یک حساب شخصی نزد TIS National به ثبت برسانید

اکثر خدمات ارائه شده توسط خدمات مترجمی و ترجمه همزمان (TIS National) برای مشتریان غیر انگلیسی زبان رایگان می باشند. بطورکلی، سازمانی که با آن تماس می گیرید هزینه های TIS National را متقبل می شود و برای دسترسی به خدمات برای شما یک مترجم همزمان فراهم می کند.

چنانچه فردی غیر انگلیسی زبان هستید و نیاز به دسترسی به یک مترجم همزمان دارید، با شماره 131 450 تماس گرفته و به اپراتور TIS National زبانی که صحبت می کنید را بگویید. به محض آنکه اپراتور یک مترجم همزمان موجود را پیدا کرد، به اپراتور نام سازمانی که نیاز به تماس با آن را دارید بگویید.

برخی از سازمان هایی که می خواهید با آنها صحبت کنید ممکن است هزینه های خدمات ترجمه همزمان ما را متقبل نشوند. در جایی که سازمانی که نیاز دارید با آن صحبت کنید تماس تلفنی ما را تقبل نکند، شما می توانید انتخاب کنید که هزینه خدمات را خود از طریق ایجاد یک حساب شخصی با TIS National پرداخت کنید. برای ایجاد یک حساب شخصی نیاز به یک کارت اعتباری دارید.

لطفاً پیش از ایجاد یک حساب با TIS National، از هزینه های خدمات ما  دیدن کنید.

چگونگی ایجاد یک حساب شخصی

 1.  با TIS National به شماره131 450 تماس بگیرید.
 2.  زبان مورد نیاز خود را اعلام کنید.
 3.  به مترجم همزمان بگویید نیاز به ایجاد یک حساب شخصی با TIS National دارید.
 4.  اطلاعات زیر را در اختیار اپراتور TIS National قرار دهید:
  1.  نام کامل
  2.  آدرس پستی در استرالیا
  3.  شماره تلفن
  4.  مشخصات کارت اعتباری.

کد مشتری

پس از ایجاد حساب شما، یک کد مشتری TIS National به شما داده می شود.

کد مشتری شما مشابه یک شماره حساب است و در هر نوبت که بخواهید هزینه خدمات TIS National را پرداخت کنید، از شما خواسته می شود. مهم است که کد مشتری خود را در جای امنی نگهداری کنید تا از هزینه های مطالبه شده از حساب شما توسط مصرف کنندگان به ثبت نرسیده، اجتناب کنید.

شماره های مرجع کار

وقتی یکی از خدمات TIS National را درخواست می دهید، یک شماره مرجع کاری بعنوان مرجع برای هر خدمات مترجمی همزمان به شما داده می شود.

شماره های مرجع کاری بطور خودکار به هنگام ایجاد یک کار ترجمه همزمان جدید، توسط سیستم ما تعیین شده و در اختیار شما و مترجم همزمان قرار می گیرد. این شماره را به عنوان سابقه خدمات، چنانچه نیاز به پیگیری یا پرس و جو در ارتباط با خدمات داشته باشید، یادداشت کنید.