Câu hỏi Thường Gặp bằng tiếng Việt

Translating and Interpreting Service (TIS National) đã đưa ra một loạt các Câu hỏi Thường Gặp nhằm trả lời một số câu hỏi phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bằng ngôn ngữ của họ.

Câu hỏi Thường Gặp bằng tiếng Việt +Expand content

TIS National cung cấp những dịch vụ gì?

TIS Toàn quốc cung cấp dịch vụ thông dịch cho những người không nói tiếng Anh và cho các cơ quan và doanh nghiệp cần giao tiếp với khách hàng không nói được tiếng Anh. Các dịch vụ này giúp người không nói tiếng Anh có thể tự tiếp cận các dịch vụ và thông tin ở Úc.

TIS Toàn quốc ký hợp đồng với hơn 3000 thông dịch viên trên khắp nước Úc nói hơn 160 ngôn ngữ khác nhau.

Những người không nói tiếng Anh có thể tiếp cận thông dịch viên trên điện thoại ngay lập tức thông qua TIS Toàn quốc bằng cách gọi số 131 450. Hoặc nếu quý vị liên lạc trực tiếp với một tổ chức, họ cũng có thể thu xếp thông dịch viên thay cho quý vị.

Tôi có thể liên lạc với ai thông qua TIS National?

Hơn 60.000 tổ chức trong đó có Bộ Nội vụ, đã đăng ký với TIS Toàn quốc. Một số khách hàng khác của TIS Toàn quốc bao gồm:

•các ban bộ của chính phủ tiểu bang và liên bang

•các hội đồng thành phố địa phương

•các nhân viên y tế và sức khoẻ

•dược sĩ

•các công ty dịch vụ tiện ích (điện, ga ...)

•các công ty viễn thông

•các dịch vụ cấp cứu

•các dịch vụ luật pháp

•các nhà cung cấp dịch vụ định cư và cộng đồng.

TIS Toàn quốc không thể bảo đảm là tổ chức quý vị cần liên lạc sẽ chấp nhận các cuộc gọi có thông dịch hỗ trợ từ TIS Toàn quốc.

Khi nào tôi có thể gọi TIS Toàn quốc?

TIS Toàn quốc cung cấp dịch vụ thông dịch 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm.

Tổ chức quý vị liên lạc có thể chỉ làm việc vào giờ làm việc thường lệ, và các tổ chức có thể có giờ làm việc khác nhau. Phần lớn các tổ chức ở Úc làm việc theo giờ tiêu chuẩn từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Nhiều tổ chức không làm việc vào ngày lễ.

Tôi nên trông đợi gì khi gọi số 131 450?

1.Hãy gọi TIS Toàn quốc theo số 131 450. Quý vị sẽ nghe bản tuyên bố về quyền riêng tư của TIS Toànquốc.

2.Quý vị sẽ được hỏi 'Thông dịch nói ngôn ngữ gì?' Hãy nói ngôn ngữ của quý vị.

3.Quý vị sẽ được hỏi 'Quý vj có phải là khách hàng thương mại của TIS Toàn quốc không?' Quý vị hãy nói'Không'.

4.Quý vị sẽ được chuyển tới nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc nói tiếng Anh. Trong khi chờ đợi,quý vị sẽ nghe câu 'xin hãy chờ chúng tôi liên lạc với nhân viên tổng đài điện thoại'

5.Nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc sẽ xác nhận ngôn ngữ của quý vị thêm một lần nữa.

6.Nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc sẽ để quý vị cầm máy chờ trong lúc gọi thông dịch viên vàquý vi sẽ nghe câu nói tiếng Việt sau đây 'Xin hãy chờ trong khi chúng tôi liên lạc với thông dịch viên'

Nếu tìm được thông dịch viên nói ngôn ngữcủa quý vị, nhân viên tổng đi đện thoại TIS Toàn quốcsẽnối đườg đy quý vịvới thông dịh viên đ và hỏi quý vịcần liên lạc với tổchức nào.

oXin hãy chuẩn bịsẵn sàng tên của tổchức, sốđện thoại liên lạc của họ, sốkhách hàng hoặcsốtrươg mục của quý vịvới tổchứ đ (nếu có) khi gọi cho TIS Toàn quốc.

oThông dịch viên sẽbáo cho nhân viên tổg đi đện thoại TIS Toàn quốc nơ quí vịcần liên lạcvà nhân viên tổg đi sẽtiếp tục gọi và nối máy cho quý vịvà thông dịch viên với tổchức theoyêu cầu.

Nếu không tìm được thông dịch viên nói ngôn ngữcủa quý vị, nhân viên tổg đi sẽyêu cầu quý vịgọilại sau. Nế nói đượ hơ một ngôn ngữ, quý vịcó thểchọn yêu cầu thông dịch viên nói ngôn ngữkhác.

Tôi nên làm gì nếu tôi biết thông dịch viên tôi được nối đường dây với?

Nếu nhận ra quý vị biết thông dịch viên này, quý vị sẽ tự quyết định có muốn tiếp tục nhờ người đó dịch hay không. Nếu không muốn tiếp tục dùng thông dịch viên này, quý vị hãy nói cho nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc hoặc tổ chức đó biết và chấm dứt cuộc gọi.

Tôi có thể yêu cầu thông dịch viên nam hoặc nữ không?

Có. Nếu muốn thông dịch viên nam hoặc nữ, quý vị hãy nói cho nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc hoặc tổ chức mà quý vị muốn liên lạc biết càng sớm càng tốt. TIS Toàn quốc sẽ cố gắng tìm thông dịch viên nam hoặc nữ theo yêu cầu của quý vị.

Tôi có thể yêu cầu thông dịch viên thuộc một tôn giáo hay nguồn gốc văn hoá cụ thể không?

Không. Nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc giao việc cho thông dịch viên dựa trên trình độ bằng cấp do Cơ quan Cấp bằng Toàn quốc cho Thông dịch và Phiên dịch, National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (https://www.naati.com.au/), cấp cho họ, và người nào rảnh nhằm đảm bảo quý vị có thông dịch viên rảnh có bằng cấp cao nhất. TIS Toàn quốc không thể chọn thông dịch viên dựa trên nguồn gốc văn hoá hay tôn giáo.

Tôi muốn sử dụng thông dịch viên gặp mặt trực tiếp. Như vậy có được không?

Được. TIS Toàn quốc có cung cấp dịch vụ thông dịch có mặt tại chỗ. Nếu cần thông dịch viên có mặt tại chỗ, quý vị nên liên lạc với tổ chức mình cần nói chuyện thông qua TIS Toàn quốc sử dụng thông dịch viên trên điện thoại và yêu cầu họ thu xếp thông dịch viên có mặt tại chỗ cho quý vị.

Tôi cần liên lạc với các dịch vụ khẩn cấp. Tôi cần phải làm gì?

Luôn gọi 000 trực tiếp nếu quý vị cần liên lạc với các dịch vụ khẩn cấp như Xe cứu thương, Cảnh sát hay Cứu hoả. Đường dây dịch vụ khẩn cấp 000 sẽ gọi TIS Toàn quốc và nối đường dây quý vị với thông dịch viên sử dụng đường dây ưu tiên 24 giờ 1 ngày, tất cả các ngày trong năm.

Dịch vụ TIS National có miễn phí cho những người không nói tiếng Anh không?

Có. Phần lớn các dịch vụ thông dịch của TIS Toàn quốc là miễn phí cho những người không nói tiếng Anh. Thông thường, tổ chức quý vị liên lạc sẽ chấp nhận trả phí cho dịch vụ này. Một số tổ chức và nhân viên y tế hội đủ điều kiện để có được thông dịch miễn phí thông qua TIS Toàn quốc.

Một số tổ chức có thể không chấp nhận các cuộc gọi từ TIS Toàn quốc, tuy nhiên nếu quý vị gọi thẳng cho tổ chức này thì họ có thể gọi lại cho quý vị dùng thông dịch viên trên điện thoại.

Nếu quý vị muốn liên lạc với một tổ chức không phải là khách hàng của TIS Toàn quốc và tổ chức này không sẵn sàng chấp nhận trả tiền cho dịch vụ này, quý vị có thể phải tạo một trương mục cá nhân và tự trả tiền cho dịch vụ này. Để làm việc này, hãy nói cho thông dịch viên biết và nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc sẽ giúp quý vị mở trương mục. Quý vị sẽ cần phải có thẻ tín dụng để mở trương mục cá nhân.

Tôi có thể nhờ dịch tài liệu thông qua TIS Toàn quốc không?

Không. TIS Toàn quốc không cung cấp dịch vụ dịch giấy tờ thương mại.

Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS) cung cấp dịch vụ dịch tài liệu miễn phí cho người định cư vĩnh viễn ở Úc. Thường trú nhân và những người có một số loại visa tạm thời nhất định có thể được dịch tối đa 10 tài liệu đủ điều kiện sang tiếng Anh, trong vòng hai năm đầu tiên kể từ khi visa hội đủ điều kiện của họ được cấp.

Ở trang mạng DSS website có thêm thông tin về Dịch vụ Phiên dịch Miễn phí (translating.dss.gov.au/en/about-this-service).

Quý vị có thể tìm thông tin về các lựa chọn phiên dịch khác bằng cách liên lạc với Cơ quan Cấp bằng Toàn quốc cho Thông dịch và Phiên dịch, National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (https://www.naati.com.au/).

Tôi nên sử dụng thông dịch viên như thế nào cho hiệu quả nhất?

Quý vị có thể sử dụng thông dịch viên của TIS Toàn quốc một cách hiệu quả nhất bằng cách:

•chuẩn bị sẵn tất cả các thông tin quý vị cần cho cuộc gọi trước khi gọi TIS Toàn quốc

•kiên nhẫn chờ thông dịch viên nói xong rồi mới nói tiếp

•nói ngắn gọn

•không sử dụng tiếng lóng hay thuật ngữ có thể khó dịch

•hiểu rõ vai trò của thông dịch viên

•không nhờ thông dịch viên hướng dẫn hoặc bênh vực cho quý vị

•báo cho thông dịch viên, tổ chức hoặc TIS Toàn quốc biết ngay lập tức nếu quý vị gặp khó khăn hiểuthông dịch viên.

Vai trò của thông dịch viên TIS Toàn quốc là gì?

Vai trò của thông dịch viên là dịch những lời nói bằng ngôn ngữ của quý vị thật chính xác.

Thông dịch viên không hướng dẫn và không nên hỏi những câu hỏi ngoài những gì nhân viên tổng đài điện thoại TIS Toàn quốc hay người quý vị nói chuyện với yêu cầu.

Thông dịch viên TIS Toàn quốc phải tuân theo các quy tắc nghiêm khắc về đạo đức. Các quy tắc này quy định hành vi nghề nghiệp và nhiều nghĩa vụ khác nhau như:

•đạo đức nghề nghiệp

•giữ bí mật

•năng lực

•tính khách quan

•sự chính xác

•sự rõ ràng về phạm vi vai trò

•duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp

•phát triển nghề nghiệp

•đoàn kết với đồng nghiệp.

Có thể biết thêm thông tin về các quy tắc đạo đức trên trang mạng của Hiệp hội Thông dịch và Phiên dịch Úc Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT) website (https://ausit.org/AUSIT/About/Ethics___Conduct/Code_of_Ethics/AUSIT/About/Code_of_Ethics.aspx).

Tôi có thể cung cấp ý kiến phản hồi cho TIS Toàn quốc như thế nào?

Để cung cấp ý kiến phản hồi về dịch vụ của TIS Toàn quốc, thông dịch viên hay nhân viên tổng đài, xin hãy gọi cho Bộ phận Phản hồi Toàn cầu theo số 133 177. Xin hãy cho biết ngôn ngữ của quý vị để được nối đường dây với thông dịch viên. Khi đã được nối với thông dịch viên, quý vị hãy nói với nhân viên tổng đài điện thoại là quý vị muốn cung cấp ý kiến phản hồi cho TIS Toàn quốc. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ được ghi lại và chuyển tới nhóm nhân viên chịu trách nhiệm của TIS Toàn quốc để xem xét.

Tôi có đủ điều kiện để học tiếng Anh miễn phí không?

Chương trình tiếng Anh dành cho người nhập cư trưởng thành (AMEP) cung cấp hướng dẫn tiếng Anh miễn phí (https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program) cho những người nhập cư đủ điều kiện để giúp họ định cư và hòa nhập vào cộng đồng Úc.

AMEP dành cho những người nhập cư trên 18 tuổi từ các diện thị thực gia đình, tay nghề và nhân đạo, bao gồm những người có thị thực thường trú nhân cũng như một số thị thực tạm trú nhân. Những người phụ thuộc của các diện thị thực đủ điều kiện có thể học tập và những người nhập cư từ 15-17 tuổi cũng có thể tham gia trong một số trường hợp. Có dịch vụ giữ trẻ miễn phí dành cho các lớp học trực tiếp, cho những người có con chưa đến tuổi đi học.

AMEP có nhiều lựa chọn học tập linh hoạt để giúp quý vị học tiếng Anh, bao gồm các lớp học trực tiếp (COVID-safe), các lớp học trực tuyến, chương trình gia sư tình nguyện và học từ xa. Các lớp học toàn thời gian, bán thời gian, buổi tối và cuối tuần có thể linh hoạt tùy thuộc vào nơi quý vị sống.

Để tìm hiểu cách bắt đầu học tiếng Anh miễn phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp AMEP gần nhất (https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/service-providers) hoặc truy cập trang www.homeaffairs.gov.au/amep