Câu Hỏi Thường Gặp

Slideshow

Câu hỏi Thường Gặp

Thông tin dành cho những người không nói tiếng Anh được dịch sang các ngôn ngữ có nhu cầu cao của chúng tôi.

Câu hỏi Thường Gặp

Hỗ trợ sử dụng các dịch vụ TIS National

Thông tin dành cho những người không nói tiếng Anh về việc sử dụng TIS National để liên lạc với các cơ quan và doanh nghiệp nói tiếng Anh.

Hỗ trợ sử dụng các dịch vụ TIS National

Làm thế nào để trở thành một khách hàng là người không nói tiếng Anh

Là một người không nói tiếng Anh, quý vị có thể tạo một tài khoản cá nhân của riêng quý vị với TIS National.

Làm thế nào để trở thành một khách hàng là người không nói tiếng Anh

Biên dịch tài liệu

Thông tin về dịch vụ biên dịch tài liệu miễn phí có sẵn thông qua TIS National

Biên dịch tài liệu