حفظ حریم خصوصی

اعلامیه حفظ حریم خصوصی

Translating and Interpreting Service (TIS National) بخشی از Department of Immigration and Border Protection (اداره) می باشد. TIS National خدمات زبانی را برای افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنند، نهادها و مشاغلی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان خود دارند، فراهم می کند.

TIS National چه کارهایی انجام می دهد؟

TIS National خدمات زیر را فراهم می کند:

  •  خدمات ترجمه همزمان فوری تلفنی TIS National 24 ساعت در روز، در هر روز از سال

  •  خدمات ترجمه همزمان رایگان برای افراد غیرانگلیسی زبان

  •  خدمات ترجمه همزمان رایگان براغی مشتریان واجد شرایط نهاد

  •  طیفی از گزینه های خدمات ترجمه همزمان برای برآورده کردن نیازهای شما

  •  طیفی از نشریات اطلاع رسانی و مطالب تبلیغاتی در مورد خدمات ما.

الزامات حفظ حریم خصوصی TIS National

TIS National برای ارائه خدمات قید شده در بالا اطلاعات شخصی محدودی را جمع آوری می کند. Privacy Act 1988 (قانون حفظ حریم خصوصی) اعلام کردن مسائل خاص به هنگام جمع آوری اطلاعات شخصی افراد را به آنها الزامی می داند. این اعلامیه پیرو اصل 5 حریم خصوصی استرالیایی ارائه می شود.

اعلامیه حفظ حریم خصوصی TIS National - اصل 5 حریم خصوصی استرالیایی

چه کسانی اطلاعات شخصی شما را جمع آوری می کنند؟

اطلاعات شخصی شما توسط TIS National جمع آوری می شود.

جمع آوری اطلاعات شخصی شما

TIS National اطلاعات محدودی که شما به TIS National جهت هماهنگی خدمات ترجمه همزمان ارائه می دهید را جمع آوری می کند. اطلاعات فراهم شده در فرم نظرات شما در مورد خدمات TIS National به ما در انجام تحقیقات در ارتباط با شکایات کمک می کند.

لطفاً توجه داشته باشید، TIS National محتوای مکالمات تلفنی را جمع آوری نمی کند. TIS National مسئول عملکرد حریم خصوصی سایر مشاغل/سازمان ها نمی باشد، در نتیجه، ما شما را به خواندن سیاست حفظ حریم خصوصی آنان تشویق می کنیم.

TIS National چرا اطلاعات شخصی شما را جمع آوری می کند؟

TIS National در جایی که بطور منطقی ضروری باشد و مستقیماً مرتبط با هماهنگی خدمات ترجمه همزمان و پردازش پرداخت مترجمان همزمان ما باشد، اطلاعات شخصی را جمع آوری می کند. نظرات شما را همچنین جمع آوری می کنیم که به ما در بهبود کیفیت اطلاعات، محصولات و خدمات مان کمک می کند.

TIS National اطلاعات شخصی شما را به چه کسانی به افشا می کند؟

بطور کلی، افشای اطلاعات شخصی جمع آوری شده توسط TIS National بدون رضایت شما صورت نخواهد گرفت.

به هنگام رسیدگی به یک شکایت، ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را به افرادی در اداره و به اشخاص ثالث، از جمله فردی که موضوع شکایت می باشد، در جایی که مستقیماً مرتبط با هدف اولیه است، افشا می کنیم.

TIS National ممکن است تحت وضعیت های زیر، با هدفی ثانوی، اطلاعات شخصی را افشا یا از آن استفاده کند:

الف. اگر اطلاعات، اطلاعاتی حساس باشد - مستقیماً مرتبط با هدف اولیه؛ یا

ب. اگر اطلاعات، اطلاعاتی حساس نباشد - مرتبط با هدف اولیه.

نمونه هایی از هدف ثانوی، فعالیت های شیادی، فعالیت های نمایندگان مهاجرتی به ثبت نرسیده، و غیره می باشند.

دسترسی و اصلاح اطلاعات شخصی شما

سیاست حفظ حریم خصوصی اداره حاوی اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توانید به اطلاعات شخصی خود که توسط اداره نگهداری می شود، دسترسی پیدا کنید و جهت تصحیح آن درخواست ارائه دهید، می باشد.

شکایات در مورد حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی اداره حاوی اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توانید در مورد نقض اصول حفظ حریم خصوصی استرالیایی شکایت ارائه دهید و اداره چگونه به شکایات رسیدگی می کند، می باشد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر را می توانید در صفحه حریم خصوصی آنلاین DIBP بیابید.

چنانچه در هر زمان معتقد هستید که ما از اصول اشاره شده در این اظهاریه حفظ حریم خصوصی پیروی نکرده ایم، لطفاً از طریق فرم نظرات آنلاین DIBP با ما تماس بگیرید.