محصولاتی که به شما در دسترسی به یک مترجم همزمان کمک می کنند

Translating and Interpreting service (TIS National) طیفی از محصولات را برای کمک به شما ارائه می دهد.

طیفی از محصولات در فرمت الکترونیک برای مشاهده، ذخیره یا چاپ فوری موجود می باشند.

کارت شناسایی زبان

کارت شناسایی زبان ابزاری است برای کمک به مشتریان نهاد برای شناسایی زبانی که صحبت می کنید.

Image of Language card

PDF کارت شناسایی زبان

کارت من نیاز به یک مترجم همزمان دارم

کارت اندازه کیف پول من نیاز به یک مترجم همزمان دارم به منظور کمک به شما جهت درخواست مترجم همزمان در مواقعی که نیاز به برقراری ارتباط با یک انگلیسی زبان دارید، طراحی شده است.

TIS National Interpreter card image

PDF کارت من نیاز به یک مترجم همزمان دارم

کارت ویزیت TIS National

کارت ویزیت TIS National برای استفاده افرادی که از خدمات TIS National استفاده می کنند تهیه شده است. این کارت روشی راحت برای در دسترس نگه داشتن شماره تلفن TIS National می باشد.

TIS National Business card image

PDF کارت ویزیت TIS National