Kullanım hükümleri ve koşulları

1. Genel

 1. Tercümanlık hizmetlerinin sunulması için Translating and Interpreting Service (“TIS National”) tarafından sağlanan bu internet sitesini ve hizmetlerini kullanımınız aşağıda belirtilen hükümlere ve koşullara ve internet sitesinde veya bu hükümler ve koşullarda mevcut, atıfta bulunulan veya bunlarla bağlantılanan tüm hükümler ve koşullara (“Hükümler”) bağlıdır. Aşağıdaki 1(2) maddesine bağlı olarak, herhangi bir tutarsızlık veya anlaşmazlık durumunda, aşağıda belirtilen hükümler ve koşullar geçerlidir.
 2. TIS National ile tercümanlık hizmetlerinin sunulması için ayrı olarak bir anlaşmaya girmişseniz, o anlaşmanın hükümleri, Hükümlerle tutarsızlık veya anlaşmazlık kapsamında geçerlidir.
 3. Bu Hükümleri kabul etmiyorsanız, TIS National tarafından sağlanan internet sitesini ve herhangi bir hizmeti kullanmaktan uzak durmalısınız.
 4. Department of Immigration and Border Protection ABN 33 380 054 835 of 6 Chan Street, Belconnen ACT 2617 veya halefi (“bizi”, “bizim”, “biz”, “Bakanlık” veya “Eyaletler Topluluğu”) tarafından temsil edilen Avustralya Eyaletler Topluluğu, TIS National’ın ve TIS National tarafından sağlanan internet sitesi ve hizmetlerin yöneticisidir.

2. Yorum

 1. Bu Hükümlerde:
  1. "siz" ve "kullanıcı", TIS National tarafından sağlanan internet sitesini veya hizmetleri ziyaret eden ve/veya kullanan acenteler, kuruluşlar, tercümanlar ve bireyler dâhil herkes anlamını taşır;
  2. “internet sitesi”ne yapılan bir atıf https://www.tisnational.gov.au/ ve/veya https://tisonline.tisnational.gov.au demektir;
  3. TIS National tarafından sağlanıp bu Hükümlere tabi olan hizmetler şunları içerir:
   1. internet sitesinde, elektronik postada veya telefonla sağlanan çevrimiçi formu kullanan TIS National müşterisi olarak kayıt;
   2. internet sitesinde, elektronik postada veya telefonla sağlanan çevrimiçi formu kullanarak bir TIS National hesabının açılması veya bir TIS National hesabının kullanılması;
   3. TIS Online profilinin (“TIS Online”) yaratılması ve kullanılması dâhil, özyönetimli yüz yüze tercümanlık rezervasyonları için TIS Online otomatik rezervasyon sisteminin kaydedilmesi ve kullanımı;
   4. tercümanlık hizmetleri için çevrimiçi ve telefon rezervasyonları;
   5. yüz yüze ve telefonla tercümanlık hizmetleri;
   6. ATIS Voice’a erişim ve onu kullanmak için başvurular;
   7. internet sitesinde sağlanan çevrimiçi formu kullanarak bir TIS National tercümanı olmak için başvurular;
   8. internet sitesinde sağlanan çevrimiçi formu kullanarak tanıtım malzemelerinin siparişleri; ve
   9. TIS National tarafından zaman zaman kararlaştırılan herhangi başka bir hizmet (“TIS National Hizmetleri” ile birlikte); ve
   10. çevrimiçi formu kullanarak TIS National’a görüş bildirmek;
  4. tekil çoğulu da içerir ve tersi de geçerlidir ve bir cinsiyet diğer cinsiyetleri de içerir;
  5. tanımlanmış bir sözcüğün veya ifadenin başka bir gramer şekli eş anlama sahiptir;
  6. bir belgeye, yayına, Eyaletler Topluluğu politikasına veya belgitine yapılan bir atıf, zaman zaman üzerinde değişiklik yapılan, eklemeler yapılan veya değiştirilen, üzerinde değişiklik yapılmış, eklemeler yapılmış veya değiştirilmiş belgeye, yayına, Eyaletler Topluluğu politikası veya belgitine yapılan atıftır;
  7. A$, $A, AUD, dolar veya $ için bir atıf, başka türlüsü belirtilmedikçe Avustralya para birimine yapılmıştır;
  8. zamana yapılmış bir atıf, yükümlülüğün yerine getirileceği yerdeki zamana veya bir belirsizlik olması durumunda, Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki (“ACT”) zamana yapılan bir atıftır;
  9. bir tarafa yapılmış bir atıf, o tarafın uygulayıcılarını, yöneticilerini, haleflerini ve onaylı atanmışlarını ve yedeklerini içerir;
  10. bir kişiye yapılan bir atıf bir gerçek kişiyi, ortaklığı, tüzel kişiyi, ortaklığı, hükümet veya belediye yetkililerini veya acentelerini veya diğer teşekkülü içerir;
  11. kullanıcı bir vekil ise, kullanıcı Hükümleri kabul eder ve Anlaşmayı kişisel olarak ve vekil sıfatı ile yapar ve yükümlülüklerini bu Hükümler altında yerine getirme yetkisine sahip olduğu güvencesini verir;
  12. bir statüye, kurala veya başka bir yasaya yapılan atıf, kendi kapsamındaki yönetmelikleri ve belgitleri ve sağlamlaştırmaları, değişiklikleri, yeniden düzenlemeleri veya bunların herhangi birinin yerine geçenleri içerir;
  13. genel sözcüklerin anlamı “dâhil”, “örneğin” veya benzeri ifadeler tarafından sunulan belirli örneklerle sınırlandırılmamıştır;
  14. iki veya daha fazla taraf arasındaki herhangi bir anlaşma, temsil, güvence veya teminat (tanımlanmış aynı terime dahil edilmiş iki veya daha çok kişi dâhil) onları birlikte ve tek tek bağlar;
  15. iki veya daha fazla taraf lehine olan herhangi bir anlaşma, temsil, güvence veya teminat (tanımlanmış aynı terime dahil edilmiş iki veya daha çok kişi dâhil) onların birlikte ve tek tek yararınadır;
  16. bir yorum kuralı, bir tarafın bu Sözleşmenin ya da o belgelerin herhangi bir parçasının hazırlanmasından sorumlu olması nedeniyle o tarafın dezavantajına uygulanmaz;
  17. bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya bir olayın olması belirli bir günde veya o güne kadar gerçekleşmek zorundaysa ve o gün, ilgili yerde iş günü değilse, yükümlülük veya olay o yerde bir sonraki iş gününde yerine getirilmeli veya olmalıdır; ve
  18. başlıklar sadece referans kolaylığı içindir ve yorumu etkilemez.

3. Kullanıcı Anlaşması

 1. Şunları yaparak:
  1. internet sitesine erişerek ve/veya onu kullanarak; veya
  2. herhangi bir TIS National Hizmetine erişerek ve/veya onu kullanarak,
  Hükümleri okuduğunuzu ve anladığınızı ve onlara bağlı olduğunuzu ve bizimle sizin aranızda bir anlaşma oluşturulduğunu kabul ediyorsunuz (”Anlaşma”).
 2. Bu Hükümler, bildirimde bulunulmadan herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve bu internet sitesine ve TIS National Hizmetlerine erişiminiz ve kullanımınız, bildirimde bulunulmadan her zaman sona erdirilebilir. Bu Hükümlerin bu şekilde değiştirilmesinden sonra devam eden bu internet sitesini ve TIS National Hizmetlerini kullanımınız, Hükümleri değiştirildiği şekilde okuduğunuzun ve onlara bağlı olduğunuzu kabul ettiğinizin göstergesi olacaktır. İnternet sitesini her kullandığınızda ve TIS National Hizmetlerini her kullanışınızdan önce, herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığını görmek için Hükümleri incelemenizi öneririz.

4. Hukuksal Yeterlik

 1. Herhangi bir TIS National Hizmetine erişmek veya kullanmak için onsekiz (18) veya daha yukarı yaşta olmalısınız.
 2. İnternet sitesini kullanarak sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir rezervasyon veya herhangi bir TIS National Servisini kullanmak, şunları onayladığınız anlamını taşır:
  1. onsekiz (18) yaşından büyüksünüz;
  2. bu Hükümleri kabul ediyorsunuz; ve
  3. bu Hükümlerle ilgili olarak bizimle bir hukuksal sözleşmeye girmiş bulunuyorsunuz; ve
 3. Bakanlık, bir rezervasyonun yapılmasına neden olan bir küçüğün anababasından veya velisinden, küçüğün gerçekleştirdiği işlemin bir sonucu olarak yaşamış olabileceğimiz kayıp veya hasar için mahkemeye giderek tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

5. Rezervasyonlar

 1. Yüz yüze tercümanlıklar için tüm rezervasyonların, internet sitesinde sağlanmış olan çevrimiçi form kullanılarak yazılı olarak veya TIS Online hesabınızı kullanılarak yapılması gerekir. Mümkün olan yerlerde, yüz yüze tercümanlık istekleri için, TIS Online hesabını kullanarak veya yüz yüze iş çevrimiçi kayıt formunu doldurarak en az bir hafta önceden bildirimde bulunmalısınız.
 2. Acil olmayan yüz yüze çevrimiçi tercüman rezervasyonu istekleri TIS Online’a günde 24 saat, haftada 7 gün girilerek yapılabilir.
 3. Randevular için rezervasyonlar, istek tarihinden önceki üç (3) ay içinde yapılabilir.
 4. Acil bir durumda, bizimle telefonla ilişkiye geçebilirsiniz ve size bir yüz yüze tercüman sağlamak için tüm makul çabaları gösteririz. Bizimle telefonla ilişkiye geçtikten sonra mümkün olan en kısa zamanda yazılı bir istek sunmalısınız.
 5. Bir tercüman için şunlar gibi belirli istekleriniz varsa, bunu bize bildirme sorumluluğu sizindir:
  1. National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (“NAATI”) güvenceliği;
  2. cinsiyet; ve
  3. hizmeti sağlayan tercümanın sürekliliği.
 6. Şunları kabul ediyorsunuz:
  1. internet sitesi aracılığıyla yapılan rezervasyonunuzun (“Elektronik Talimat”) iletilmesi her iki tarafın makul kontrolünün dışındaki nedenlerden dolayı bizim tarafımızdan alınmayabilir; bu nedenler şunlar olabilir ama bunlarla sınırlı değildir: elektronik bozukluk, mekanik, yazılım, bilgisayar veya telekomünikasyon bozukluğu veya üçüncü şahıs internet sitesi sağlayıcılarının ya da sistemlerinin ihmal veya bozukluğu;
  2. internet sitesi yoluyla iletilen veya çıkarılan tüm doldurulmuş rezervasyonlar için, sizden daha fazla onay veya referans almadan harekete geçip onları işleme koyabiliriz;
  3. bir rezervasyonu gerçek olarak ele alabiliriz ve bu gerçekliği veya bu tür Elektronik Talimatları çıkaran veya ileten kişilerin yetkisini araştırma veya bu tür Elektronik Talimatların doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulama yükümlülüğümüz yoktur;
  4. tüm rezervasyon istekleri mevcudiyete ve tarafımızdan onaylanmaya bağlıdır. İstenen tercüme hizmetinin mevcut olacağını veya sizin için, isteğinize göre belirli bir tercüman tahsis edileceğini garanti edemeyiz;
  5. tamamen bizim takdir ve mutlak yetkimiz dahilinde olarak, sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir rezervasyonu, rezervasyonunuzdaki bir yanlışlık nedeni de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle (veya nedensiz olarak) kabul veya ret edebiliriz; ve
  6. tercümanlara işleri TIS National tahsisat politikasına göre tahsis ederiz. Politikanın tamamına TIS National'ın tahsisat politikası adresinde ulaşılabilir.
 7. İş rezervasyonu istek formuna yazılan tercüman talimatları otomatik olarak tercümanlara sergilenecektir ve bunlar belirli tercümanlara atıfta bulunmamalı, karalayıcı veya saldırgan sözler içermemeli veya iş için belirli talepler olmamalıdır.
 8. Talimatlar, tercümanın yüz yüze rezervasyonun gerçekleşeceği zamanda yeri bulması için gerek duyabileceği talimatlarla sınırlı olmalıdır.

6. İptaller

 1. Yüz yüze tercümanlık işleri veya önceden acenteler, kuruluşlar veya bireyler tarafından rezerve edilmiş telefonla tercüme işleri için iptaller, iptal için geçerli nedenleri içerecek şekilde, randevudan en az 24 saat önce yazılı olarak yapılmalıdır.
 2. Yüz yüze bir tercümanlık işini veya önceden rezerve edilmiş bir telefonla tercümanlık işini iptal etmek için şunları yapmalısınız:
  1. bir rezervasyon TIS Online kullanılarak yapılmışsa, rezervasyonu TIS Online hesabını kullanarak iptal edin; veya
  2. bir rezervasyon TIS Online kullanılarak yapılmamışsa, yüz yüze tercümanlık rezervasyon ekibine (tis@border.gov.au) veya önceden rezervasyon yapılan telefon rezervasyonu ekibine (tis.prebook@border.gov.au) işin ayrıntıları (işin numarası dahil) ve iptalin nedenlerini içeren bir elektronik posta gönderin.
 3. Bir yüz yüze tercümanlık işi veya rezervasyonu önceden yapılan bir telefonla tercüme işi iptal edilirse ve gerekli iptal bildirimi sağlanmamışsa veya 24 saatten kısa bir bildirim zamanı içinde sağlanmışsa, bu hizmet için, belirtilen ücret sizden istenecektir.
 4. 24 saatten kısa bir zaman içinde iptal edilen çoklu-gün tercümanlığı için tüm gün işine eşit bir iptal ücreti alınacaktır, buna tercümanın yolculuk zamanı ve giderleri de dâhildir.

7. Hizmet Ücretleri

 1. Sizden, TIS National Tercümanlık Hizmetleri Ücretleri internet sitesinde mevcut olan yayınlamış hizmet ücretleri listesinde belirtilen ücretlere göre ücret talep edeceğiz.
 2. Sivil toplum örgütleri için ücretsiz tercümanlık hizmetlerine erişim için onaylanmışsanız, STÖler için Tercümanlık Hizmetleri internet adresindeki hüküm ve koşullar uygulanır.
 3. İnternet sitesinde gösterilen hizmet ücretleri Avustralya doları temelindedir ve uygunalabilen yerlerde GST içerir. Ücretler, bildirimde bulunulmadan her zaman değiştirilebilir.
 4. İnternet sitesinde yayınlanan yanlışlıkları düzeltme hakkımız saklıdır.

8. Faturalandırma

 1. Tercümanlık hizmetlerinin tedariki için ödenen ilgili ücretleri bize, her takvim ayı için size ulaştırdığımız geçerli vergi faturalarına bağlı olarak ödemelisiniz.
 2. Ödeme, doğru bir şekilde teslim edilen vergi faturasının tarihinden sonraki 28 gün içinde yapılmalıdır.
 3. Faturalar belirtilen elektronik faturalama elektronik posta adresine gönderilecektir. Bir faturaya TIS Online’da erişemeyecek veya ödeyemeyeceksiniz.
 4. Tercümanlar:
  1. mali bilgileri, Tercüman İrtibat Memurlarıyla yazılı olarak ilişkiye geçerek güncellemelidir. Tercümanlar TIS Online’da herhangi bir mali bilgiyi güncelleyemez veya ödeme özetlerini göremez; ve
  2. ödeme özetlerini elektronik posta ile almayı kabul etmişlerdir.
 5. Bir vergi faturası, A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth) tarafından istenen ayrıntıları içeriyorsa geçerlidir.

9. Kullanıcının Yükümlülükleri

 1. Sizin adınıza bir TIS Online veya TIS National hesabını kullanmaya davet edilmiş acenteler tarafından kullanımları dâhil olmak üzere TIS National hesabınızın kullanımından ve parolalarınızın yönetiminden siz sorumlusunuz.
 2. Herhangi başka bir kişinin TIS National hesabına veya TIS Online hesabına girmemeli veya bağlanmamalı ya da girmeyi veya bağlanmayı istememelisiniz.
 3. Sağlanan malzemenin içeriklerinden tek başınıza siz sorumlusunuz. Bu, veri tabanları, yazılı ve sözlü çeviri için sağlanan malzemeyi içerir ama bununla sınırlı değildir.
 4. İnternet sitesini ve TIS National Hizmetlerini kullanmayla ilişkili, şunlar dâhil tüm riskleri üstlenmektesiniz:
  1. internet sitesi veya ona ya da TIS National Hizmetlerine girmeniz yoluyla geçebilen veya aktif hale getirilen herhangi bir mikrop tarafından bilgisayarınızın, yazılımınızın veya verilerinizin hasar görmesi riski; veya
  2. bu internet sitesinin veya bağlantılı internet sitelerinin içeriğinin herhangi bir ülkenin yasalarına uyması riski.
 5. Şunları kabul ediyorsunuz:
  1. bize sunulan tüm malzeme, bilgi veya diğer veri türleri, bildiğiniz kadarıyla, doğru ve gerçek olacaktır. İnternet sitesini veya TIS Online’ı kullanarak bilgi sunuyorsanız ve İngilizce konuşmayan müşterinin ayrıntılarını vermek istemiyorsanız, lütfen bu işi “Gizli” olarak girin veya ilgili alanı boş bırakın;
  2. internet sitesi veya herhangi bir TIS National Hizmeti tarafından yönlendirildiğiniz şekilde hakkınızda kesin, geçerli, tam ve doğru bilgiler vermek. Bir acente iseniz ve bir işle bağlantılı olarak adınızı vermek istemiyorsanız, lütfen takma bir isim kullanın;
  3. başka hiçbir kimseye, size ait bilgileri güncellemesi veya rezervasyonları değiştirmesi için sizin TIS National hesabınızı veya TIS Online giriş ayrıntılarınızı kullanma izni vermemek;
  4. elektronik postanızı, tercümanlık kimlik numaranızı veya müşteri kimlik numarasını (geçerli olduğu gibi) ve parolanızı güvenlikli olarak saklamak;
  5. elektronik posta adresinizde veya ilişki ayrıntılarınızda olan değişiklikleri bize bildirmek;
  6. tarafımızdan istenen belgeyi (belgeleri) ve diğer malzemeleri sağlamak;
  7. bir rezervasyondaki veya beyan ve taahhütlerinizdeki yanlışlıkları bize bildirmek;
  8. TIS National’ın TIS National’ın Hizmetlerini sağlaması veya TIS National Hizmetlerinin hedeflenen alıcısına bildirilmesi ile bağlantılı makul istekleri ile işbirliği yapmak;
  9. internet sitesini ve TIS National Hizmetlerini sadece yasal amaçlarla ve herhangi bir üçüncü şahıs tarafından internet sitesinin veya TIS National Hizmetlerinin kullanılmasını ve bundan keyif alınmasını çiğnemeyecek, sınırlamayacak ya da engellemeyecek şekilde kullanmak;
  10. serbest metin alanlarında karalayıcı veya saldırgan görüşler yayınlamaktan uzak durmak. İnternet sitesine karalayıcı veya saldırgan görüşler girdiğiniz ortaya çıkarılırsa, hesabınız kilitlenebilir, askıya alınabilir veya sona erdirilebilir;
  11. internet sitesinin ve TIS National Hizmetlerinin kullanımında Eyaletler Topluluğu’nun ve Eyalet, Bölge ve belediye yetkililerinin tüm uygulanabilir ilgili yasalarına, özellikle şunlara uymak
   1. Crimes Act 1914 (Cth);
   2. Racial Discrimination Act 1975 (Cth);
   3. Sex Discrimination Act 1984 (Cth);
   4. Disability Discrimination Act 1992 (Cth); and
   5. Equal Opportunity for Women in the Workplace Act 1999 (Cth); ve
  12. bu internet sitesinin yetkisiz olarak kullanımı cezai kovuşturmayla sonuçlanabilir

10. TIS National veya TIS Online hesabınızın askıya alınması veya sona erdirilmesi

 1. Bakanlığın TIS Online veya TIS National hesabınızı (hesaplarınızı) herhangi bir zamanda kilitleme, askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır.

11. Bize sağlayacağınız bilgiler

 1. İnternet sitesinde veya TIS National Hizmetleri yoluyla bize bilgi sunduğunuzda, Bakanlığa o içeriği şimdi veya ilerde herhangi bir şekilde yayınlama, iletme veya başka bir şekilde kullanma ruhsatını vermiş oluyorsunuz.
 2. Bakanlığın, sunduğunuz bilgileri yayınlamama hakkı saklıdır.
 3. Katkıda bulunduğunuz içeriğin, telif hakkı dâhil, tüm gerekli haklarına sahip olduğunuzun, içeriğinizin karalama yapmadığının ve herhangi bir yasayı çiğnemediğinin güvencesini veriyorsunuz.
 4. Bu Hükümlere göre Bakanlığa sağladığınız içeriğin manevi haklarından vazgeçiyorsunuz.
 5. Bu Hükümleri kabul ederek, Bakanlığın size ait bilgileri, TIS National Hizmetleri amaçları için kullanmasına rıza gösteriyorsunuz. Ayrıntılı mahremiyet beyanımıza erişerek Bakanlığın size ait kişisel bilgileri yönetme şekli hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

12. İlişkinin Doğası

 1. Hükümlerdeki hiçbir şey, Bakanlık ve sizi bir ortak, yönetici veya acente ilişkisine yerleştirecek ya da ortak girişime gireceğiniz anlamını taşıyacak bir şeklide tefsir edilmeyecektir.

13. Telif hakkı

 1. Bu internet sitesindeki içeriğin telif hakkı ile ilgili Hükümler ve Koşullar telif hakkı beyanımızda yer almaktadır.

14. Sorumluluk Reddi

 1. Bu internet sitesini veya TIS National Hizmetlerini kullanarak şu koşulları kabul ediyorsunuz:
  1. İnternet sitesini veya TIS National Hizmetlerini kullanmanın sadece sizin riskinizde olduğunu açıkça kabul ediyorsunuz.
  2. Bakanlıktan veya TIS National Hizmetleri yoluyla edindiğiniz, yazılı ve sözlü hiçbir tavsiye veya bilgi burada açıklıkla belirtilmeyen bir beyan veya taahhüt yaratmayacaktır.
  3. Bakanlık, ifade edilmiş veya ima edilmiş herhangi bir tür taahhüdü, ima edilmiş pazarlanabilir taahhütleri, belirli bir amaç için uygunluk taahhüdü ve ihlal etmeme taahhüdü dâhil olmak üzere, kesinlikle reddeder.
  4. Bakanlık, şu konulara dair hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır:
   1. internet sitesinin veya TIS National Hizmetlerinin gereksinimlerinizi karşılaması veya internet sitesine ya da TIS National Hizmetlerine erişim veya bunların kullanımının kesintisiz, zamanında, güvenlikli veya yanlıştan arınmış olması;
   2. TIS National Hizmetlerinin kullanımından elde edilebilir sonuçlar veya TIS National Hizmetleri yoluyla elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya güvenilirliğine ilişkin olarak;
   3. internet sitesinin veya TIS National Hizmetlerinin kullanımından elde edilebilecek tercümanlık hizmetlerinin niteliğine ilişkin olarak;
   4. internet sitesinde sağlanan bilgi ve hizmetlerin fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir kişinin herhangi bir hakkını çiğnemeyecek olması ve Bakanlık internet sitesinde herhangi bir malzemenin kopya edilmesi için yetki vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir;
   5. internet sitesinin içeriklerinin herhangi bir ülkenin yasalarına uyuyor olması;
   6. internet sitesinde veya herhangi bir bağlantılı internet sitesindeki malzeme veya bilginin hasara neden olmaması veya herhangi bir bilgisayar mikrobundan ya da başka herhangi bir kusur veya yanlışlıktan arınmış olması;
   7. internet sitesinin veya TIS National Hizmetlerinin herhangi bir amaç için uygunluğuna ilişkin olarak; ve
   8. küçükler veya herhangi bir kişi tarafından izlenmek için erişilebilir bilgilerin uygunluğuna ilişkin olarak.
  5. Bakanlık, bu internet sitesinde veya onun aracılığıyla ulaşılmış herhangi bir bilginin tamlığı ya da doğruluğu hakkında sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir amaç için uygunluğu konusunda hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.
  6. Bakanlık, bu internet sitesindeki tüm bilgilerin doğru ve kapsamlı olmasını sağlamak için tüm makul çabaları gösterecektir. Ancak bilgi, ilgili yasalar için temel kılavuz niyetini taşımaktadır ve belirli koşulların karmaşıklığını ele almaz. Bireysel koşullarınız için bağımsız tavsiye almalısınız.
  7. Bakanlık, yasaların izin verdiği ölçüde, internet sitesi ve TIS National Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olarak, aşağıdaki nedenlerle uğrayacağınız kayıp, yaralanma ve hasar dâhil ama bunlarla sınırlı olmayan, size veya herhangi başka bir kişiye karşı herhangi bir kayıp (sonuç olarak ortaya çıkan kayıp, dolaylı kayıp ve herhangi bir kâr kaybı dâhil), herhangi bir tür yaralanma veya hasar (nasıl neden olunursa olunsun veya meydana gelirse gelsin) için tüm sorumluluğu bertaraf eder:
   1. Bakanlığın veya acentelerinin ihmali nedeniyle olsun veya olmasın bu internet sitesinde bulunan veya bu internet sitesi aracılığıyla ulaşılan bilgilerin kullanmak ya da onlara güven duymak;
   2. Internet sitesini veya TIS National Hizmetlerini kullanmanız veya bunlara erişiminiz veya internet sitesine veya TIS National Hizmetlerine erişmemedeki yetersizliğiniz;
   3. internet sitesine veya sitesinden transmisyonda, bir Elektronik Talimatı herhangi bir nedenle alamama dahil, kesinti veya son bulma;
   4. internet sitesinin güvenlik dağıtıcılarına izinsiz erişim veya bunların izinsiz kullanımı;
   5. bilgisayar sisteminizde, yazılımınızda veya verilerinizde, internet sistemi veya TIS National Hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı veya ilgili olarak meydana gelen, üçüncü bir şahıs tarafından internet sitesine veya onun aracılığıyla iletilen böcekler, mikroplar, truva atı veya diğer zararlı kod veya iletişimlerle ilgili olarak dahil olmak üzere herhangi bir müdahale veya hasar;
   6. herhangi bir bağlantılı sitenin herhangi bir amacı için nitelik ve uygunluk;
   7. internet sitesinin ve bağlantılı internet sitelerinin içeriğinin Avustralya dışındaki herhangi bir ülkenin yasalarına uyma riski; veya
   8. Bakanlığın yükümlülüklerini yerine getirmedeki gecikmesi ve böyle bir gecikmeye onların makul denetimleri dışındaki, tercüman bulunamaması, elektrik tedariki, banka ödeme sistemleri veya postanın dağıtılması gibi önemli hizmetlerin sağlanamaması veya kesintiye uğraması gibi ama bunlarla sınırlı olmayan koşulların neden olması.
  8. Bakanlık, internet sitesindeki tüm bağlantıların güncellenmesi doğrultusunda her çabayı gösterir. Bağlantıların geçerliliği, o sitelerin sahiplerinin bize herhangi bir değişikliği bildirmesine bağlıdır. Çalışmayan bir bağlantı bulursanız telefon veya sitedeki çevrimiçi görüş bildirme formu aracılığıyla lütfen bizimle ilişkiye geçin bizimle ilişkiye.
  9. Bakanlığın, bağlantılı üçüncü şahıs internet sitelerinin içerikleri üzerinde doğrudan kontrolü yoktur ve herhangi bir üçüncü şahıs internet siteleri veya içerikleri veya bağlantılı bir üçüncü şahıs internet sitesinin ya da içeriklerinin kullanımından doğan herhangi bir kayıp veya sıkıntı için sorumluluğu teyit veya kabul etmez.
  10. Saldırgan, pornografik, küçüklerin erişimi için uygunsuz veya bunun dışında suç veya şiddet içeren yapıdaki bilgi ve malzemelere, korsanlık ya da bağlantılı internet sitelerine yerleştirilmiş malzemelerin bir sonucu olarak bu internet sitesi aracılığıyla erişilebilir.
  11. İnternet sitesini ve TIS National Hizmetlerini kullanımınızın güvenlik ve kullanım izlemesi amacıyla takip edilmesini kabul etmektesiniz. Daha fazla bilgi için internet sitesinin mahremiyet beyanı sitesine girin.

15. Tazminat

 1. Bakanlığı, direktörleri, çalışanları ve acenteleri (“tazmin edilenler”) dâhil olmak üzere şunlar için ve şunlara karşı daima tazmin etmelisiniz ve tazmin edilmelisiniz:
  1. tazmin edilenlerin veya herhangi başka bir kişinin mülkünün kaybı veya hasar görmesi;
  2. tazmin edilenlere karşı herhangi bir talebin ele alınmasında meydana gelen kayıp ki buna avukat/kendi müşteri temeli hukuksal giderleri ve masrafları ve harcanan zaman, kullanılan kaynaklar ve Bakanlık tarafından yapılan ödemeler dahildir;
  3. şunlardan kaynaklanan herhangi bir kişinin yaralanması veya ölümü:
  4. siz veya acenteniz tarafından Hükümler, internet sitesi veya TIS National Hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen bir eylem veya ihmal;
  5. Hükümler kapsamındaki veya internet sitesi ya da TIS National Hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı yükümlülüklerinizin veya güvencelerinizin siz veya acenteniz tarafından çiğnenmesi;
  6. (Privacy Act 1988 (Cth)’de tanımlandığı şekilde) Hükümlerle bağlantılı olarak tutulan veya denetlenen kişisel bilgilerin siz veya acenteniz tarafından izinsiz olarak kullanılması veya açıklanması; veya
  7. tarafınızdan sağlanan herhangi bir bilginin tazmin edilenlerce kullanımı (o bilgideki fikir haklarının çiğnenmesi hususu da dahil), davranışı o sorumluluğa veya kayba neden olan kişinin tarafında hata olup olmamasına bakılmaksızın.
 2. Sınırlandıran madde 15(1) olmaksızın, TIS National’ın, TIS National’ın tahsisat politikası karşıtı olarak rezervasyonunuzu yerine getirmek için belirli bir tercüman sağlamasını isterseniz ve TIS National o isteği kabul ederse, siz şunları kabul etmiş olursunuz:
  1. Eyaletler Topluluğu’nun istenen tercümanın atanması ile ilgili bir sorumluluğu yoktur;
  2. Eyaletler Topluluğu’na karşı bir dava açmayacaksınız ve açarsanız, Eyaletler Topluluğu, sizin bir dava açmamayı kabul ettiğiniz bu 15(2) maddesini kanıt olarak kullanabilir;
  3. Madde 15(1)’deki tazminat, Eyaletler Topluluğu aleyhinde, istenilen tercümanın atanması ile ilgili olarak açılabilecek herhangi bir yapıdaki tüm davalara, taleplere, isteklere, kayıplara, zararlara uzanır; ve
  4. Eyaletler Topluluğu’nu haksız veya sözleşmeye dayanarak açtığınız herhangi bir yapıdaki tüm davalardan, taleplerden, isteklerden, kayıplardan ve zararlardan salıvermek ve sonsuza değin azletmek.
 3. Kuşkuya yer vermemek için, madde 15(2) şunlara uygulanır:
  1. madde 15(2) kapsamında o birey adına istekte bulunan bir birey; ve
  2. madde 15(2) kapsamında o kuruluş veya acente adına bir bireyin istekte bulunduğu bir acente veya kuruluş,
  ancak, bir kuruluş veya acente adına 15(3)(ii). maddeye göre istekte bulunan kişiye uygulanmaz.
 4. Bakanlığı tazmin etme sorumluluğunuz, Hükümlerin Bakanlık tarafından ne kadar çiğnendiğine veya Bakanlık tarafından yapılan bir yanlışı içeren herhangi bir eylem veya ihmalin ilgili sorumluluk veya kayba ne kadar katkıda bulunduğuna bağlı olarak belirli bir oranda azaltılacaktır.
 5. Tazmin edilme hakkı, yasa tarafından sağlanan herhangi bir hak, yetki ve çarenin dışında değil ona ek olarak ele alınır.

16. Gizlilik

 1. Size ait kişisel bilgiler, Privacy Act 1988 (Cth) dâhil yasalar tarafından korunur ve bizim tarafımızdan, TIS National hesabınız ve TIS Online hesabınız ve profiliniz dâhil, internet sitesini kurmak ve yönetmek üzere toplanır.
 2. Bilgileriniz bizim tarafımızdan kullanılabilir veya size TIS National Hizmetleri sağlamak amacıyla, kabul ettiğiniz ya da yasa tarafından istenilen ve izin verilen durumlarda başka taraflara verilebilir.
 3. Gizlilik beyanı sitesinde bulunan gizlilik beyanımızı onaylayıp kabul edin.

17. İletişim

 1. TIS Online hesaplarına kayıt olan kullanıcılar, yüz yüze rezervasyonlarla ilgili olarak zaman zaman elektronik posta ve SMS almayı kabul ederler. Kullanıcı tercihleri TIS Online profilinde uygun hale getirilebilir.
 2. Tercümanlar yakında gelecek olan veya olası yüz yüze rezervasyonları hakkında elektronik posta ve SMS bildirimi almayı kabul ederler. Beklendiği şekilde bir elektronik posta bildirimi almamışsanız, istenmeyen mesajlar dosyanıza bakın ve sizin güvenilir yollayıcılar listenize eklendiğimizden emin olun.
 3. noreply@TISNational.gov.au adresinden gelen elektronik postaları yanıtlamayın. Bu, denetlenmeyen bir gelen iletişim kutusudur ve burada alınan herhangi bir bildirimin TIS National tarafından kabul edildiği varsayılmayacaktır.
 4. TIS National Yanıt Yok’dan bir SMS alırsanız, yanıtlamayın. Bu, denetimsiz bir hesaptır ve burada alınan bildirimlerin TIS National tarafından kabul edilmediği varsayılacaktır.
 5. Zaman zaman, hizmetlerde yapılan değişiklikler hakkında TIS National internet sitesi aracılığıyla bilgiler sağlayacağız. TIS National Hizmetlerinin sağlanmasını etkileyebilecek genel bilgiler ve iletişim için internet sitesine bakmalısınız.
 6. Elektronik iletişim almak için abone olmuşsanız, hizmet değişiklikleri hakkında elektronik posta yoluyla haber alabilirsiniz. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

18. Güvenlik

 1. Bakanlık, bilgilerinizin güvenliğini, doğru bir şekilde kaydedilmesini ve mikroplu ve değiştirilmiş olmamasını sağlamak için tüm makul çabaları gösterecektir.
 2. Bakanlık, TIS National sistemleri yoluyla alınırken, depolanırken ve geçirilirken bilgilerin güvenliğinden sorumludur.
 3. Diğer acenteler, bilgileriniz onların kontrolündeki sistemlerce alınırken, depolanırken ve geçirilirken onların güvenliğinden sorumludur. Sitemizin güvenliği ile ilgili TIS National Güvenlik adresindeki hükümler ve koşulları onaylayın ve kabul edin.

19. Kayıtlar

 1. Tercümanlık hizmetleri sadece dinleyicilerin açık kullanımı için sağlanmaktadır. Tercümanlık hizmetleri sunulurken, bizim önceden verilen yazılı onayımız olmadan hiçbir kaydın yapılmasına izin verilmez. TIS National, tercümanlık hizmetlerinin eğitim ve nitelik güvencesi amacıyla kaydedilme hakkını, yukardaki 16’ıncı madde kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olması koşuluyla, saklı tutar.

20. Ayrılabilirlik

 1. Bu Hükümlerin herhangi bir bölümünün hükümsüz, geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu görülürse, o hüküm veya bölümün bu nedenle bu Hükümlerden ayrılmış olduğu varsayılacaktır ve bu Hükümlerin geri kalan hükümleri ve koşulları uygulamada olmayı sürdürecek ve sizinle Bakanlık arasındaki Anlaşmayı oluşturacaktır.

21. Feragat

 1. Bakanlığın bu hükümler altındaki herhangi bir hakkı veya hükmü kullanamaması veya uygulayamaması o haktan veya hükümden feragati oluşturmaz. Bu Hükümler altındaki herhangi bir hak veya hükümden feragat sadece yazılı ise ve tarafımızdan imzalanmışsa geçerli olacaktır.

22. Son verme

 1. Hükümlere veya Hükümlerde sonradan yapılacak değişikliklere itirazınız olursa veya TIS National Hizmetlerinden herhangi bir şekilde memnun kalmazsanız, tek seçeneğiniz internet sitesini veya herhangi bir TIS National Hizmetini kullanmayı durdurmaktır; bu durumda, bu Hükümler uyarınca, ödenmemiş tutarları bize ödemeniz gerekir.

23. Geçerli Yasa

 1. Bu Hükümler, ACT yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve siz, geri dönülemez bir biçimde ACT mahkemelerinin herkes için geçerli olan yargısına tabisiniz.
 2. Internet sitesine ACT’ninkinden başka bir yargı kapsamı içinde girerseniz, o yasalara uymakla sorumlusunuz.
Bu hükümleri ve koşulları gerektiği şekilde zaman zaman değiştirme hakkımız saklıdır.