دسترسی چندفرهنگی و برابری

دولت استرالیا متعهد به دسترسی عادلانه به پالیسی ها، پروگرام ها و خدمات دولتی از طریق پالیسی دسترسی چندفرهنگی و برابری است. TIS National نقش مهمی در ارائه دسترسی چندفرهنگی و برابری به جامعه استرالیا ایفا می کند.

دسترسی چندفرهنگی و برابری

دسترسی چندفرهنگی و برابری

تمام استرالیایی ها بدون در نظر گرفتن پیشینه های فرهنگی و زبانی، حق دسترسی عادلانه به پالیسی ها، پروگرام ها و خدمات دولتی را دارند.

دولت استرالیا از طریق تقویت پالیسی دسترسی چندفرهنگی و برابری به این امر متعهد می شود که تمام پروگرام ها و خدمات دولت استرالیا:

  • منصفانه
  • به آسانی قابل دسترس
  • به آسانی قابل استفاده
  • جوابگوی نیازهای فرهنگی و زبانی جامعه متنوع استرالیا باشند.

چگونه National TIS دسترسی چندفرهنگی و برابری را به جامعه استرالیا ارائه می کند

TIS National دسترسی چندفرهنگی و برابری را به جامعه متنوع استرالیا زریعه موارد ذیل ارائه می کند:

  • ارائه خدمات ترجمانی فوری تلفونی به صورت 24 ساعته، در هر روز سال
  • ارائه خدمات ترجمانی رایگان به غیر انگلیسی زبانان (در اکثر موارد)
  • امکان دسترسی به خدمات ترجمانی رایگان برای گروپ ها و سازمان های واجد شرایط
  • ارائه انواع وسیعی از گزینه های خدمات ترجمانی برای رفع نیازهای شما
  • ارائه انواع وسیعی از نشریات آموزنده و مطالب تبلیغاتی در مورد خدمات ما
  • ارائه معلومات و منابع چند زبانه ترجمه شده.

سایر منابع مفید در مورد تعهد دولت استرالیا به دسترسی و برابری چندفرهنگی در وب سایت وزارت امور داخله موجود است.

تعهدات برای سازمان های دولتی

خدمات دولتی نظر به پالیسی دسترسی چندفرهنگی و برابری مکلف اند خدماتی را ارائه دهند که برای مشتریانی که مهارت های انگلیسی محدودی دارند با ارائه خدمات ترجمانی در دسترس باشد. این شامل پذیرش و پرداخت تمام خدمات ترجمانی می شود که توسط غیر انگلیسی زبانان آغاز می شود.

در زمان ایجاد حساب، مجوزی به TIS National ارائه می شود تا مصارف استفاده از ترجمان را از سازمان های دولتی دریافت کند. این شامل تمام تلاش ها برای تماس با سازمان؛ تماس های بی جواب و تماس هایی که به پست صوتی می روند، می شود.