Trợ giúp dùng TIS National

Hiện có nhiều dịch vụ của TIS National, và bất kỳ ai có trình độ tiếng Anh hạn chế đều có thể chủ động yêu cầu một thông dịch viên để kết nối với các doanh nghiệp và tổ chức.

HelpUsing

Tôi có thể liên hệ với ai thông qua TIS National?

TIS National cung cấp dịch vụ thông dịch cho rất nhiều cơ quan và doanh nghiệp trên khắp nước Úc.

Có hơn 90.000 tài khoản cơ quan đã đăng ký với TIS National, bao gồm cả Bộ Nội vụ.

Một số khách hàng của chúng tôi bao gồm:

  • các ban bộ của chính phủ tiểu bang và liên bang
  • các hội đồng địa phương
  • các chuyên viên hành nghề y tế và sức khỏe
  • các hiệu thuốc
  • các công ty tiện ích
  • các công ty viễn thông
  • các dịch vụ khẩn cấp
  • các dịch vụ pháp lý
  • ·những nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và định cư
  • các cơ quan bất động sản.

Nếu cơ quan hoặc doanh nghiệp mà quý vị cần liên hệ cho số điện thoại của dịch vụ thông dịch không phải là 131 450, vui lòng quay số được cung cấp trước khi liên hệ với TIS National. Nếu họ sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thông dịch khác, TIS National có thể không kết nối được cuộc gọi của quý vị.

Khi nào tôi có thể liên hệ với các cơ quan và doanh nghiệp thông qua TIS National?

Mặc dù các dịch vụ của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày nhưng chúng tôi chỉ kết nối các cuộc gọi điện thoại có thông dịch trong giờ làm việc của cơ quan hoặc doanh nghiệp mà quý vị muốn liên hệ.

Chúng tôi luôn khuyên quý vị trước tiên nên truy cập trang mạng của cơ quan hoặc doanh nghiệp đó để kiểm tra giờ làm việc của họ. Một số trang mạng của cơ quan khách hàng của chúng tôi cũng cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Dưới đây là hướng dẫn chung về thời điểm liên hệ với TIS National:

Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều (múi giờ chính thức khu vực phía đông Úc, AEST) – chúng tôi thường có thể kết nối với hầu hết các cơ quan và tổ chức đã đăng ký trong giờ làm việc thông thường. Điều này bao gồm cả Bộ Nội vụ và các dịch vụ khác của chính phủ.

Ngoài giờ làm việc hoặc vào các ngày nghỉ cuối tuần – chúng tôi có thể kết nối với bệnh viện và một số dịch vụ y tế hoặc doanh nghiệp như bảo hiểm hoặc tiện ích. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang mạng của cơ quan trước khi gọi điện trong thời gian này.

Các ngày lễ (ngày lễ trên toàn nước Úc hoặc các ngày lễ của tiểu bang) – Chúng tôi khuyên quý vị nên đợi và gọi trong giờ làm việc thông thường trừ khi cuộc gọi của quý vị là trường hợp khẩn cấp.

Tôi nên làm gì nếu tôi biết thông dịch viên mà TIS National kết nối với tôi?

Nếu quý vị nhận ra là quý vị biết thông dịch viên được chỉ định, quý vị có quyền quyết định có muốn tiếp tục cuộc gọi với thông dịch viên đó không. Nếu quý vị không muốn tiếp tục với thông dịch viên đó, hãy báo cho tổng đài viên của TIS National hoặc tổ chức đó và kết thúc cuộc gọi.

Tôi có thể yêu cầu thông dịch viên nam hay nữ không?

Có thể. Nếu quý vị muốn một thông dịch viên thuộc một giới tính cụ thể, hãy báo cho tổng đài viên của TIS National hoặc tổ chức mà quý vị đang liên hệ càng sớm càng tốt. TIS National sẽ cố gắng cung cấp cho quý vị một thông dịch viên có giới tính được yêu cầu.

Các tổ chức có phải cung cấp thông dịch viên không?

Các ban bộ và cơ quan của Chính phủ Úc có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng có trình độ tiếng Anh hạn chế theo Chính sách Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng của Úc.

Một số tổ chức tư nhân có thể không chấp nhận cuộc gọi từ TIS National, tuy nhiên nếu quý vị gọi trực tiếp cho tổ chức đó, họ có thể gọi lại cho quý vị với thông dịch viên qua điện thoại.

Nếu quý vị muốn liên hệ với một tổ chức không phải là khách hàng của TIS National và tổ chức đó không muốn trả phí dịch vụ, quý vị có thể chọn cách tạo tài khoản cá nhân với TIS National và tự thanh toán dịch vụ. Tìm hiểu cách đăng ký tài khoản cá nhân với TIS National.

Những hỗ trợ nào có thể được tiếp cận cho các tình huống bạo hành bạn đời và gia đình?

Chính phủ Úc đã biên soạn Bộ Tài liệu về An toàn Gia đình trong đó có thông tin về luật pháp của Úc liên quan đến bạo hành bạn đời và gia đình, tấn công tình dục và hôn nhân cưỡng bức, cũng như quyền được an toàn của phụ nữ.  Bộ tài liệu này bao gồm bốn tờ thông tin và một bảng câu chuyện minh họa, hiện có sẵn bằng 46 ngôn ngữ.  Bộ Tài liệu về An toàn Gia đình hiện có trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội.

TIS National cũng có thể kết nối quý vị với nhiều dịch vụ gia đình khác nhau qua việc sử dụng thông dịch viên.