah ula xidhiidhid, bixinta adeegyadayada. Waxa laga yaabaa inaad dooratid inaadan bixin ogolaanshahaaga, si kastaba ha ahaatee, tani waxay saamayn ku yeelan kartaa awoodayada inaanu ku siino adeegyadayada, ama inaanu ku siino noocyo shaqo oo gaar ah haddii aad tahay turjumaanka TIS National.

TIS National waxaa laga yaabaa inay shaaciso macluumaadkaaga shakhsiyeed

TIS National waxay daaha ka qaadaysaa macluumaadka shakhsiyeed ee ujeeddooyinka fududaynta adeegyada turjubaanka, hubinta tayada, amniga iyo sharafta adeegyadayada, iyo marka TIS codsanayso bixinta lacagta adeegyadaa. Waxaa laga yaabaa inaan siino macluumaadka shakhsiyeed tarjumaannada iyo macaamiisha wakaaladda, oo ay ku jiraan dawladda, ururada bulshada iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha maalgelinta bixiya ee bixiya adeegyada turjumaada iyaga oo ka wakiil ah hay'adaha kale ee isticmaalaya adeegyadeena.

Macluumaadka shakhsiyeed ee la shaaciyay waxaa ku jiri kara magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, taariikhda dhalashada, sawirka, lambarka coontadaada bangiga, lambarka , lambarka aqoonsiga adeega, ama cinwaanka shaqada iyo faahfaahinta xidhiidhka shaqada ee macaamiisha wakaaladda.

TIS National waxa kale oo laga yaabaa inay bixiso macluumaadka shakhsiyeed halka siidaynta uu oggol yahay ama looga baahan yahay sharciga Australia, oo ay ku jiraan sharciga Gobolka ama Territoriga. Sida sharciga waafaqsan, TIS National waxa kale oo laga yaabaa inay u bandhigto macluumaadkaaga khaaska ah Waaxda, wakaaladaha kale ee dawladda ama cid saddexaad (oo ay ku jiraan qofka ay khusayso dacwadda) ujeeddooyinka ka jawaabista cabashada ama bixinta jawaab celin si loo horumariyo adeegyadayada .

Marka laga reebo sida kale ee lagu xusay Ogeysiiska Asturan (Privacy Notice), TIS National inta badan ma ka qaadayso daaha  macluumaadka shakhsiyeed kuwa dibadda jooga.

Xogta websaadka

TIS National waxay ku shaqeysaa websaad iyadoo isticmaaleysa kaalmo farsamo oo dibadda laga keenay.

Markaad booqatid websaadkan, diiwaanka booqashadaada ayaa la qorayaa. Macluumaadka waxaa loo diwaangaliyey ujeeddooyin tirakoob waxaana loo adeegsadaa:

 • la socodka booqdayaasha websaadka
 • ogaanshaha macluumaadka ku saabsan inta ugu badan/ugu yaraan ee soo boqatey
 • si loo wanaajiyo khibrada isticmaale ee websaadka.

Macluumaadka aan diiwaan galno marka aad gashid websaadka waxa ka mid noqon kara:

 • cinwaankaaga IP-ga ama server-kaga
 • taariikhda iyo wakhtiga booqashadaada websaadka
 • boggaga la galay
 • haddii aad hore u soo booqatay websaadkeena, haddii ay sidaas tahay, inta jeer iyo goorta
 • nidaamkaaga kombuyuutarku ku shaqeeyo (tusaale, Windows 8, Mac OS X, iwm.)
 • Nooca biraawsarkaaga iyo nooca (tusaale, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, iwm.) 
 • astaanta iyo qaabka aaladdaada moobaylka (haddii la isticmaalo)
 • wakhtiga laguu qabtay in lagugu soo gudbiyo macluumaadka
 • ciwaanka intarneetka ee hore oo aad si toos ah uga timid websaadkan
 • da'daada, jinsigaaga, luqadaada iyo degaankaaga (magaalada/magaalada)
 • danahaaga.

Macluumaadkan waxaa loo falanqeeyay si ay noo caawiso:

 • si fiican u fahmaan isticmaalayaasha adeegyadeena
 • ku muuji xidhiidhada aan shaqeynan iyo cidhiidhiga ku jira websiaadka iyo dhibaatooyinka kale ee websaadka
 • u ilaali boggayaga si aad si hufan u isticmaashid.

Isku day laguma samaynayo in lagugu aqoonsado hawlahaaga baadhista marka laga reebo haddii ay dhacdo baadhis ku saabsan isticmaalka khaldan ee xaruntayaga interneedka, ama meesha ay hay'adda sharci fulinta ku bixiso amar lagu eegayo diiwaanka Bixiyaha Adeegga Internetka.

Kukiyada (Cookies)

Waxaan u isticmaalnaa 'cookies' si aan u sii wadno xidhiidhka isticmaale iyada oo loo marayo fadhiga websitaadka. Kukigu waa fayl yar oo annagu aanu bixinayno, oo lagu kaydiyo software-ka biraawsarkaaga kombuyuutarkaaga markaad gashid boggayaga. Sharaxaad ku saabsan waxa ay yihiin cookies-ka iyo sida ay u shaqeeyaan waxaa laga heli karaa websaadka Privacy Commissioner (Wakiilka Gaarka ah). Kukiyadu waxay noo ogoladaan inaan ku aqoonsano inaad tahay isticmaale websaadkan gaarka ah, markaad baadhaysid websaadkaaga.

Laba nooc oo kuku ah ayaa laga yaabaa in uu isticmaalo websaadkani:

Kukiyada fadhiga

Kuwani waxay jiraan oo kaliya inta lagu jiro kalfadhiga daalacashada ee leh degel gaarka ah. Dhammaan kuukiga-ka ayaa isla markiiba lumi doona marka aad dhammaysid fadhigaaga intarneedka ama aad xidhid kombayutarkaga. Nuqulka macluumaadkaaga si toos ah ayaa loo masixi doonaa labaatan daqiiqo ka dib markii ugu dambeysay ee aad isticmaashay nidaamka. Macluumaadkan waxa kaliya loo isticmaalaa in lagu caawiyo inaad si hufan u isticmaashid nidaamyadayaga websaadkayaga, ma aha inaad la socotid dhaqdhaqaaqaaga internetka, ama inaad duubtid macluumaadka gaarka ah ee adiga kugu saabsan.

Kukiyada joogtada ah

Kuwani waxay jiraan muddo cayiman (badanaa ka baxsan joojinta fadhiga hadda) ka hor intaanay dhicin.

Ma jiro macluumaad shakhsi ah oo lagu aqoonsan karo gudaha cookies-ka uu isticmaalo degelkani. Isku day laguma samayn doono si loo aqoonsado isticmaalayaasha aan la garanayn ama hawlahooda baadhiseed haddii aan si sharci ah loogu qasbin, sida haddii ay dhacdo baadhis, halkaas oo hay'adda sharci fulinta ay isticmaali kartid waaran si ay u baadhid diiwaannada Bixiyaha Adeegga Internetka (Internet Service Provider's logs).

Google Analytics

Waxaan sidoo kale isticmaalnaa Google Analytics, adeegga falanqaynta shabakadda, si aan u helno warbixinno gacan ka geysanaya horumarinta khibradaada markaad isticmaaleysid boggayaga.

Falanqaynta Google (Google Analytics) waxay dejin kartaa cookies-ka biraawsarkaaga ama akhriyo cookies-ka hore u jiray si ay uga caawiso falanqaynta sida isticmaalayaashu u isticmaalaan websaadka. Macluumaadka uu soo saaray kukii ee ku saabsan isticmaalkaaga websiaadka (oo uu ku jiro cinwaankaaga IP-ga) waxa loo gudbin doonaa oo lagu kaydin doonaa Google-ka serfarada laga yaabo in uu ku yaalo meel ka baxsan Australia.

Google waxa ay u isticmaali doontaa macluumaadkan si ay u qiimeeyaan isticmaalkaaga websaadka, u ururisid warbixinada hawlaha websaadka ee hawl wadeenada websaadka iyo bixinta adeegyada kale ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqa websaadka iyo isticmaalka interneedka. Waxaad wax badan ka badhan kartaa sida Google u habeeyo xogta booqashada bogga halkan.

Inta badan daalacashada ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato inaad aqbasho cookies iyo in kale. Haddii aadan rabin in kombuyuutarkaaga lagu dhejiyo cookies, fadlan deji dookhyada biraawsarkaaga si uu u diido dhammaan cookies-ka ka hor inta aanad gelin websaadka. Fadlan la soco in haddii aad sidaan sameyso laga yaabo inaadan awoodin inaad si buuxda u isticmaasho websaadka.

Taas beddelkeeda, daalacashada badankood waxay kuu oggolaanayaan inaad maareyso sida loo dejiyo cookies-ka oo loo isticmaalo markaad wax baadhayso, iyo inaad nadiifiso cookies iyo xogta baadhashada. Sidoo kale, biraawsarkaaga waxa laga yaabaa inuu leeyahay dejiyo kuu oggolaanaya inaad ku maamusho kukiiga websaadkii-ka-websaadka. Tusaale ahaan, dejimaha Google Chrome waxay kuu oggolaanayaan inaad tirtirto cookies-ka jira, oggolow ama xannibo dhammaan kukiiyada, oo aad dejiso dookhyada kukiiyada ee boggaga internetka. Google Chrome waxa kale oo uu leeyahay qaab qarsoodi (Incognito mode) ah, kaas oo aan ku kaydin taariikhdaada Chrome ee goobaha la booqday ama buskudka qalabkaaga ka dib marka aad xidhid dhammaan daaqadaha Incognito.

Khariidadaha Google (Google Maps)

Waxaan isticmaalnaa barnaamijka khariidada Google Interface Programming Application (API), kaas oo ku xidhan Google Privacy Policy (Siyaasada Asturnaanta) ah ee Google ee laga heli karo  Privacy Policy – Privacy & Terms – Google (Siyaasada Qarsoonnimada - Qarsoodiga & Shuruudaha - Google).

Sida loo galo ama loo saxo macluumaadkaaga khaaska ah ama loo sameeyo cabasho sir ah

Waxaad ka raadsan kartaa helitaanka macluumaadka adiga kugu saabsan diiwaanka Qaranka TIS National (marka laga reebo diiwaannada laga dhaafo) ee hoos yimaada Privacy Act (Xeerka Asturnaanta) ama Freedom of Information Act 1982 (Xoriyadda Macluumaadka 1982) (Xeerka FOI Act).

Waxaad na waydiin kartaa inaanu wax ka bedelno macluumaadka shakhsiyeed ee aanu kaa hayno haddii aad u malaynayso in macluumaadka:

 • waa mid aan dhamaystirnayn, khaldan, waa dhacay ama marin habaabin
 • jiray, ama diyaar u ahaa in loo isticmaalo ujeeddo maamul, iyo
 • ma keenayso wax su'aalo ah oo ku saabsan aqoonsiga qofka.  

Habka ugu fiican ee lagu heli karo macluumaadkaaga shakhsiyeed ama aad u raadsan kartid inaad wax ka beddeshid ama sharaxdid diiwaanku waxay ku xidhan tahay xaaladaha.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida tan loo sameeyo ama loo sameeyo cabasho haddii aad aaminsan tahay in TIS National ay si khaldan u ururisay ama u maareysay macluumaadkaaga, fadlan nala soo xidhiidh adoo isticmaalaya faahfaahinta xidhiidhka hoose.

Haddii aad qabtid walaac la xidhiidha hab-dhaqannada qarsoodiga ah ee hay'adda aanu ku siinno adeegyada tarjumaada, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad akhridid siyaasaddooda gaar ahaanshaha (privacy policy). Tani waa inay ka kooban tahay macluumaadka ku saabsan sida aad u samayn kartid cabasho ama weydiin ku saabsan dhaqamadooda gaarka ah.

Sidee nala soo xidhiidhi kartaa

Waxaad nala soo xidhiidhi kartaa adiga oo buuxinaya foomka onlyanka ee jawaab celinta (online feedback form) ee Waaxda.

Haddii kale, waxaad noogu soo qori kartaa:

TIS National 
Privacy Matters
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
Australia

Macluumaad dheeraad ah

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida ay Wasaaraddu u ururiso, u kaydiso, u isticmaasho oo u bixiso macluumaadka gaarka ah (ay ku jiraan macluumaadka xasaasiga ah), iyo sidoo kale macluumaadka gelitaanka iyo cabashooyinka, waxa laga heli karaa Foomka 1442i - Privacy Notice (Ogeysiiska Asturnaanta) iyo Siyaasaddayada Privacy Policy, (Siyaasada Asturnaanta), oo laga heli karo http://www.homeaffairs.gov.au/privacy.