قابلیت دسترسی

Department of Immigration and Border Protection متعهد به فراهم کردن تارنماهایی است که توسط وسیعترین بینندگان ممکن، صرفنظر از تکنولوژی یا توانایی، قابل دسترسی باشند. TIS National نقشی کلیدی را در اهداف دولت استرالیا برای دستیابی به خدمات و برنامه های دولتی عادلانه تر و قابل دسترسی تر از طریق استراتژی دسترسی و برابری  ایفا می کند.

دانلود کردن اسناد از تارنمای ما

این تارنما تعداد محدودی سند دارد که در فرمت HTML موجود نمی باشند.

برای کمک به مصرف کنندگان جهت دانلود کردن اسناد و به اشتراک گذاشتن محتوای تارنما، برخی از اسناد در فرمت های Portable Document Format (PDF)‎ و Microsoft Office Word موجود می باشند. ما اقداماتی به عمل آورده ایم تا اطمینان حاصل کنیم، در جایی که امکان پذیر است، فرمت های دیگر نیز موجود باشند.

برای اسنادی که قابل دانلود می باشند، نمادی در کنار لینک سند ظاهر می شود که نوع فایل و اندازه آن را نشان می دهد.

چنانچه به هنگام دسترسی به یک سند در سایت ما با مشکل روبرو می شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید  و ما آن سند را در فرمتی که نیازهای شما را برآورده می کند برایتان فراهم خواهیم کرد.

دسترسی به فایل های Portable Document Format

فایل های Portable Document Format (PDF)‎ حاوی متن و تصویر می باشند. یک فایل PDF همیشه با .pdf به پایان می رسد.

لطفاً به صفحه خواندن PDF‏ Australian Government Information Management Office (AGIMO)‎ مراجعه کنید.

ما تصدیق می کنیم که برخی از مشتریان ممکن است به هنگام دسترسی به فایل های PDFبا مشکل روبرو شوند و اقداماتی به عمل آورده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که در جایی که امکان پذیر است، فرمت های دیگری مانند اسناد HTML یا Microsoft Office Word موجود باشند.

ما همچنین در حال فعالیت جهت حصول اطمینان از آن هستیم که فایل های جدید PDF اضافه شده به تارنما دارای مشخصات دسترسی، مانند ترتیب صحیح خواندن، نشان گذاری صفحات (بوک مارک)، متون جایگزین و امکان تگ کردن، باشند.

دسترسی به فایل های Microsoft Word

اسناد Microsoft Office Word به عنوان اسناد جایگزین فایل های PDF فراهم شده اند.

این منابع به روشی قابل دسترسی فراهم شده اند و حاوی رنگها و تصاویری که دربرگیرنده مفاهیم هستند نمی باشند.

این اسناد همیشه با .doc یا .docx به پایان می رسند و با اکثر گونه های Microsoft Office می توان به آنها دسترسی پیدا کرد.

آیا نیاز به کمک بیشتری دارید؟

اداره مهاجرت کوشش می کند از خط مشی ها و استانداردهای پذیرفته شده برای قابلیت دسترسی و قابلیت استفاده پیروی کند. در حالیکه این کار همیشه امکان پذیر نمی باشد، ما دائماً در جستجوی راه حل هایی هستیم تا کلیه بخش های تارنما را به سطح لازم قابلیت دسترسی برسانیم.

چنانچه مسئله ای مرتبط با قابلیت دسترسی یا قابلیت استفاده را شناسایی کرده اید، لطفاً از طریق تماس با شماره 450 131 نظرات خود را به ما ارائه دهید.

چنانچه به هنگام دسترسی به یک سند در تارنما ما با مشکل روبرو می شوید یا نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و ما اطلاعات را در فرمتی که نیازهای شما را برآورده می کند برایتان فراهم خواهیم کرد.