با ما تماس بگیرید

ترجمه همزمان فوری تلفنی

خدمات ترجمه همزمان فوری تلفنی TIS National 24 ساعت در روز، در هر روز از سال موجود می باشد.

تلفن: 131 450 (در استرالیا)

این خدمات برای هر فرد یا سازمانی در استرالیا موجود است، و به افراد غیر انگلیسی زبان این امکان را می دهد که بطور مستقل از طریق تلفن به خدمات و اطلاعات دسترسی داشته باشند.

چگونگی دسترسی به یک مترجم همزمان فوری تلفنی

 1.  با TIS National به شماره 131 450 تماس بگیرید.
 2.  وقتی ارتباط شما با یک اپراتور TIS National برقرار شد، زبان مورد نیاز خود را به او بگویید.
 3.  پای خط بمانید تا اپراتور یک مترجم همزمان موجود را برای شما پیدا کند.
 4.  اپراتور ارتباط شما را با یک مترجم همزمان به زبانی که درخواست داده اید برقرار خواهد کرد. اطلاعات زیر از شما خواسته خواهد شد:
  1.  نام
  2.  نام سازمانی که نیاز به تماس با آن را دارید
  3.  شماره تلفن سازمانی که نیاز به تماس با آن را دارید.
 5. پای خط بمانید تا اپراتور ارتباط شما و مترجم همزمان را با سازمان برقرار کند.