Thông báo về an ninh

Thông báo về an ninh của trang mạng TIS National và thông tin về việc bảo vệ an ninh trực tuyến của chính quý vị.

Thông báo về an ninh

An ninh

An ninh trang mạng của chúng tôi

Mạng nội bộ và cơ sở dữ liệu của chúng tôi được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép bằng cách sử dụng đa dạng các kiểm soát an ninh bao gồm một cổng kết nối an toàn, công nghệ phát hiện xâm nhập và các công nghệ bảo vệ khác. Tuy nhiên, người sử dụng cần phải nhận thức rằng Mạng Toàn Cầu là một mạng công cộng không an toàn và có khả năng gây rủi ro tiềm ẩn đối đó là các giao dịch của người sử dụng bị ngăn chặn hoặc thay đổi bởi các bên thứ ba hoặc các tập tin mà người sử dụng tải xuống có thể chứa vi-rút máy tính, mã làm vô hiệu, sâu máy tính hoặc các nhược điểm hoặc mã độc hại khác.

Liên bang không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của người sử dụng, xảy ra gắn liền hoặc liên quan tới mạng này hoặc việc sử dụng nó.

Dữ liệu truy cập trang mạng

Chúng tôi vận hành trang mạng này với sự hỗ trợ kỹ thuật thuê bên ngoài.

Khi truy cập vào trang mạng này, một hồ sơ về việc truy cập của quý vị sẽ được ghi lại. Thông tin được ghi lại cho các mục đích thống kê và được sử dụng bởi chúng tôi để giám sát việc sử dụng trang mạng này, tìm xem những thông tin nào được sử dụng nhiều nhất và ít nhất và để làm cho trang mạng này hữu dụng hơn cho người sử dụng.

Thông tin chúng tôi ghi lại khi quý vị truy cập trang mạng này bao gồm:

 • địa chỉ IP hoặc của máy chủ của quý vị
 • ngày giờ quý vị truy cập vào trang mạng
 • những trang được truy cập
 • hệ điều hành của quý vị. Ví dụ, Windows 8, Mac OS X, v.v.
 • phiên bản và loại trình duyệt trang mạng của quý vị. Ví dụ, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, v.v.
 • thời gian cần thiết để truyền tải thông tin tới quý vị
 • địa chỉ internet mà từ đó quý vị truy cập vào thẳng trang mạng này.

Thông tin này được phân tích để chỉ ra những liên kết bị hỏng trong trang mạng của chúng tôi, những chỗ tắc nghẽn và những vấn đề khác về trang mạng này. Chúng tôi sử dụng thông tin này để duy trì trang mạng của chúng tôi cho việc sử dụng hiệu quả của quý vị.

Chúng tôi không tìm cách xác định quý vị thông qua các hoạt động của quý vị trên các trang mạng trừ trường hợp điều tra việc sử dụng không đúng cơ sở internet của chúng tôi, hoặc khi một cơ quan thi hành pháp luật thi hành một lệnh kiểm tra hồ sơ đăng nhập của Nhà cung cấp Dịch vụ Mạng.

Cookie

Chúng tôi sử dụng ‘cookie’ để duy trì liên lạc với một người sử dụng thông qua một phiên sử dụng trang mạng. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được cung cấp bởi chúng tôi và được lưu trữ bởi phần mềm duyệt trang mạng trên máy tính của quý vị khi quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thấy một giải thích về cookie là gì và chúng hoạt động ra sao tại trang mạng của Ủy viên Bảo mật. Cookies cho phép chúng tôi nhận ra quý vị với tư cách là một người sử dụng trang mạng cá nhân, khi quý vị xem trang mạng của chúng tôi.

Hai loại cookie có thể được sử dụng bởi trang mạng này:

Cookie theo lần sử dụng

Những cookie này chỉ tồn tại trong thời gian sử dụng trang mạng với một trang mạng/máy chủ cụ thể. Tất cả các cookie sẽ lập tức bị mất khi quý vị kết thúc việc sử dụng internet hoặc tắt máy tính của quý vị. Những gì chúng tôi có về thông tin của quý vị sẽ được tự động xóa hai mươi phút sau lần cuối cùng quý vị sử dụng hệ thống này. Thông tin này chỉ được sử dụng để giúp quý vị sử dụng các hệ thống trang mạng của chúng tôi hiệu quả hơn, chứ không phải để theo dõi hoạt động của quý vị trên internet hay để ghi lại thông tin cá nhân về quý vị.

Cookie lâu dài

Những cookie này tồn tại trong một khoảng thời gian xác định (thường kéo dài sau khi chấm dứt việc sử dụng mạng hiện tại) trước khi hết hạn.

Không có thông tin cá nhân nào được lưu trữ trong các tập tin cookie được sử dụng bởi trang mạng này. Chúng tôi không tìm cách xác định những người sử dụng vô danh hoặc các hoạt động trên trang mạng của họ, trừ khi pháp luật bắt buộc phải làm như vậy, ví dụ như trong trường hợp có một cuộc điều tra, khi cơ quan thi hành pháp luật thi hành một lệnh kiểm tra hồ sơ truy cập của Nhà cung cấp Dịch vụ Internet.

Bảo vệ an ninh trực tuyến của quý vị

Trước khi gửi thông tin cá nhân của quý vị lên trang mạng của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi đảm bảo an ninh trực tuyến của quý vị bằng cách kiểm tra máy tính của quý vị và việc sử dụng internet an toàn nhất có thể.

Những bước quý vị có thể thực hiện để giúp đảm bảo an ninh máy tính của quý vị là:

 • cài đặt và bảo vệ mật khẩu của quý vị
 • cài đặt và cập nhật phần mềm chống vi-rút và phần mềm chống gián điệp
 • cài đặt và sử dụng tường lửa
 • quản lý thư rác
 • đảm bảo an ninh trình duyệt internet của quý vị.

Chúng tôi sẽ không liên lạc với quý vị bằng thư điện tử để hỏi về các chi tiết thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của quý vị.

Quý vị được khuyến khích thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ hệ thống của quý vị khỏi bị vi-rút hoặc mã độc hại khác có thể can thiệp hoặc phá hủy hệ thống máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của quý vị.

Có thêm thông tin, kể cả các lời khuyên thiết thực về cách tự bảo vệ mình trước các vụ lừa đảo an ninh và hoàn tất các giao dịch trực tuyến một cách an toàn, trên trang mạng của Trung tâm An ninh Mạng của Úc.