Thông tin về TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) là dịch vụ thông dịch được cung cấp bởi Department of Immigration and Border Protection cho những người không nói tiếng Anh cũng như các tổ chức và doanh nghiệp cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh của mình.

TIS National có:

  • trên 40 năm kinh nghiệm trong ngành thông dịch
  • ký hợp đồng với hơn 2.500 thông dịch viên trên khắp nước Úc
  • các thông dịch viên nói hơn 160 ngôn ngữ.

Chúng tôi cung cấp:

  • Thông dịch trên điện thoại không đặt trước.
  • Thông dịch trên điện thoại không đặt trước tự động nhắc bằng giọng nói ATIS Voice.
  • Thông dịch trên điện thoại đặt trước.
  • Thông dịch trực tiếp.

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước TIS National có sẵn 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm với chi phí một cuộc gọi nội hạt dành cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại Úc mà cần một thông dịch viên.

Sứ mệnh của TIS National

Hãy tìm hiểu về sứ mệnh của chúng tôi trở thành sự lựa chọn hàng đầu tại nước Úc của những người không nói tiếng Anh, thông dịch viên, khách hàng và nhân viên của các tổ chức trong việc cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ nhằm đem lại sự tiếp cận và bình đẳng cho cộng đồng.

Lịch sử của TIS National

Hãy tìm hiểu về lịch sử của TIS National và các dịch vụ ngôn ngữ tại Úc.

Tiếp cận và Bình đẳng

Tiếp cận và Bình đẳng phản ánh nguyên tắc mọi người dân Úc đều cần được tiếp cận công bằng các chương trình và dịch vụ của chính phủ, không phân biệt nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ hay tôn giáo của họ. Hãy tìm hiểu cách thức TIS National hỗ trợ chính sách Tiếp cận và Bình đẳng của chính phủ Úc.

Ấn phẩm và quảng cáo của TIS National

Một loạt ấn phẩm và tài liệu quảng cáo có sẵn để tải về hoặc yêu cầu qua trang mạng này.