TIS National'ın görevi

Department of Immigration and Border Protection’ın bir parçası olarak, Translating and Interpreting Service (TIS National) bakanlığın ana hedeflerini ve amacını destekler.

Görev bildirgemiz TIS National’ın, bakanlığın bir servisi olarak belirli hedef ve amaçlarını belirtir.

TIS National’ın görevi, hükümeti, işletmeleri ve toplumları, güvencelikli, fiyat olarak en uygun ve güvenlikli dil hizmetleri aracılığıyla birbirine bağlamaktır.