شرایط و ضوابط استفاده

1. شرایط و ضوابط کلی

  1. استفاده شما از این تارنما و خدمات فراهم شده توسط Translating and Interpreting Service ("TIS National") برای ارائه خدمات ترجمه همزمان تابع شرایط و ضوابط تنظیم شده در زیر و تمامی شرایط و ضوابطی که در این تارنما ظاهر شده، به آنها اشاره شده، یا مرتبط با تارنما یا این شرایط و ضوابط ("شرایط") هستند می باشد. منوط به ماده (2)1 زیر، هرگاه هرگونه تناقض یا اختلافی وجود داشته باشد، شرایط و ضوابط تنظیم شده در زیر غالب و لازم الاجرا است.
  2. چنانچه شما بصورت مجزا وارد قراردادی با TIS National برای فراهم کردن خدمات ترجمه همزمان شده باشید، شرایط آن قرارداد تا حد هرگونه تناقض یا اختلاف با شرایط غالب و لازم الاجرا است.
  3. چنانچه این شرایط را قبول نکنید، باید از استفاده از تارنما یا کلیه خدمات فراهم شده توسط TIS National خودداری کنید.
  4. کامنولث استرالیا، به نمایندگی Department of Immigration and Border Protection ABN 33 380 054 835 به نشانی 6 Chan Street, Belconnen ACT 2617 یا جانشین آن ("ما"، "مال ما"، "اداره" یا "کامنولث") اداره کننده TIS National و تارنما و خدمات فراهم شده توسط TIS National می باشد.

2. تعابیر

  1. در این شرایط:
    1.  "شما" و "مصرف کننده" یعنی هر فردی که از تارنما دیدن کند و/یا از تارنما یا خدمات فراهم شده توسط TIS National استفاده کند، از جمله نهادها، سازمان ها، مترجمان همزمان و افراد شخصی؛
    2.  اشاره به "تارنما" یعنی https://www.tisnational.gov.au/ و/یا https://tisonline.tisnational.gov.au؛
    3.  خدمات فراهم شده توسط TIS National که تابع این شرایط هستند عبارتند از:
      1.  ثبت نام به عنوان مشتری TIS National با استفاده از فرم آنلاین فراهم شده در تارنما، یا فراهم شده از طریق ایمیل یا تلفن؛
      2.  ایجاد یک حساب TIS National با استفاده از فرم آنلاین فراهم شده در تارنما، یا فراهم شده از طریق ایمیل یا تلفن، یا استفاده از حساب TIS National؛
      3.  ثبت نام و استفاده از سیستم رزرواسیون خودکار TIS Online برای رزرواسیون مترجمان همزمان حضوری مدیریت شده توسط فرد، از جمله ایجاد و استفاده از یک پروفایل TIS Online ("TIS Online")؛
      4.  رزرواسیون آنلاین و تلفنی برای خدمات ترجمه همزمان؛
      5.  خدمات ترجمه همزمان حضوری و تلفنی؛
      6.  درخواست ها برای دسترسی به و استفاده از ATIS Voice؛
      7.  درخواست ها برای اشتغال به عنوان مترجم همزمان با TIS National با استفاده از فرم آنلاین فراهم شده در تارنما؛
      8.  سفارشات برای مواد تبلیغاتی با استفاده از فرم آنلاین فراهم شده در تارنما؛ و
      9.  گاه به گاه، سایر خدمات تعیین شده توسط TIS National(مجموعاً، "خدمات TIS National")؛ و
      10.  ارائه نظرات به TIS National با استفاده از فرم آنلاین؛
    4.  واژگان مفرد شامل واژگان جمع بوده و بالعکس، و استفاده از جنسیت، جنسیت های دیگر را شامل می شود؛
    5.  شکل دستوری دیگر یک واژه یا اصطلاح تعریف شده معنایی متشابه دارد؛
    6.  اشاره به مدرک یا سند، نشریه، سیاست کامنولث یا ابزار، نشانگر مدرک یا سند، نشریه، سیاست یا ابزار آنطور که گاه به گاه اصلاح، تکمیل یا جایگزین می شود، است؛
    7.  اشاره به A$، $A، AUD، دلار یا $ نشانگر پول رایج استرالیا می باشد، مگر آنکه اظهاریه دیگری ارائه شده باشد؛
    8.  اشاره به زمان، نشانگر زمان در مکانی که تعهد باید به اجرا گذاشته شود یا، تا حدی که ابهامی وجود داشته باشد، نشانگر زمان در منطقه پایتخت استرالیا ("ACT") است؛
    9.  اشاره به هر یک از طرفین، شامل مجری، مدیر، جانشین و فرد منتصب یا جایگزین هر یک از طرفین می شود؛
    10.  اشاره به یک فرد شامل شخص حقیقی، مشارکت، شرکت سهامی، انجمن، مقام یا نهاد صلاحیت دار دولتی یا محلی یا موسسه مستقل می شود؛
    11.  اگر مصرف کننده یک امانت دار (تراستی) باشد، مصرف کننده شرایط را پذیرفته و شخصاً وارد توافق نامه می شود و در مقام یک امانت دار (تراستی) تضمین می کند که اختیار اجرای تعهدات خود تحت شرایط را دارد؛
    12.  اشاره به قانون مدون، حکم، مجموعه قوانین یا سایر قوانین شامل مقررات و سایر ابزار تحت آن، و اختلاطات، اصلاحات، مصوبه های مجدد یا جایگزین های مجدد هر یک از قوانین می شود؛
    13.  معنای واژگان کلی محدود به نمونه های خاص معرفی شده با واژگان "از جمله"، "برای مثال" یا اصطلاحات مشابه نمی شود؛
    14.  هرگونه توافق، معارفه، ضمانت یا تضمین خسارت توسط دو طرف یا طرفین بیشتر (از جمله در جایی که دو فرد یا بیشتر در شرط تعیین شده مشابه قرار گیرند) آنها را به طور مشترک و جداگانه متعهد می کند؛
    15.  هرگونه توافق، معارفه، ضمانت یا تضمین خسارت به منفعت دو طرف یا طرفین بیشتر (از جمله در جایی که دو فرد یا بیشتر در شرط تعیین شده مشابه قرار گیرند) به طور مشترک و جداگانه به منفعت آنها است؛
    16.  قانون تعبیر ابزار و قراردادهای حقوقی در ارتباط با زیان هر یک از طرفین به علت آنکه طرف مسئول تهیه این قرارداد یا هر بخشی از آن مدارک به کار گرفته نمی شود؛
    17.  چنانچه تعهد یا واقعه ای که باید در تاریخ یا تاریخ موعدی اجرا شود، در روز کاری و در مکان مرتبط نباشد، تعهد یا واقعه باید در تاریخ یا تا روز کاری بعدی در آن مکان صورت گیرد؛ و
    18.  عناوین تنها برای سهولت ارجاع تهیه شده و بر تعابیر اثری ندارند.

3. توافق نامه مصرف کننده

  1.  از طریق:
    1.  دسترسی و/یا استفاده از تارنما؛ یا
    2.  دسترسی و/یا استفاده از هر یک از خدمات TIS National،
    شما تصدیق می کنید که شرایط را خوانده و پذیرفته اید و با پایبندی به آنها موافقت می کنید، و توافقی بین ما و شما شکل گرفته است ("توافق").
  2. این شرایط ممکن است در هر زمان بدون اعلامیه قبلی اصلاح شوند و دسترسی و استفاده شما از این تارنما و خدمات TIS National ممکن است در هر زمان بدون اعلامیه قبلی فسخ شوند. ادامه استفاده شما از این تارنما و خدمات TIS National در پی چنین اصلاحات شرایط نشانگر آن است که شما تصدیق می کنید شرایط اصلاح شده را خوانده اید و با پایبندی به آنها موافقت می کنید. ما توصیه می کنیم شما هر بار از تارنما استفاده می کنید و پیش از استفاده از خدمات TIS National شرایط را برای اصلاحات مرور کنید.

4. صلاحیت حقوقی

  1.  شما برای دسترسی یا استفاده از هر یک از خدمات TIS National باید هجده (18) سال یا بیشتر سن داشته باشید.
  2.  هر رزرواسیون انجام شده توسط شما با استفاده از این تارنما یا استفاده از هر یک از خدمات TIS National به این مفهوم است که شما تصدیق می کنید:
    1. بیشتر از هجده (18) سال سن دارید؛
    2. این شرایط را می پذیرید؛ و
    3. موافقت می کنید که در ارتباط با این شرایط، وارد قراردادی حقوقی با ما شده اید؛ و
  3. اداره از این حق برخوردار است که برای هرگونه ضرر یا خسارتی که ممکن است در نتیجه معامله وارد شده توسط یک فرد زیر سن قانونی متحمل ش&د، اقدام قانونی به عمل آورد و جویای غرامت از ولی یا سرپرست فرد زیر سن قانونی شود.

5. رزرواسیون

  1. کلیه درخواست های رزرواسیون ترجمه همزمان حضوری باید بصورت مکتوب با استفاده از فرم آنلاین فراهم شده در تارنما یا با استفاده از حساب TIS Online شما انجام شود. در هر کجا که امکان پذیر باشد، شما باید حداقل از یک هفته قبل برای درخواست ترجمه همزمان حضوری با استفاده از حساب TIS Online یا تکمیل فرم درخواست کار حضوری آنلاین، اعلامیه قبلی ارائه دهید.
  2. درخواست رزرواسیون ترجمه همزمان حضوری آنلاین غیر ا ضطراری را می توانید 24 ساعت در روز، 7 روز از هفته در TIS Online وارد کنید.
  3. رزرواسیون ها برای وقت های ملاقات را می توانید تا سه (3) ماه پیش از تاریخ درخواست انجام دهید.
  4. در صورت وقوع وضعیتی اضطراری، می توانید از طریق تلفن با ما تماس بگیرید و ما نهایت تلاش معقول خود برای فراهم کردن یک مترجم همزمان حضوری را خواهیم کرد. پس از تماس تلفنی با ما، شما باید در اسرع وقت یک درخواست کتبی به ما ارائه دهید.
  5. این مسئولیت به عهده شما است که نیازمندی های خاص مرتبط با مترجم همزمان، مانند موارد زیر، را به اطلاع ما برسانید:
    1. صلاحیت National Accreditation Authority for Translators and Interpreters ("NAATI") ؛
    2. جنسیت؛ و
    3. استمرار ارائه خدمات توسط مترجم همزمان.
  6. شما تصدیق می کنید که:
    1. ارسال رزرواسیون انجام شده شما از طریق تارنما ("دستورالعمل الکترونیک") ممکن است توسط ما، به دلایلی در ورای کنترل معقول هر یک از طرفین از جمله ولی نه محدود به نقص الکترونیکی، نقوص مکانیکی، نرم افزاری، کامپیوتری، یا مخابراتی، یا غفلت یا نقص ارائه دهندگان یا سیستم های تارنمای اشخاص ثالث، دریافت نشود.
    2. ما می توانیم کلیه رزرواسیون های تکمیل شده که از طریق تارنما ارسال یا صادر شده اند را بدون رضایت بیشتر شما یا مراجعه به شما پیگیری و پردازش کنیم؛
    3. ما می توانیم یک رزرواسیون را معتبر محسوب کنیم و تحت هیچگونه تعهدی برای تحقیق در مورد اعتبار یا صلاحیت افرادی که این دستورالعمل های الکترونیکی را صادر یا ارسال می کنند، یا تأیید صحت، درستی و کامل بودن چنین دستورالعمل های اللکترونیکی، نمی باشیم؛
    4. کلیه درخواست های رزرواسیون مشروط به موجودیت و تأیید توسط ما می باشند. ما هیچگونه تضمینی نمی کنیم که خدمات ترجمه همزمان درخواست شده موجود خواهد بود، یا اینکه در مطابقت با درخواست شما، مترجم همزمان خاصی به شما اختصاص داده خواهد شد؛
    5. ما می توانیم، به صلاحدید انحصاری و مطلق خود، هر رزرواسیون انجام شده توسط شما را به هر دلیل (یا هیچ دلیل)، از جمله خطایی در رزرواسیون شما، بپذیریم یا آن را رد کنیم؛ و
    6. ما در مطابقت یا سیاست اختصاص کار TIS National، کارها را به مترجمان همزمان اختصاص می دهیم. سیاست کامل در سیاست اختصاص کار TIS National موجود است.
  7. دستورالعمل های وارد شده برای مترجم همزمان در فرم درخواست رزرواسیون کار بطور خودکار برای مترجمان همزمان نمایان می شوند و نباید در آنها اشاره ای به مترجمان همزمان خاص شود، یا حاوی اظهارات توهین آمیز یا تهاجمی یا الزامات خاص مرتبط با کار باشند.
  8. دستورالعمل ها باید محدود به دستورالعمل هایی شوند که مترجم همزمان ممکن است به آنها برای پیدا کردن محل حضور و زمان رزرواسیون ترجمه همزمان حضوری نیاز داشته باشد.

6. لغو رزرواسیون

  1. لغو رزرواسیون کارهای ترجمه همزمان حضوری یا کارهای ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده توسط نهادها، سازمان ها یا افراد باید بصورت کتبی، به همراه دلایلی معتبر برای لغو رزرواسیون، حداقل 24 ساعت پیش از وقت ملاقات ارائه شود.
  2. برای لغو رزرواسیون کار ترجمه همزمان حضوری یا کار ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده، شما باید:
    1. در جایی که رزرواسیون با استفاده از TIS Online انجام گرفته است، با استفاده از حساب TIS Online رزرواسیون را لغو کنید؛ یا
    2. در جایی که رزرواسیون با استفاده از TIS Online انجام نگرفته است، یک ایمیل حاوی مشخصات کار (از جمله شماره مرجع کار) و علت لغو رزرواسیون به گروه رزرواسیون مترجمان همزمان حضوری (tis@border.gov.au) یا برای گروه رزرواسیون مترجمان همزمان تلفنی از پیش رزرو شده (tis.prebook@border.gov.au) ارسال کنید.
  3. وقتی که یک کار ترجمه همزمان حضوری یا کار ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده لغو شود و اعلامیه لازم لغو رزرواسیون ارائه نشود، یا کمتر از 24 ساعت قبل ارائه شود، هزینه خدمات همچنان از شما طبق برنامه ریزی انجام شده مطالبه خواهد شد.
  4. رزرواسیون برای ترجمه همزمان چند روزه که اعلامیه لغو آن کمتر از 24 ساعت قبل ارائه شود، هزینه لغو رزرواسیونی برابر با یک روز کاری کامل، به اضافه زمان رفت و آمد و سایر هزینه های مترجم همزمان، را به همراه خواهد داشت.

7. هزینه های خدمات

  1. ما هزینه خدمات را در مطابقت از هزینه های مشخص شده در برنامه هزینه های خدمات موجود در تارنمای خدمات ترجمه همزمان TIS National از شما مطالبه خواهیم کرد.
  2. چنانچه دسترسی شما به خدمات ترجمه همزمان رایگان برای سازمان های غیر دولتی تصویب شود، شرایط و ضوابط موجود در تارنمای ترجمه همزمان رایگان برای سازمان های غیر دولتی NGO   صادق خواهند بود.
  3. هزینه های خدمات موجود در تارنما به دلار استرالیا بوده و در صورت کاربرد، شامل مالیات بر کالا و خدمات (GST) می شود. هزینه ها می توانند در هر زمان و بدون اعلامیه قبلی تغییر پیدا کنند.
  4. ما از این حق برخوردار هستیم که هر خطای منتشر شده در تارنما را تصحیح کنیم.

8. صدور صورتحساب

  1. شما باید هزینه های قابل پرداخت مرتبط به فراهم کردن خدمات ترجمه همزمان را مشروط به صدور صورتحساب های مالیاتی معتبر برای هر ماه از سال توسط ما، پرداخت کنید.
  2. صورتحساب باید تا 28 روز از تاریخ تسلیم صحیح صورتحساب مالیاتی پرداخت شود.
  3. صورتحساب ها به آدرس ایمیل قبوض الکترونیکی (e-billing) منتخب شما یا آدرس پستی منتخب شما ارسال خواهند شد. شما نمی توانید از طریق TIS Online به صورتحساب دسترسی داشته باشید یا آن را پرداخت کنید.
  4. مترجمان همزمان:
    1. باید اطلاعات مالی را از طریق تماس با مأمور ارتباطات مترجمان همزمان خود بصورت کتبی به روز کنند. مترجمان همزمان نمی توانند اطلاعات مالی را در TIS Online به روز کنند یا خلاصه پرداخت های خود را مشاهده کنند؛ و
    2. موافقت می کنند که خلاصه پرداختی های خود را از طریق ایمیل دریافت کنند.
  5. صورتحساب مالیاتی تنها زمانی معتبر است که حاوی جزئیات لازم تعیین شده توسط A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth) باشد.

9. تعهدات مصرف کننده

  1. شما مسئولیت هرگونه استفاده از حساب TIS National خود و مدیریت رمزهای عبور، از جمله هرگونه استفاده توسط نمایندگانی که از آنها دعوت می شود از جانب شما از حساب TIS Online یا TIS National استفاده کنند، را به عهده دارید.
  2. شما نباید به حساب TIS National یا حساب TIS Online هیچ فرد دیگری دسترسی یا ارتباط داشته باشید یا در پی دسترسی یا ارتباط به آن باشید.
  3. شما به تنهایی مسئولیت محتوای مطالب فراهم شده را به عهده دارید. این شامل مطالب فراهم شده برای پایگاه داده ها، مترجمی و ترجمه همزمان می شود، ولی محدود به آنها نیست.
  4. شما همه خطرات وابسته به استفاده از تارنما و خدمات TIS National را تقبل می کنید، از جمله:
    1.  خطر آنکه کامپیوتر، نرم افزار یا داده های شما توسط هرگونه ویروسی که ممکن است از طریق تارنما یا دسترسی شما به آن یا خدمات TIS National انتقال یابد یا فعال شود، خسارت ببینند؛ یا
    2.  خطر آنکه محتوای این تارنما و تارنماهای لینک شده با قوانین هر کشوری مطابقت داشته باشد.
  5.  شما موافقت می کنید که:
    1.  کلیه مطالب، اطلاعات و سایر انواع داده ها ارائه شده به ما، تا آنجا که شما آگاهی دارید، درست و کامل هستند. چنانچه اطلاعاتی را با استفاده از تارنما یا TIS Online به ما ارائه می دهید و تمایل ندارید جزئیات مشتری غیر انگلیسی زبان را فراهم کنید، لطفاً کار را به عنوان "محرمانه" وارد کنید یا زمینه مرتبط را خالی بگذارید؛
    2.  به هنگام درخواست وارد کردن اطلاعات توسط تارنما یا هر یک از خدمات TIS National، اطلاعات مسلم، به روز، کامل و دقیقی در مورد خود فراهم کنید. چنانچه شما یک نهاد هستید و مایل نیستید نام خود را به منظور درخواست یک کار فراهم کنید، لطفاً از یک نام مستعار استفاده کنید؛
    3.  به هیچ فرد دیگری اجازه ندهید از حساب TIS National شما یا جزئیات ورود به TIS Online برای به روز کردن اطلاعات شخصی یا تغییر رزرواسیون، استفاده کند؛
    4.  ایمیل، کارت شناسایی مترجم همزمان یا شماره شناسایی مشتری خود و رمزهای عبور را محفوظ نگه دارید؛
    5.  هرگونه تغییر در آدرس ایمیل یا مشخصات تماس خود را به اطلاع ما برسانید؛
    6.  مدرک (مدارک) و سایر مطالب درخواست شده توسط ما را در اختیار ما قرار دهید؛
    7.  هرگونه خطا در رزرواسیون یا معارفه ها و ضمانت های خود را به اطلاع ما برسانید؛
    8.  با درخواست های معقول در ارتباط با تحویل خدمات TIS National توسط TIS National یا ابلاغ به دریافت کننده خدمات TIS National همکاری کنید؛
    9.  از تارنما و خدمات TIS National تنها برای مقاصد قانونی و به روشی که ناقض حقوق یا منع استفاده و بهره مندی از تارنما یا خدمات TIS National توسط هر شخص ثالثی نشود، استفاده کنید؛
    10.  از انتشار اظهارات توهین آمیز یا تهاجمی در زمینه های متون آزاد امتناع کنید. چنانچه مشخص شود شما اظهارات توهین آمیز یا تهاجمی در تارنما وارد کرده اید، ممکن است حساب شما بسته، موقوف یا فسخ گردد؛
    11.  کلیه قوانین مقننه کامنولث مرتبط و قوانین تمامی ایالت ها، مناطق و مقامات محلی در استفاده از تارنما و خدمات TIS National، خصوصاً موارد زیر، را رعایت کنید:
      1. Crimes Act 1914 (Cth)؛
      2. Racial Discrimination Act 1975 (Cth)؛
      3. Sex Discrimination Act 1984 (Cth)؛
      4. Disability Discrimination Act 1992 (Cth)؛ و
      5. Equal Opportunity for Women in the Workplace Act 1999 (Cth)؛ و
    12. استفاده غیر مجاز از تارنما می تواند به پیگرد جنایی بیانجامد.

10. موقوف یا فسخ حساب TIS National یا TIS Online شما

  1.  اداره از این حق برخوردار است که در هر زمان حساب (های) TIS Online یا TIS National شما را ببندد، موقوف یا فسخ کند.

11. اطلاعاتی که شما به ما ارائه می دهید

  1. وقتی که شما از طریق تارنما یا هر یک از خدمات TIS National اطلاعاتی به ما ارائه می دهید، به اداره مجوز انتشار، انتقال یا در غیر این صورت استفاده از آن محتوا را به هر روش، الان و در آینده، اعطا می کنید.
  2. اداره از این حق برخوردار است که محتوایی که شما ارائه می دهید را انتشار نکند.
  3. شما تضمین می کنید که از کلیه حقوق، از جمله حق نشر، محتوایی که به اشتراک می گذارید برخوردار هستید، محتوا توهین آمیز نمی باشد و هیچ قانونی را نقض نمی کند.
  4. در مطابقت با این شرایط، شما از کلیه حقوق اخلاقی مرتبط با محتوایی که به اداره ارائه می دهید صرفنظر می کنید.
  5. با موافقت کردن با این شرایط، شما به استفاده اداره از اطلاعات شخصی شما به منظور فراهم کردن خدمات TIS National رضایت می دهید. شما می توانید با دسترسی به اظهاریه حفظ حریم خصوصی پر جزئیات ما، اطلاعات بیشتری در مورد روش مدیریت اطلاعات شخصی شما توسط اداره را به دست آورید.

12. طبیعت روابط

  1. هیچ موردی از شرایط نباید باعث این استنباط شود که اداره و شما در روابط شراکتی، یا مدیر و نماینده قرار گرفته اید یا وارد معامله ای مشترک شده اید.

13. حق نشر

  1.  شرایط و ضوابط مرتبط به حق نشر محتوای این تارنما در اعلامیه حق نشر ما موجود می باشند.

14. اعلامیه سلب مسئولیت

  1. با استفاده از این تارنما یا هر یک از خدمات TIS National شما شرایط زیر را متقبل می شوید:
    1.  شما صریحاً و منحصراً خطر احتمالی استفاده از تارنما یا خدمات TIS National را می پذیرید.
    2.  هیچ یک از توصیه ها یا اطلاعات، چه شفاهی چه کتبی، کسب شده توسط شما از اداره یا از طریق خدمات TIS National ایجاد کننده هیچ گونه ضمانت یا معارفه ای که صریحاً در اینجا مشخص نشده اند، نمی باشند.
    3.  اداره صریحاً مسئولیت کلیه ضمانت ها، از هر نوع، چه اظهار شده چه ضمنی، از جمله ضمانت های ضمنی قابلیت عرضه در بازار، قابلیت برای هدفی خاص و عدم تخلف را سلب می کند.
    4.  اداره هیچ گونه معارفه یا ضمانتی در مورد موارد زیر نمی کند:
      1.  تارنما یا خدمات TIS National نیازهای شما را برآورده کنند، یا اینکه دسترسی و استفاده از تارنما یا خدمات TIS National پیوسته و بی وقفه، به موقع، امن، یا عاری از خطا باشند؛
      2.  نتایج ممکن کسب شده از استفاده از خدمات TIS National یا دقت و صحت یا اعتبار هر یک از اطلاعات کسب شده از طریق خدمات TIS National؛
      3.  کیفیت خدمات مترجمی همزمانی که ممکن است از طریق استفاده از تارنما یا خدمات TIS National کسب کنید؛
      4.  اطلاعات و خدمات فراهم شده در تارنما حقوق مالکیت فکری یا سایر حقوق هیچ فردی را نقض نکنند و اداره اجازه تکثیر هیچ یک از مطالب تارنما را نمی دهد و مسئولیت تکثیر مطالب تارنما را نمی پذیرد؛
      5.  مطابقت داشتن محتوای تارنما با قوانین هر کشور دیگر؛
      6.  مطالب یا هرگونه اطلاعات فراهم شده در تارنما یا هر تارنمای لینک شده باعث ایجاد خسارت نشود، یا عاری از هرگونه ویروس کامپیوتری یا هرگونه نقص یا خطایی باشد؛
      7.  مناسب بودن تارنما یا خدمات TIS National برای هر منظور یا مقصود؛ و
      8.  مناسب بودن اطلاعات قابل دسترسی برای مشاهد; شدن آنها توسط افراد خردسال یا هر فرد دیگر.
    5. اداره هیچگونه مسئولیتی برای کامل یا دقیق بودن هر یک از اطلاعات مندرج در تارنما یا قابل دسترسی از طریق تارنما را نمی پذیرد و پیرامون مناسب بودن محتویات برای منظورهای خاص آنها را بازنمایی یا ضمانت نمی کند.
    6. اداره همه تلاش معقول برای حصول اطمینان از اینکه اطلاعات مندرج در این تارنما دقیق و جامع هستند را به عمل می آورد. با این حال، این اطلاعات به منظور راهنمایی پایه پیرامون قوانین مرتبط ارائه می شوند، و پیچیدگی های مرتبط با وضعیت های خاص را مورد خطاب قرار نمی دهند. شما باید در ارتباط با وضعیت شخصی خود جویای مشاوره مستقل شوید.
    7. تا آن اندازه که تحت قانون مجاز می باشد، اداره هرگونه مسئولیت در برابر شما یا هر فرد دیگری برای هرگونه زیان (از جمله زیان تبعی، زیان غیرمستقیم و از دست دادن هرگونه سود)، جراحت یا خسارت از هر نوع (به هر علت یا ناشی از هر علت) که به هیچ گونه مرتبط با تارنما یا خدمات TIS National باشد را سلب می کند، از جمله ولی نه محدود به، زیان، جراحت یا خسارتی که شما ممکن است در نتیجه موارد زیر متحمل شوید:
      1.  استفاده از و اتکا بر اطلاعات مندرج در تارنما یا قابل دسترسی از طریق تارنما، که ناشی از هرگونه غفلت یا قصور از جانب اداره و یا نمایندگان آن باشد یا خیر؛
      2.  استفاده از یا دسترسی شما به تارنما یا خدمات TIS National یا عدم توانایی شما در دسترسی به تارنما یا خدمات TIS National.
      3.  هرگونه انقطاع یا توقف ارسال پیام به یا از تارنما، از جمله عدم دریافت یک دستورالعمل الکترونیکی به هر علت؛
      4.  هرگونه دسترسی یا استفاده غیرمجاز از سرورهای ایمن تارنما؛
      5.  هرگونه تداخل یا خسارت وارده به سیستم کامپیوتری، نرم افزار یا داده های شما که ناشی از اتصال با تارنما یا مرتبط با تارنما یا استفاده از خدمات TIS National باشد، از جمله هرگونه اشکال کامپیوتری، ویروس، اسب تروجان یا سایر رمزها یا مکاتبات مضری که ممکن است توسط هر شخص ثالثی از طریق تارنما انتقال یابد؛
      6.  کیفیت یا مناسب بودن تارنماهای لینک شده به هر منظور یا مقصد؛
      7.  خطر مطابقت داشتن محتوای این تارنما و تارنماهای لینک شده با قوانین هر کشوری خارج از استرالیا؛ یا
      8.  هرگونه تأخیر در اجرای هر یک از تعهدات توسط اداره، چنانچه این تأخیر ناشی از وضعیت هایی در ورای کنترل معقول آنها باشد، از جمله ولی نه محدود به عدم موجودیت مترجم همزمان، نارسایی یا انقطاع در فراهم کردن خدمات ضروری مانند عرضه برق، سیستم های پرداخت بانکی یا مراسلات پستی.
    8. اداره همه تلاش خود برای حصول اطمینان از اینکه لینک های این تارنما به روز باشند را به عمل می آورد. به روز بودن لینک ها بستگی به مالکین آن تارنماهایی دارد که ما را از هرگونه تغییر مطلع کنند. چنانچه لینکی را پیدا می کنید که کار نمی کند، لطفاً از طرق تلفن یا از طریق فرم ارائه نظرات موجود در تارنما با ما تماس بگیرید.
    9. اداره کنترل مستقیم بر محتوای تارنماهای اشخاص ثالث لینک شده ندارد و هیچ یک از تارنماهای اشخاص ثالث لینک شده و محتوای آنها را تأیید صلاحیت نمی کند یا مسئولیتی برای آنها نمی پذیرد یا مسئولیتی برای هرگونه زیان یا آسیب ناشی از استفاده از تارنمای شخص ثالث یا محتوای آن را نمی پذیرد.
    10. اطلاعات یا مطالبی که طبیعتی اهانت آمیز، مستهجن، نامناسب برای افراد خردسال یا در غیر این صورت، جنایی یا خشونت آمیز داشته باشند، ممکن است در نتیجه هکینگ (نفوذ به سیستم) یا مطالب نشر شده در تارنماهای لینک شده، از طریق این تارنما قابل دسترسی باشند.
    11. شما موافقت می کنید که استفاده شما از این تارنما و خدمات TIS National به منظور کنترل امنیت و استفاده از آن به ثبت برسد. برای کسب اطلاعات بیشتر به   در تارنما مراجعه کنید.

15. مبرا کردن

  1.  شما باید در همه زمان، اداره از جمله مدیران، مأموران، کارمندان و نمایندگان آنان (افراد مبرا شده) را مبرا کنید، و آنها را مبرا نگه دارید از و علیه هرگونه:
    1. زیان یا خسارت به اموال افراد مبرا شده یا هر فرد دیگر؛
    2. زیان متحمل از برخورد با هرگونه دعوی علیه افراد مبرا شده از جمله هزینه ها و مخارج حقوقی بر اساس وکیل/مشتری خود و هزینه زمان صرف شده، منابع استفاده شده یا مخارج پرداخت شده توسط اداره؛ یا
    3. جراحت شخصی یا مرگ هر فردی، ناشی از:
    4. هر عمل یا غفلتی از جانب شما یا نماینده شما در ارتباط با این شرایط، تارنما یا استفاده از خدمات TIS National؛
    5. هر گونه نقض تعهدات یا ضمانت ها از جانب شما یا نماینده شما تحت این شرایط یا در ارتباط با تارنما یا استفاده از خدمات TIS National؛
    6. هر گونه استفاده یا افشای غیرمجاز اطلاعات شخصی نگه داشته شده یا تحت کنترل شما در ارتباط با شرایط، توسط شما یا نمایندگان شما (به همانگونه که در Privacy Act 1988 (Cth) توصیف شده)؛ یا
    7. استفاده افراد مبرا شده از هرگونه اطلاعات فراهم شده توسط شما (از جمله در ارتباط با هر گونه نقض حقوق مالکیت فکری مندرج در اطلاعات)، صرفنظر از اینکه آیا تقصیر از جانب فردی بوده است که رفتارش موجب آن دِین یا زیان شده باشد.
  2.  بدون محدود کردن بند (1)15، چنانچه شما از TIS National درخواست کنید یک مترجم همزمان خاص را برای تکمیل رزرواسیون به شما اختصاص دهد، علی رغم سیاست اختصاص کار TIS National   و TIS National با درخواست شما موافقت کند، شما موافقت می کنید که:
    1.  کامنولث در ارتباط با انتصاب مترجم همزمان درخواست شده هیچگونه مسئولیتی ندارد؛
    2.  هیچ گونه اقدامی قانونی را علیه کامنولث آغاز نکنید و چنانچه چنین کاری می کنید، کامنولث می تواند بر این بند (2)15 به عنوان مدرک موافقت شما جهت عدم آغاز اقدامات قانونی اتکا کند؛
    3.  شرط مبرا بودن بند (1)15 به کلیه اقدامات قانونی، دعاوی، تقاضاها، زیان ها و خسارات، از هر طبیعت، که ممکن است برعلیه کامنولث آورده یا علیه آن انجام شوند، و در ارتباط با انتصاب مترجم همزمان درخواست شده باشند، امتداد پیدا می کند؛ و
    4.  ترک دعوی کرده و تا ابد کامنولث را از کلیه اقدامات قانونی، دعاوی، تقاضاها، زیان ها و خسارات، از هر طبیعت، چه دعوی مدنی یا قراردادی، که دارید یا ممکن است در هر زمان بر علیه کامنولث داشته باشید و در ارتباط با انتصاب مترجم همزمان درخواست شده باشند، تبرئه کنید.
  3.  برای اجتناب از هرگونه تردید، بند (2)15 برای افراد زیر به کار گرفته می شود:
    1.  فردی که تحت بند (2)15 از جانب آن فرد درخواستی ارائه داده است؛ و
    2.  نهاد یا سازمانی، که در آن فردی تحت بند (2)15 از جان;ب آن سازمان یا نهاد درخواستی ارائه داده است،
    ولی برای فردی که درخواست را از جانب سازمان یا نهادی ارائه داده است، به آن حد که بند (3)15 (ii) کارآیی دارد، به کار گرفته نمی شود.
  4.  مسئولیت شما برای مبرا کردن اداره در صورت هرگونه نقض شرایط توسط اداره یا هر عمل یا غفلتی که شامل خطایی از جانب اداره می شود که موجب آن دِین یا زیان مرتبط شده، به تناسب کاهش می یابد.
  5.  حق مبرا بودن اضافه بر، و نه منحصر به، هر حق، قدرت یا راه حل فراهم شده توسط قانون است.

16. حفظ حریم خصوصی

  1.  اطلاعات شخصی شما تحت قانون، از جمله Privacy Act 1988 (Cth) محفوظ است، و توسط ما برای برقراری و مدیریت تارنما جمع آوری می شود، از جمله حساب TIS National و حساب TIS Online و پروفایل شما.
  2.  در جایی که شما رضایت داده باشید یا توسط قانون الزامی یا مقرر شده باشد، اطلاعات شما ممکن است توسط ما مورد استفاده قرار گیرد یا در اختیار طرفین دیگر به مقاصد فراهم کردن خدمات TIS National قرار گیرد.
  3.  شما اظهاریه حفظ حریم خصوصی ما را تأیید و با آن موافقت می کنید.

17. مکاتبات

  1. مصرف کنندگان ثبت شده با حساب های TIS Online موافقت می کنند که گاه به گاه در ارتباط با رزرواسیون های حضوری اعلامیه هایی از طریق ایمیل یا پیامک SMS دریافت کنند. انتخاب های مصرف کنندگان ممکن است در پروفایل TIS Online تغییر یابند.
  2. مترجمان همزمان موافقت می کنند که اعلامیه هایی از طریق ایمیل یا پیامک SMS در مورد رزرواسیون های آتی یا احتمالی خود دریافت کنند. چنانچه اعلامیه مورد انتظار خود را از طریق ایمیل دریافت نکرده اید، پوشه های اسپم ایمیل خود را چک کنید و اطمینان حاصل کنید ما در فهرست ارسال کنندگان قابل اطمینان ایمیل شما قرار داریم.
  3. به ایمیل های دریافت شده از noreply@TISNational.gov.au پاسخ ندهید. این یک اینباکس نظارت نشده است و کلیه اعلامیه های دریافت شده توسط آن توسط TIS National پذیرفته نشده فرض خواهند شد.
  4. اگر پیامکی SMS از TIS National No Reply دریافت می کنید، به آن پاسخ ندهید. این یک حساب نظارت نشده است و کلیه اعلامیه های دریافت شده توسط آن توسط TIS National پذیرفته نشده فرض خواهند شد.
  5. ما، گاه به گاه، از طریق تارنمای TIS National اطلاعاتی در مورد تغییرات در خدمات فراهم خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات کلی و مکاتباتی که ممکن است بر تحویل خدمات TIS National تاثیرگذار باشند، شما باید به تارنما مراجعه کنید.
  6. چنانچه برای دریافت مکاتبات الکترونیکی آبونه شده اید، ممکن است از طریق ایمیل خبرها و اطلاعاتی در مورد خدمات را دریافت کنید. شما می توانید در هر زمان آبونه خود را لغو کنید.

18. امنیت

  1. اداره نهایت تلاش معقول خود را می کند تا اطمینان حاصل کند اطلاعات شما امن است، بطور دقیق و صحیح به ثبت رسیده و تحریف و اصلاح شده نباشد.
  2. اداره مسئولیت امنیت اطلاعات شما به هنگام جمع آوری، ذخیره یا انتقال از طریق سیستم های TIS National را به عهده دارد.
  3. سایر نهادها مسئولیت ایمنی شما به هنگام جمع آوری، ذخیره یا انتقال از طریق سیستم های تحت کنترل خود را به عهده دارند. شما شرایط و ضوابط مرتبط با امنیت تارنمای ما که در ایمنی TIS National موجود است را تصدیق و با آنها موافقت می کنید.

19. ضبط صوتی

  1. خدمات ترجمه همزمان تنها برای استفاده فوری شنوندگان فراهم می شوند. هیچ گونه ضبط صوتی طی دوره ارائه خدمات ترجمه همزمان بدون اجازه کتبی تأیید شده توسط ما مجاز نمی باشد. TIS National از این حق برخوردار است که خدمات ترجمه همزمان را با مقاصد آموزشی و تضمین کیفیت، مشروط به مطابقت آن با تعهدات تحت بند 16 بالا، ضبط کند.

20. انفکاک

  1. چنانچه هیچ بخشی از شرایط باطل، بی اعتبار، غیرقانونی یا غیرقابل اجرا باشند، آنگاه آن بند یا بخشی از آن منفک از این شرایط محسوب شده و مابقی شرایط و بندهای این شرایط لازم الاجرا باقی خواهند ماند و توافق بین شما و اداره محسوب خواهند شد.

21. اعراض از حق

  1. عدم به کارگیری یا اجرای هر یک از حقوق یا بندهای تحت این شرایط توسط اداره، اعراض از حق این حق یا بند محسوب نمی شود. هرگونه اعراض از حق از هر یک از حقوق یا بندهای تحت این شرایط تنها در زمانی قابل اجرا خواهد بود که مکتوب باشد و توسط ما به امضا رسیده باشد.

22. انقضا

  1. چنانچه شما با شرایط یا هرگونه تغییر ثانویه شرایط مخالفت داشته باشید یا به هرگونه از خدمات TIS National ناراضی باشید، تنها گزینه شما قطع فوری استفاده از تارنما یا هر یک از خدمات TIS National است که در این صورت شما باید مبالغ پرداخت نشده را در مطابقت با این شرایط به ما پرداخت کنید.

23. قانون حاکم

  1. این شرایط تحت حاکمیت و تفسیر در مطابقت با قوانین ACT می باشند و شما به بصورت فسخ ناپذیر تسلیم حوزه اختیارات قانونی غیرانحصاری دادگاه های ACT می شوید.
  2. چنانچه در حوزه اختیارات قانونی غیر از ACT به تارنما دسترسی پیدا می کنید، شما مسئولیت رعایت قوانین آن حوزه اختیارات قانونی، تا آن حد که کارآیی دارند، را به عهده دارید.
ما از این حق برخوردار هستیم که این شرایط و ضوابط را در صورت لزوم گاه به گاه تغییر دهیم.