Các dịch vụ hiện có

Trang mạng này cung cấp cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc không có trình độ tiếng Anh thông tin về các dịch vụ của TIS National.

Các dịch vụ hiện có

Các dịch vụ hiện có

TIS National là một dịch vụ thông dịch dành cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc không có trình độ tiếng Anh và dành cho các cơ quan, doanh nghiệp cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh. Dịch vụ của chúng tôi giúp những người không nói tiếng Anh có thể độc lập tiếp cận các dịch vụ và thông tin tại Úc.

TIS National cung cấp khả năng tiếp cận thông dịch viên qua điện thoại, qua diễn đàn họp qua video hoặc đến một cuộc hẹn trực tiếp.

Gọi điện tới TIS National từ điện thoại nhà hoặc điện thoại di động tốn bao nhiêu tiền 

Quý vị có thể gọi TIS National theo số 131 450 với giá cước gọi địa phương trên khắp nước Úc. Cước phí cho các cuộc gọi từ điện thoại di động hoặc từ bên ngoài nước Úc có thể bị tính phí cao hơn tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng.

Phần lớn các dịch vụ thông dịch của TIS National đều miễn phí cho những người không nói tiếng Anh. Nói chung, tổ chức quý vị đang liên hệ sẽ nhận trả chi phí dịch vụ.

Thông dịch ngay lập tức qua điện thoại

Dịch vụ thông dịch ngay lập tức qua điện thoại của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày, mỗi ngày trong năm bằng cách gọi tới số 131 450.

Dịch vụ này dành cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở Úc.

Cách truy cập thông dịch viên ngay lập tức qua điện thoại

Hãy gọi cho TIS National theo số 131 450.

Lời nhắc tự động sẽ hỏi quý vị cần ngôn ngữ nào. Vui lòng nêu rõ ngôn ngữ mà quý vị yêu cầu.

Khi được kết nối với tổng đài viên của TIS National nói tiếng Anh, quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận ngôn ngữ quý vị cần.

Vui lòng giữ máy trong khi tổng đài viên tìm một thông dịch viên rảnh để giúp quý vị. Nếu không có thông dịch viên cho ngôn ngữ được yêu cầu, tổng đài viên sẽ yêu cầu quý vị gọi lại hoặc quý vị có thể yêu cầu thông dịch viên nói ngôn ngữ khác.

Thông dịch viên sẽ cho tổng đài viên TIS National biết quý vị cần liên hệ với ai và tổng đài viên sẽ tiến hành gọi điện và kết nối quý vị và thông dịch viên với tổ chức được yêu cầu.

Thông tin quý vị cần cung cấp cho chúng tôi

Tổng đài viên sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên nói ngôn ngữ quý vị đã yêu cầu. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp:

  • tên quý vị
  • tên của tổ chức quý vị cần liên hệ
  • số điện thoại của tổ chức quý vị cần liên hệ.
  • Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào mà cơ quan đó yêu cầu TIS National ghi lại (ví dụ: số nhận dạng hoặc số hồ sơ).

Tổ chức mà quý vị liên hệ có thể chỉ hoạt động trong giờ làm việc thông thường và giờ làm việc sẽ khác nhau giữa các tổ chức.

Dịch vụ thông dịch được đặt trước

Có ba loại dịch vụ được đặt trước để kết nối các cơ quan đã đăng ký với khách hàng không nói tiếng Anh.

Các dịch vụ này bao gồm:

  • Dịch vụ thông dịch qua điện thoại được đặt trước là để khách hàng của cơ quan đặt thông dịch viên qua điện thoại trước một cuộc hẹn.
  • Thông dịch viên tại chỗ (trực tiếp) có thể được đặt trước cho một cuộc hẹn để đến một địa điểm cụ thể. Thông dịch viên tại chỗ có thể được sắp xếp cho bất kỳ địa điểm nào ở Úc (tùy theo thông dịch viên có sẵn hay không).
  • Thông dịch từ xa qua video cho phép các cơ quan kết nối với thông dịch viên thông qua diễn đàn họp qua video mà họ lựa chọn thay vì tại chỗ hoặc qua điện thoại.

Các dịch vụ thường được đặt trước bởi tổ chức hoặc cơ quan đã đăng ký khi cần trao đổi với khách hàng không nói tiếng Anh của họ.

Nếu một tổ chức đã đặt trước thông dịch viên cho quý vị và quý vị cần hủy cuộc hẹn, điều quan trọng là quý vị phải thông báo cho tổ chức đó càng sớm càng tốt.