دسترسی چند فرهنگی و برابری

دولت استرالیا متعهد به دسترسی برابر به سیاست ها، برنامه ها و خدمات دولت از طریق سیاست دسترسی چند فرهنگی و برابری (Multicultural Access and Equity Policy) است. TIS National نقش مهمی در ارائه دسترسی چند فرهنگی و برابری به جامعه استرالیا به عهده دارد.

دسترسی چند فرهنگی و برابری

دسترسی چند فرهنگی و برابری

تمامی مردم استرالیا این حق را دارند که خط مشی ها، برنامه ها و خدمات دولت، بدون در نظر گرفتن پیشینه فرهنگی و زبانی شان، دسترسی عادلانه داشته باشند.

دولت استرالیا از طریق خط مشی تقویت شده دسترسی چند فرهنگی و برابری متعهد به این امر است و هدف این خط مشی آن است که تمامی برنامه ها و خدمات دولت استرالیا دارای این مشخصات باشد:

  • عادلانه
  • آسانی دسترسی
  • آسانی استفاده
  • پاسخگو به نیازهای فرهنگی و زبانی جامعه متنوع استرالیا.

چگونگی ارائه دسترسی چند فرهنگی و برابری به جامعه استرالیا توسط TIS National

TIS National با انجام این موارد دسترسی چند فرهنگی و برابری را به جامعه استرالیا ارائه می کند:

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی تلفنی فوری 24 ساعت در شبانه روز، تمامی روزهای سال
  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی رایگان به افرادی غیر انگلیسی زبان (در اکثریت موارد)
  • ارائه دسترسی به خدمات ترجمه شفاهی رایگان به گروه ها و سازمان های واجد شرایط
  • ارائه طیفی از خدمات ترجمه شفاهی جهت تامیننیازهای شما
  • ارائه طیفی از نشریات جهت اطلاع رسانی و ترویج خدمات ما
  • ارائه اطلاعات و منابع چند فرهنگی ترجمه شده.

سایر منابع مفید درباره تعهد دولت استرالیا به دسترسی چند فرهنگی و برابری از وب سایت وزارت کشور قابل دسترسی هستند.

تعهدات برای آژانس های دولتی

خدمات دولت تحت خط مشی دسترسی چند فرهنگی و برابری این تعهد را دارد که با ارائه خدمات ترجمه شفاهی، خدماتی را ارائه کند که برای مراجعه کنندگان با مهارت های زبان انگلیسی محدود قابل دسترسی است. این شامل قبول و پرداخت برای تمامی خدمات ترجمه شفاهی می شود که از سوی افراد غیر انگلیسی زبان درخواست شده باشد.

در زمان ثبت حساب کاربری، این اجازه به TIS National داده می شود که هزینه های استفاده از مترجمان شفاهی را از آژانس های دولتی مطالبه کنند. این شامل تمامی تلاش ها برای تماس با آژانس، تماس های بدون پاسخ و مواردی که به پست صوتی می رود، می شود.