اگر بدانم TIS National مرا به یک ترجمانی وصل می کند که وی را می شناسم، باید چه کار کنم؟

اگر متوجه شدید که ترجمان اختصاص داده شده را می شناسید، این تصمیم بدست شماست که آیا می خواهید جلسه ترجمانی را ادامه دهید یا نه. اگر نمی خواهید با همان ترجمان ادامه دهید، به اپراتور ملی TIS یا سازمان اطلاع دهید و تماس را قطع کنید.

آیا می توانم ترجمان مرد یا زن درخواست کنم؟

بله. اگر ترجیح می دهید که ترجمان تان مرد یا زن باشد، در اسرع وقت به اپراتور ملی TIS یا سازمانی که با آن تماس می گیرید، اطلاع دهید. TIS National تلاش می کند ترجمان مورد نظر مرد یا زن را برای شما فراهم کند.

با چه کسانی می توانم از طریق TIS National تماس بگیرم؟

TIS National خدمات ترجمانی را به انواع گسترده ای از سازمان ها و کسب و کارها در سرتاسر استرالیا ارائه می دهد.

بیش از 90,000 حساب کار بری سازمان ها در TIS National ثبت شده است، از جمله وزارت امور داخله.

بعضی از مشتریان ما عبارتند از:

  • ادارات دولتی ایالتی و فدرال
  • شاروالی های محلی
  • متخصصین طبی و صحی
  • دواخانه ها
  • شرکت های خدمات شهری
  • شرکت های مخابراتی
  • خدمات ایمرجنسی
  • خدمات حقوقی
  • ارائه دهندگان خدمات اسکان و جامعه
  • سازمان های رهنمای معاملات املاک

آیا سازمان ها مکلف به فراهم نمودن یک ترجمان هستند؟

نظر به پالیسی دسترسی چندفرهنگی و برابری استرالیا، ادارات و سازمانهای دولتی استرالیا مکلف اند به نیازهای مشتریانی که مهارتهای انگلیسی محدودی دارند، جوابگو باشند.

بعضی از سازمانهای خصوصی امکان دارد تماسهای TIS National را قبول نکنند، اما اگر مستقیماً با سازمان تماس بگیرید، امکان دارد بتوانند با یک ترجمان تلفونی با شما دوباره تماس بگیرند.

اگر میخواهید با یک سازمانی تماس بگیرید که از خدمات TIS National استفاده نمی کند و سازمان مایل به پذیرش مصارف این خدمات نیست، میتوانید یک حساب شخصی در TIS National ایجاد کنید و خودتان مصارف خدمات را پرداخت کنید. نحوه ایجاد نمودن یک حساب شخصی در TIS National را بیاموزید.

برای وضعیتهای خشونت خانگی و خانوادگی به چه حمایتی می توان دسترسی داشت؟

دولت استرالیا یک بسته ایمنی خانواده را با معلوماتی در مورد قوانین استرالیا در مورد خشونت خانگی و خانوادگی، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری و حق یک زن برای ایمن بودن تهیه کرده است. این بسته شامل چهار برگه معلوماتی و یک داستان تصویری است که به 46 زبان موجود است. این بسته ایمنی خانواده در وب سایت وزارت خدمات اجتماعی موجود است.

TIS National همچنین می تواند با استفاده از ترجمان شما را به انواع وسیعی از خدمات خانوادگی وصل کند.