Çok Kültürlü Erişim ve Eşitlik

Avustralya Hükümeti, hükümet politikaları, programları ve hizmetlerine Çok Kültürlü Erişim ve Eşitlik Politikası aracılığıyla eşit erişim sağlamaya taahhüt eder. TIS National, Çok Kültürlü Erişim ve Eşitliğin Avustralya toplumuna sunulmasında önemli bir rol oynar.

Çok Kültürlü Erişim ve Eşitlik

Tüm Avustralyalılar hükümetin politikaları, programları ve hizmetlerine, kültürel ve dilsel özellikleri ne olursa olsun eşit biçimde erişme hakkına sahiptir.

Avustralya Hükümeti, tüm Avustralya Hükümeti programları ve hizmetlerinin aşağıdaki özellikleri taşımasını amaçlayan güçlendirilmiş Çok Kültürlü Erişim ve Eşitlik Politikası aracılığıyla buna taahhüt eder:

  • Adil
  • kolay erişilebilir
  • kullanımı kolay
  • Avustralya'nın çeşitlilik içeren toplumunun kültürel ve dilsel ihtiyaçlarına karşılık veren.

TIS National, Çok Kültürlü Erişim ve Eşitliği Avustralya toplumuna nasıl sunar

TIS National, Çok Kültürlü Erişim ve Eşitliği Avustralya toplumuna aşağıdaki şekillerde sunar:

  • yılın her günü günde 24 saat telefon üzerinden anında sözlü çeviri hizmeti vererek
  • İngilizce konuşmayanlara (çoğu durumda) ücretsiz sözlü çeviri hizmeti vererek
  • şartları taşıyan grup ve organizasyonlara ücretsiz sözlü çeviri hizmetine erişim sağlayarak
  • ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli sözlü çeviri seçenekleri sunarak
  • hizmetlerimizle ilgili bilgi veren çeşitli yayınlar ve tanıtım içerikleri sunarak
  • diğer dillere çevrilmiş bilgi ve kaynaklar sunarak.

Avustralya Hükümeti'nin Çok Kültürlü Erişim ve Eşitlik taahhüdüyle ilgili diğer yararlı kaynaklar İç İşleri Bakanlığının internet sitesinde bulunabilir.

Hükümet kurumları için geçerli yükümlülükler

Hükümetin, Çok Kültürlü Erişim ve Eşitlik Politikası kapsamında sınırlı İngilizcesi olan müşterilerinin erişimine ücretsiz çeviri hizmeti sağlayarak hizmet sunma yükümlülüğü vardır. Buna, İngilizce bilmeyenler tarafından başlatılan tüm sözlü çeviri hizmetlerinin kabul edilmesi ve bunların ücretlerinin ödenmesi dâhildir.

Hesap oluşturulurken, sözlü çevirmen kullanma maliyetinin hükümet kurumlarına fatura edilmesine dair TIS National'a yetki verilir. Buna, kurumla iletişime geçme çabaları, yanıtsız aramalar ve sesli postaya giden mesajlar dâhildir.