Câu hỏi Thường Gặp bằng tiếng Việt

Translating and Interpreting Service (TIS National) đã đưa ra một loạt các Câu hỏi Thường Gặp nhằm trả lời một số câu hỏi phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bằng ngôn ngữ của họ.

Câu hỏi Thường Gặp bằng tiếng Việt +Expand content

TIS National cung cấp những dịch vụ gì?

TIS National cung cấp dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước, dịch vụ thông dịch trên điện thoại đặt trước và dịch vụ thông dịch trực tiếp cho những người không nói tiếng Anh và cho các tổ chức, doanh nghiệp cần giao tiếp với những khách hàng không nói tiếng Anh của họ. Những dịch vụ này cho phép những người không nói tiếng Anh tiếp cận độc lập các dịch vụ và thông tin tại Úc.

Những người không nói tiếng Anh có thể tiếp cận các thông dịch viên trên điện thoại không đặt trước thông qua TIS National bằng cách gọi số 131 450. Hoặc, nếu quý vị liên lạc trực tiếp với một tổ chức, họ có thể sắp xếp một thông dịch viên thay mặt cho quý vị.

Tôi có thể liên lạc với ai thông qua TIS National?

Hơn 20.000 khách hàng là tổ chức, bao gồm Department of Immigration and Border Protection, đã đăng ký với TIS National. Một số khách hàng khác của chúng tôi bao gồm:

 • các bộ của chính phủ tiểu bang và liên bang
 • các hội đồng thành phố địa phương
 • người hành nghề y tế và sức khoẻ
 • dược sĩ
 • các công ty dịch vụ tiện ích
 • các công ty viễn thông
 • các dịch vụ khẩn cấp
 • các dịch vụ pháp lý
 • những tổ chức cung cấp dịch vụ định cư và cộng đồng.

TIS National không đảm bảo rằng tổ chức mà quý vị cần liên lạc sẽ chấp nhận các cuộc gọi có thông dịch viên hỗ trợ từ TIS National.

Khi nào thì tôi có thể gọi cho TIS National?

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm.

Tổ chức mà quý vị liên lạc có thể chỉ liên lạc được trong giờ làm việc và giờ làm việc của mỗi tổ chức sẽ khác nhau. Hầu hết các tổ chức ở Úc đều hoạt động trong giờ làm việc hành chính từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nhiều tổ chức không làm việc vào các ngày nghỉ lễ.

Tôi nên kỳ vọng gì khi gọi đến số 131 450?

Khi gọi đến TIS National quý vị sẽ được một nhân viên tổng đài TIS National chào hỏi bằng tiếng Anh và họ sẽ hỏi quý vị cần thông dịch viên nói ngôn ngữ nào. Sau khi đã yêu cầu một ngôn ngữ, quý vị sẽ được đặt vào chế độ chờ máy trong khi nhân viên tổng đài tìm kiếm thông dịch viên có sẵn. Quý vị hãy giữ máy kể cả khi không có nhạc chờ.

Nếu có sẵn một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị, nhân viên tổng đài sẽ nối máy cho quý vị với thông dịch viên đó và hỏi quý vị xem quý vị muốn liên lạc với tổ chức nào. Vui lòng chuẩn bị sẵn tên tổ chức, số điện thoại liên lạc của họ và số khách hàng hoặc tài khoản của quý vị với tổ chức đó (nếu có) khi quý vị gọi cho TIS National.

Nhân viên tổng đài luôn duy trì tính không thiên vị và không thể gợi ý quý vị nên liên lạc với tổ chức nào. Khi quý vị được kết nối với một thông dịch viên, thông dịch viên sẽ không được tham gia vào bất cứ cuộc hội thoại không chính thức nào với quý vị vì họ cũng bắt buộc phải duy trì tính không thiên vị trong mọi nhiệm vụ thông dịch.

Thông dịch viên sẽ nói với nhân viên tổng đài TIS National về người quý vị cần liên lạc và nhân viên tổng đài sẽ tiến hành gọi và nối máy cho quý vị và thông dịch viên với tổ chức được yêu cầu.

Nếu không có sẵn thông dịch viên nào nói ngôn ngữ của quý vị, nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu quý vị gọi lại sau. Nếu quý vị nói được nhiều hơn một ngôn ngữ, quý vị có thể muốn yêu cầu một thông dịch viên nói ngôn ngữ khác.

Tôi cần làm gì nếu tôi biết thông dịch viên mà TIS National nối máy cho tôi?

Nếu quý vị nhận ra rằng quý vị biết thông dịch viên đó, quý vị có quyền quyết định tiếp tục việc thông dịch này hay không. Nếu quý vị không muốn tiếp tục với cùng một thông dịch viên, hãy nói với nhân viên tổng đài TIS National hoặc với tổ chức và kết thúc cuộc gọi.

Tôi có thể yêu cầu một thông dịch viên nam hoặc nữ không?

Có. Nếu quý vị muốn một thông dịch viên với giới tính cụ thể, hãy nói với nhân viên tổng đài TIS National hoặc với tổ chức mà quý vị đang liên lạc càng sớm càng tốt. TIS National sẽ cố gắng cung cấp cho quý vị một thông dịch viên với giới tính theo yêu cầu.

Tôi có thể yêu cầu một thông dịch viên với tôn giáo hoặc nguồn gốc văn hóa cụ thể không?

Không. Nhân viên tổng đài TIS National phân công công việc cho thông dịch viên dựa trên mức độ bằng cấp và sự có sẵn và không thể lựa chọn một thông dịch viên dựa trên nguồn gốc tôn giáo hay văn hóa của họ.

Tôi thích sử dụng thông dịch viên trực tiếp hơn. Như vậy có được không?

Có. TIS National cung cấp các dịch vụ thông dịch trực tiếp. Nếu quý vị cần một thông dịch viên trực tiếp, quý vị cần liên lạc với tổ chức mà quý vị cần giao tiếp thông qua TIS National, sử dụng một thông dịch viên trên điện thoại và yêu cầu họ sắp xếp thông dịch viên trực tiếp cho quý vị.

Tôi cần liên lạc với các dịch vụ khẩn cấp. Tôi cần phải làm gì?

Hãy luôn gọi trực tiếp cho số 000 nếu quý vị cần liên lạc với các dịch vụ khẩn cấp Cứu thương, Cảnh sát hoặc Cứu hỏa. Đường dây các dịch vụ khẩn cấp 000 sẽ gọi cho TIS National và kết nối quý vị với một thông dịch viên, sử dụng đường dây ưu tiên 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm.

Dịch vụ TIS National có miễn phí cho những người không nói tiếng Anh không?

Có. Đa số các dịch vụ thông dịch của TIS National là miễn phí cho những người không nói tiếng Anh. Thông thường tổ chức mà quý vị đang liên lạc sẽ chấp nhận trả phí cho dịch vụ. Một số tổ chức và chuyên gia y tế đủ điều kiện nhận thông dịch miễn phí thông qua TIS National.

Một số tổ chức có thể không chấp nhận các cuộc gọi từ TIS National, tuy nhiên nếu quý vị gọi trực tiếp cho tổ chức đó, họ có thể gọi lại cho quý vị cùng với thông dịch viên trên điện thoại.

Nếu quý vị muốn liên lạc với một tổ chức không phải là khách hàng của TIS National và tổ chức này không sẵn sàng chấp nhận trả chi phí cho dịch vụ, quý vị có thể lựa chọn mở một tài khoản cá nhân và tự trả phí cho dịch vụ của mình. Để làm điều này, quý vị hãy nói với thông dịch viên và nhân viên tổng đài của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị tạo một tài khoản với TIS National. Quý vị sẽ cần một thẻ tín dụng để tạo một tài khoản cá nhân.

Tôi có thể sử dụng dịch vụ biên dịch của TIS National không?

Không. TIS National không cung cấp dịch vụ biên dịch thương mại tài liệu.

Department of Social Services (DSS) cung cấp một dịch vụ biên dịch tài liệu miễn phí cho công dân Úc và những người nhập cư sống lâu dài tại Úc mà đủ điều kiện. Để tìm hiểu về dịch vụ này, hãy liên lạc với tổ chức cung cấp Adult Migrant English Program (AMEP) địa phương của quý vị.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về những lựa chọn biên dịch khác bằng cách liên lạc với National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI).

Vai trò của thông dịch viên TIS National là gì?

Vai trò của thông dịch viên là dịch chính xác nhất những gì được nói sang ngôn ngữ của quý vị.

Thông dịch viên không cung cấp lời khuyên và không nên hỏi những câu hỏi ngoài những gì được yêu cầu bởi nhân viên tổng đài TIS National hoặc bởi người mà quý vị đang giao tiếp.

Thông dịch viên TIS National bị ràng buộc bởi một bộ quy tắc đạo đức nghiêm ngặt. Bộ quy tắc này sẽ điều chỉnh hành vi nghề nghiệp của họ và quy định nhiều nghĩa vụ khác nhau bao gồm:

 • ứng xử chuyên nghiệp
 • bảo mật
 • năng lực
 • không thiên vị
 • chính xác
 • phân biệt rõ giới hạn vai trò
 • duy trì mối quan hệ nghề nghiệp
 • phát triển nghề nghiệp
 • đoàn kết nghề nghiệp.

Các thông tin thêm về quy tắc đạo đức này có sẵn tại Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT).

Tôi cần làm gì để sử dụng hiệu quả nhất một thông dịch viên?

Quý vị có thể sử dụng hiệu quả nhất một thông dịch viên TIS National bằng cách:

 • chuẩn bị mọi thông tin mà quý vị cần cho cuộc gọi của quý vị trước khi gọi cho TIS National
 • kiên nhẫn và chờ đợi thông dịch viên kết thúc thông dịch trước khi bắt đầu nói tiếp
 • sử dụng các câu nói ngắn
 • tránh dùng tiếng lóng hoặc biệt ngữ mà có thể gây khó dịch
 • hiểu về vai trò của thông dịch viên
 • không đề nghị thông dịch viên tư vấn hoặc biện hộ cho quý vị
 • thông báo ngay cho thông dịch viên, tổ chức hoặc TIS National nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc hiểu thông dịch viên.

Tôi cung cấp thông tin phản hồi cho TIS National bằng cách nào?

Để cung cấp thông tin phản hồi về một dịch vụ TIS National, thông dịch viên hay nhân viên tổng đài, vui lòng gọi cho TIS National số 131 450. Khi quý vị được nối máy với một thông dịch viên, hãy nói với nhân viên tổng đài rằng quý vị muốn cung cấp thông tin phản hồi cho TIS National. Thông tin phản hồi của quý vị sẽ được ghi âm và được chuyển tới nhóm liên quan trong TIS National để xem xét.