பதிப்புரிமை மற்றும் கைதுறப்பு

இந்தத் தளத்தில் உள்ள உள்ளடக்க பதிப்புரிமை

© Commonwealth of Australia 2012

இந்த தளத்தில் வழங்கப்படுகின்ற தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் பரப்புதலை Department of Immigration and Border Protection (இந்தத் திணைக்களம்) பாராட்டுகிறது.

இந்தத் திணைக்களத்தில் தயாரிக்கப்படும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் பொதுநலவாயம் சொந்தமாக பதிப்புரிமையை வைத்திருக்கிறது.

இந்த தளத்தில் உள்ள அனைத்து பொருளும் Creative Commons Attribution 3.0 Australia உரிமத்தின் கீழ் உள்ளது தவிர :

 • பொதுநலவாய அரசாங்கச் சின்னம்
 • திணைக்களத்தின் சின்னங்கள்
 • பொருட்கள் குறிப்பாக, Creative Commons attribution 3.0 Australia உரிமத்தின் கீழ் வழங்கப்படமாட்டாது
 • மூன்றாம் தரப்பினர்களால் உள்ளடக்கம் விநியோகிக்கப்படும்.

Creative Commons வலைத்தளத்தில் உரிமத்திற்கு தொடர்புடைய விவரங்கள் கிடைக்கின்றன.CC BY 3.0 AU உரிமத்திற்கான முழு சட்டப்பூர்வ குறியீடாகும்.

பார்க்கவும்: Creative Commons Attribution 3.0 Australia

பண்புக்கூறுகள்

இந்த வலைத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பொருள் இத்திணைக்களத்தின் பண்புக்கூறாகும்:

• மூலம்: Department of Immigration and Border Protection

• மூலம்: DIBP.

மூன்றாம் தரப்பு பதிப்புரிமை

இந்த வலைத்தளத்தில் வழங்கப்படுகின்ற பொருளின் பதிப்புரிமையை மூன்றாம் தரப்பு எங்குவேண்டுமானாலும் வைத்திருக்கலாம். பதிப்புரிமை அந்த தரப்பினரிடம் இருக்கும்.பொருளை பயன்படுத்த, அவர்களின் அனுமதி தேவைப்படலாம்.

இதற்கு, அனைத்து நியாயமான முயற்சிகளும் இத்திணைக்களம் செய்துள்ளது:

 • பதிப்புரிமை, மூன்றாம் தரப்பினரால் சொந்தமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பொருளின் லேபிளில் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது
 • வலைத்தளத்தில் இப்பொருள் வழங்கப்படுவதில், பதிப்புரிமை உரிமையாளருக்கு சம்மதம் என்று உறுதிப்படுத்தவும்.

பொதுநலவாய அரசாங்கச் சின்னங்களை பயன்படுத்துதல்

It's an Honour இணையத்தளத்திலிருந்து அரசாங்க சின்னங்களின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் கிடைக்கின்றன.

பார்க்கவும்: It’s an Honour

முத்திரை

Department of Immigration and Border Protection'இன் சின்னம் மற்றும் TIS National சின்னம் ஆகியவை அவுஸ்திரேலியா பொதுநலவாய பதிவு செய்யப்பட்ட முத்திரையாகும்.

அவுஸ்திரேலியா பொதுநலவாயத்தின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி நீங்கள் சின்னத்தை பயன்படுத்த கூடாது. நீங்கள் அனுமதி பெற விரும்பினால், திணைக்களத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

அனைத்து பதிப்புரிமை மற்றும் முத்திரை தொடர்பான விசாரணைக்கு பின்வரும் தொடர்பு தகவல்களை பயன்படுத்தவும்:

தொடர்பு மற்றும் ஊடக பிரிவு

மின்னஞ்சல்: comms@border.gov.au

மற்றும் பிற விசாரணைகளுக்கு

பார்க்கவும்என்பதில் தொடர்பு கொள்ளவும்

கைதுறப்பு

பயன்பாட்டின் விதிமுறைகள்

இந்த இணையத்தளத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் நீங்கள் பின்வரும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்:

 • இந்த இணையத்தளத்தின் தகவலினால் அல்லது வலைத்தள வழியின் மூலமாக அணுகினால் துல்லியத்தன்மை மற்றும் முழுமைக்கு அவுஸ்திரேலியா பொதுநலவாயம் எந்த பொறுப்பும் ஏற்காது மற்றும் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கு பொருத்தப்படுமா இல்லையா என்பதிலும் அவுஸ்திரேலியா பொதுநலவாயம் எந்த பொறுப்பும் ஏற்காது.
 • இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள தகவல் துல்லியத்தன்மை மற்றும் விரிவானது என்பதை உறுதிப்படுத்த நாங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் செய்கிறோம். எப்படியாயினும் தொடர்புடைய சட்டங்களுக்கு அடிப்படை வழிகாட்டியாக மட்டுமே தகவல் கருத்தப்படுகிறது ஆனால் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையின் சிக்கல்களை முகவரிப்படுத்துவதில்லை.
 • உங்கள் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் பற்றிய ஆலோசனையை நீங்கள் சுதந்திரமாக தேட வேண்டும்.
 • சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட எல்லை, இந்த இணையத்தளத்தின் தகவலினால் அல்லது இணையத்தள வழியின் மூலமாக அணுகினால் அல்லது காமன்வெல்த் அல்லது அதன் முகவர்கள் ஏதேனும் அலட்சியத்தின் காரணத்தால் இழப்பு அல்லது சேதம் ஏற்பட்டால் பொதுநலவாயம் பொறுப்பல்ல.
 • இந்த இணையத்தளத்தின் இணைப்புகள் புதுப்பித்தபடி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதிசெய்வதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு முறை முயல்கிறோம். நாணயத்தின் இணைப்பு அந்த தளங்களின் உரிமையாளர்களை சார்ந்துள்ளது, ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருப்பின் எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும். வேலை செய்யாத இணைப்பை கண்டறிந்தால் எங்களை என்பதில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கடத்தல் அல்லது இணைக்கப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பொருத்தப்பட்ட பொருள் காரணமாக தாக்குதல், ஆபாசம், சிறுவர்களுக்கு பொருந்தாத அணுகல் அல்லது குற்றவியல் அல்லது இயற்கைக்கு எதிரான மீறலுக்கு தகவல் அல்லது பொருட்கள் இந்த இணையத்தளம் மூலமாக அணுகப்படலாம்.

ஏதேனும் மற்ற நபர்கள் அல்லது சிறுவர்களுக்கு பொருந்தாத தகவலை பொதுநலவாயம் காட்டுவதில்லை.

அனைத்து ஆபத்துகளும் இணையத்தள பயன்பாட்டுடன் தொடர்புடையது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்கள், இது உட்பட:

 • நீங்கள் அதனை அணுகினால் அல்லது இணையத்தளம் மூலம் செயல்படுத்தினாலும் அல்லது அனுப்பினாலும் ஏதேனும் வைரஸால் தரவு பாதிக்கப்படலாம் அல்லது உங்கள் கணினி, மென்பொருள் ஆபத்துக்கு உள்ளாகலாம்.
 • அவுஸ்திரேலியா வெளியில், ஏதேனும் நாடு இந்த வலைத்தள உள்ளடக்கம் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட இணையத்தளங்களின் சட்டங்களை பின்பற்றும் இதுவும் ஆபத்தாகும்.

பாதுகாப்பு மற்றும் பயன்பாட்டு மானிட்டரிங் காரணத்திற்காக இந்த வலைத்தளத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்துதல் பதிவு செய்யப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு இணையத்தளத்தின் தனியுரிமை அறிக்கையை பார்க்கவும்.

பார்க்கவும்தனியுரிமை அறிக்கை

இந்த இணையத்தளத்தை அங்கீகாரமற்ற முறையில் பயன்படுத்தினால், குற்றவியல் வழக்கிற்கு ஆளவீர்கள்

இந்த வலைத்தளம், அவுஸ்திரேலிய தலைநகரப் பிரதேசம் (ACT) கான்பெர்ராவில் உள்ள வலை சேவையகத்தில் உள்ளது.

ACT இல் பொருந்தும் சட்டங்களால் இந்த விதிமுறைகள் ஆளப்படுகிறது மற்றும் இந்த விதிமுறைகளில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் அல்லது இந்த இணையத்தள உள்ளடக்கங்களின் பொருளானது ACT இன் சிறப்பு சட்டங்களின் நீதிமன்றங்கள் அவற்றிற்காக முறையீடும்.