Mahremiyet

Mahremiyet bildirimi

Translating and Interpreting Service (TIS National), Department of Immigration and Border Protection’ın (bakanlık) bir parçasıdır. TIS National, İngilizce konuşmayanlara ve İngilizce konuşmayan müşterileri ile iletişim kurmaları gereken kuruluşlara ve işletmelere dil hizmetleri sağlar.

TIS National ne yapar?

TIS National şu hizmetleri ulaştırır:

  • günün 24 saati, yılın her günü acil telefon tercümanlığı hizmeti
  • İngilizce konuşmayanlara ücretsiz telefon tercüme hizmetleri
  • uygun kuruluşların müşterilerine ücretsiz telefon tercümanlığı
  • ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir dizi tercümanlık hizmetleri seçeneği
  • hizmetlerimiz hakkında bilgi verici çeşitli yayınlar ve tanıtım malzemeleri.

Mahremiyet zorunlulukları

TIS National, yukarda belirtilen hizmetleri ulaştırmak için sınırlı kişisel bilgiler toplar. Privacy Act 1988 (Mahremiyet Yasası), bir kişi hakkında kişisel bilgiler topladığımızda, Bakanlığın bu kişiye belirli konuları bildirmesini zorunlu kılar. Bu bildirim, Avustralya Mahremiyet İlkesi 5’e göre sağlanır.

TIS National Mahremiyet Bildirimi – Avustralya Mahremiyet İlkesi 5

Size ait kişisel bilgileri kim toplar?

Size ait kişisel bilgiler TIS National tarafından toplanır.

Size ait kişisel bilgilerin toplanması

TIS National, bir tercümanlık hizmetinin ayarlanması için TIS National’a verdiğiniz sınırlı bilgileri toplar. TIS National hizmetleri hakkında görüş bildirim formunda sağlanan bilgiler, şikâyetlerle ilgili olarak soruşturmalar yürütmemizde yardımcı olur.

Lütfen dikkat edin, TIS National, telefon konuşmalarının içeriklerini toplamaz. TIS National diğer işletmelerin/kuruluşların mahremiyet uygulamalarından sorumlu değildir, bu nedenle onların mahremiyet politikalarını okumanızı teşvik ederiz.

TIS National size ait kişisel bilgileri niçin toplar?

TIS National makulen gerekli olan ve bir tercümanlık hizmetini ayarlama ve tercümanlarımızın ödemelerini düzenleme ile doğrudan ilgili durumlarda kişisel bilgileri toplar. Ayrıca, bilgilerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek için bize yardımcı olan görüşleri de toplarız.

TIS National size ait kişisel bilgileri kime açıklar?

TIS National tarafından toplanan bilgiler genel olarak sizin rızanız olmadan açıklanmaz.

Bir şikâyeti ele alırken size ait kişisel bilgileri bakanlık içindeki kişilere ve ana amaçla doğrudan ilgili olması durumunda, şikâyetin konusu olan kişi dâhil üçüncü şahıslara açıklanır.

TIS National kişisel bilgileri, aşağıdaki koşullarda, ikincil bir amaçla açıklayabilir veya kullanabilir:

  1. bilgi, duyarlı bir bilgi ise – ana amaçla doğrudan ilgiliyse veya
  2. bilgi, duyarlı bir bilgi değilse – ana amaçla ilgiliyse.

İkincil amacın örnekleri hileli etkinlikler, kayıtlı olmayan göç acentelerinin etkinlikleri, vs’dir.

Size ait kişisel bilgiler erişim ve toplanmaları

Bakanlığın mahremiyet politikası, hakkınızda bakanlık tarafından tutulan bilgilere nasıl ulaşabileceğiniz ve düzeltilmelerini nasıl isteyebileceğiniz hakkında bilgiler içerir.

Mahremiyet şikâyetleri

Bakanlığın mahremiyet politikası, Avustralya Mahremiyet İlkelerinin çiğnenmesine ilişkin olarak nasıl şikâyetlerde bulunabileceğiniz ve bakanlığın şikâyetleri nasıl ele alacağın hakkında bilgiler içerir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi bakanlığın DIBP mahremiyet sayfası sitesinde bulunabilir.

Bu mahremiyet bildiriminde sözü edilen ilkelere bağlı kalmadığımıza inandığınızda lütfen DIBP çevrimiçi aracılığıyla bizimle ilişkiye geçin düşünce bildirme formu