Các dịch vụ khác dành cho người có trình độ tiếng Anh hạn chế

Chính phủ Úc cung cấp nhiều dịch vụ để hỗ trợ di dân định cư tại Úc. Những dịch vụ này thúc đẩy sự gắn kết xã hội thông qua việc tham gia vào việc làm, giáo dục và gắn kết cộng đồng.

NES_services

Dịch vụ Dịch thuật Miễn phí

Dịch vụ Dịch thuật Miễn phí được cung cấp cho những người định cư vĩnh viễn tại Úc, để hỗ trợ việc tham gia vào việc làm, giáo dục và gắn kết với cộng đồng.

Thường trú nhân và những người có trong các loại thị thực tạm thời hoặc tạm trú cụ thể có thể được dịch tối đa mười tài liệu đủ điều kiện sang tiếng Anh, trong vòng hai năm đầu tiên kể từ ngày cấp thị thực đủ điều kiện của họ.

Thêm thông tin  có sẵn  trên trang mạng Dịch thuật Miễn phí hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận Trợ giúp Dịch vụ Dịch thuật Miễn phí.

Email: fts@migrationtranslators.com.au

Điện thoại: 1800 962 100

Chương trình tiếng Anh dành cho Di dân Người lớn

Chương trình tiếng Anh dành cho Di dân Người lớn (Adult Migrant English Program, AMEP) cung cấp khóa học tiếng Anh miễn phí. Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia AMEP nếu là di dân hoặc người nhập cư diện nhân đạo. Học tiếng Anh có thể giúp quý vị ổn định cuộc sống mới ở Úc.

Những người tham gia lớp học trực tiếp có thể sử dụng dịch vụ giữ trẻ miễn phí cho trẻ em dưới độ tuổi đi học.

AMEP đã dạy tiếng Anh cho di dân trong hơn 70 năm và hỗ trợ khoảng 50.000 đến 60.000 di dân và người nhập cư diện nhân đạo đủ điều kiện mỗi năm. Thông tin thêm về AMEP có trên trang mạng của Bộ Nội vụ.

Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (Skills for Education and Employment, SEE)

Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) giúp những người tìm việc đủ điều kiện học các kỹ năng cần thiết để có được công việc mong muốn hoặc tiếp tục học thêm bằng cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, đọc, viết, toán và sử dụng máy tính.

Chương trình đào tạo SEE được điều chỉnh phù hợp với khả năng và mục tiêu của quý vị và được thực hiện linh hoạt trên khắp nước Úc, cả bán thời gian và toàn thời gian, từ các khu vực đô thị và tỉnh thành, cho đến các cộng đồng vùng xa.

Có thông tin thêm về chương trình SEE thông qua trang mạng của Bộ Việc làm và Quan hệ Nơi làm việc, bao gồm các video và câu chuyện thành công về cách chương trình đã giúp những người thực sự đạt được mục tiêu của họ.