قابلیت دسترسی

Department of Immigration and Border Protection متعهد به ارائه وب سایت هایی است که به وسیع ترین حد ممکن ، بدون در نظر گرفتن فن آوری و یا توانایی در دسترس مخاطبان باشند. TIS National یک نقش کلیدی را در اهداف دولت استرالیا برای دستیابی به خدمات عادلانه تر و برنامه های دولت از طریق استراتژی دسترسی و برابری حقوق بازی میکند.

دانلود کردن مدارک از وب سایت ما

این وب سایت دارای تعداد محدودی از اسناد است که نمی تواند در فرمت HTML ارائه شوند.

برای کمک به کاربران برای دانلود و به اشتراک گذاری محتوای وب، برخی از اسناد در (Portable Document Format (PDF و Microsoft Office Word در دسترس میباشند. ما گامهایی را برداشته ایم که ، تا جایی که امکان دارد، اطمینان حاصل گردد که فرمت های جاگزین در دسترس قرار گیرند.

برای دانلود اسناد، یک آیکون در کنار لینک سند ظاهر میگردد که نوع و اندازه فایل را نشان میدهد.

اگر در دسترسی به یک سند در سایت ما مشکل دارید لطفا با ما تماس بگیرید و ما آن را در یک فرمت که نیازهای شما برآورده سازد به شما ارائه می کنیم.

دسترسی به فایل های فرمت سند قابل حمل

فایل های Portable Document Format (PDF) دارای متن و تصاویر هستند. یک فایل PDF همیشه به .pdf ختم میشود.

لطفا به صفحۀ خوان PDF‏Australian Government Information Management Office (AGIMO)‎ مراجعه کنید.

ما میدانیم که بعضی از مراجعین ما ممکن است در دسترسی به فایل های PDF مشکل داشته باشند لذا ما گامهایی برداشته ایم که اطمینان یابیم که فرمت های بدیل مانند مدارک HTML یا Microsoft Office Word در اختیار باشد.

ما همچنین درین راستا کار می کنیم که اطمینان یابیم که فایل های جدید اضافه شدۀ PDF در وب سایت امکانات قابلیت دسترسی مانند ترتیب درست خواندن، بوک مارک ها، متن بدیل و برچسب / علامه زدن (tagging) به کاربرده شده باشد.

دسترسی به فایل های Microsoft Word

مدارک Microsoft Office Word به عنوان یک جایگزین فایل های PDF ارائه شده اند.

این منابع به یک طریق قابل دسترس ارائه شده اند و دارای رنگها و تصاویر که حامل معنا باشند نیستند.

این مدارک همیشه به doc یا docx ختم میشوند و توسط بسیاری از نسخه های Microsoft Office قابل دسترس اند.

آیا به کمک بیشتر ضرورت دارید؟

این وزارت کوشش دارد که به دستورالعملهای پذیرفته شده و به معیارهای قابلیت دسترسی و استفاده پابند باشد. درحالی که همیشه این ممکن نیست، ما به طور مستمر به دنبال راه حل هایی هستیم که تمام ساحه های سایت را تا به سطح لازم دسترسی برساند.

اگر شما یک مشکل دسترسی یا قابلیت استفاده را شناسایی کردید، لطفا نظر خود را با تماس با شمارۀ 450 131 در میان بگذارید.

اگر شما در دسترسی به یک مدرک در سایت ما مشکل دارید ویا به معلومات اضافی ضرورت دارید، لطفا با ما تماس وما این معلومات را به شما به یک فرمت که ضرورت شما را برآورده سازد ارائه می کنیم.