Thông dịch trên điện thoại không đặt trước

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm bằng cách gọi đến 131 450.

Dịch vụ này có sẵn cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào tại nước Úc, cho phép những người không nói tiếng Anh tiếp cận độc lập các dịch vụ và thông tin qua điện thoại.

Làm thế nào để tiếp cận một thông dịch viên trên điện thoại không đặt trước

 1. Gọi TIS National số 131 450.
 2. Khi quý vị được nối máy với nhân viên tổng đài TIS National, hãy nói ngôn ngữ mà quý vị cần.
 3. Giữ máy trong khi nhân viên tổng đài tìm một thông dịch viên có sẵn cho quý vị.
 4. Nhân viên tổng đài sẽ nối máy cho quý vị với một thông dịch viên nói ngôn ngữ mà quý vị yêu cầu. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp:
  1. tên của quý vị
  2. tên của tổ chức mà quý vị cần liên lạc
  3. số điện thoại của tổ chức mà quý vị cần liên lạc.
 5. Giữ máy trong khi nhân viên tổng đài nối máy cho quý vị và thông dịch viên với tổ chức đó.

  TIS National không thể đảm bảo rằng tổ chức quý vị cần liên lạc sẽ chấp nhận các cuộc gọi từ TIS National. Đa số các dịch vụ của TIS National đều miễn phí cho những người không nói tiếng Anh vì tổ chức quý vị đang liên lạc sẽ chấp nhận chịu chi phí cho dịch vụ. Nếu tổ chức quý vị đang muốn liên lạc không chấp nhận chịu chi phí cho dịch vụ, quý vị có thể lựa chọn đăng ký một tài khoản cá nhân với TIS National và trả tiền cho dịch vụ của mình.

  Các tổ chức cũng có giờ làm việc khác nhau. Hầu hết các tổ chức tại nước Úc đều hoạt động trong giờ làm việc hành chính từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Nhiều tổ chức sẽ không làm việc vào các ngày nghỉ lễ.