Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng

Chính phủ Úc cam kết sự tiếp cận công bằng các chính sách, chương trình và dịch vụ của chính phủ thông qua Chính sách Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng. TIS National đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện sự Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng cho cộng đồng Úc.

Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng

Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng

Tất cả người dân Úc đều có quyền tiếp cận bình đẳng các chính sách, chương trình và dịch vụ của chính phủ, bất kể nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ của họ.

Chính phủ Úc cam kết thực hiện điều này thông qua Chính sách Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng được củng cố, nhằm mục đích khiến cho tất cả các chương trình và dịch vụ của Chính phủ Úc đều:

  • công bằng
  • dễ truy cập
  • sử dụng đơn giản
  • đáp ứng nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ của xã hội đa dạng của Úc.

Cách TIS National thực hiện sự Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng cho cộng đồng Úc

TIS National thực hiện sự Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng cho cộng đồng người Úc đa dạng bằng cách:

  • cung cấp dịch vụ thông dịch ngay lập tức qua điện thoại 24 giờ một ngày, mỗi ngày trong năm
  • cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho những người không nói tiếng Anh (trong phần lớn các trường hợp)
  • cung cấp quyền truy cập các dịch vụ thông dịch miễn phí cho các nhóm và tổ chức đủ điều kiện
  • cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ thông dịch để đáp ứng nhu cầu của quý vị
  • cung cấp nhiều ấn phẩm thông tin và tài liệu quảng cáo về dịch vụ của chúng tôi
  • cung cấp thông tin và tài liệu đa ngôn ngữ đã được dịch.

Các tài liệu hữu ích khác về cam kết của Chính phủ Úc đối với Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng hiện có trên trang mạng của Bộ Nội vụ.

Nghĩa vụ của cơ quan chính phủ

Các dịch vụ của chính phủ có nghĩa vụ theo Chính sách Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng để cung cấp các dịch vụ mà khách hàng có trình độ tiếng Anh hạn chế có thể tiếp cận được bằng cách cung cấp dịch vụ thông dịch. Điều này bao gồm việc chấp nhận và chi trả tất cả các dịch vụ thông dịch bởi những người không nói tiếng Anh khởi xướng.

Tại thời điểm đăng ký tài khoản, TIS National sẽ được ủy quyền để tính phí sử dụng thông dịch viên cho các cơ quan chính phủ. Điều này bao gồm tất cả các lần liên lạc với cơ quan; các cuộc gọi không được trả lời và những cuộc gọi vào hộp thư điện thoại.